Atgal

Kalėda Algis

Algis Kalėda – literary critic and scholar.
He was born 2 October, 1952 in Mašnyčios, Varėna district.
In 1970-1972 he studied the Lithuanian language and literature at Vilnius University and in 1972-1977 he studied Polish language and literature at Jagiellonian University in Krakow. From 1977 he worked at Institute of the Lithuanian Literature and Folklore. He was the head of the Institute for some time. In 1982-1984 he gave lectures at Vilnius Pedagogical Institute and from 1991 till 1993 – University of Warsaw. He has been giving lectures at Vilnius University since 1984. From 1993 till 2007 he was the head of the Polish Philology department at Vilnius University. Since 1999 he is a professor. He is a member of editorial board of book series “Lietuvių literatūros lobynas”.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1987.

B i b l i o g r a p h y :
Komizmas lietuvių tarybinėje prozoje: literature science and criticism. – Vilnius: Vaga, 1984.
Adomas Mickevičius: literature science and criticism. – Kaunas: Šviesa, 1985.
Metų atgarsiai: literature science and criticism = Echoes of the Years: contemporary Soviet Lithuanian literature. – Vilnius: Mokslas, 1988.
Romano struktūros matmenys: levels literary communication. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996.
Pokario lietuvių literatūra = Powojenna literatura litewska: drogą strat i nadziei. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998.
Lietuvių literatūros istorija, 1918–2000 m. = Dzieja literatury litewskiej: literatūrologija. – Warszawa: Ex Libris, 2002.
Praktyczne rozmówki litewskie dla Polaków (together with B. Kalėda). – Warszawa: Ex Libris, 2002.
Nuo M iki M. Lenkų ir lietuvių literatūros eskizai = Od M do M. Szkice o literaturze polskiej i litewskiej. – Warszawa: Ex Libris, 2005.
Mitų ir poezijos žemė: Lithuania in Polish literature: monograph. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011.

D r e w   u p :
W. Szymborska. Poezijos rinktinė. – Vilnius: Baltos lankos, 1998.
Lenkų novelės. – Vilnius: Vaga, 1989.
Lietuvių-lenkų kalbų žodynas: aprox. 50 000 words (together with B. Kalėda, M. Niedźwiecka). – Vilnius: Mokslas, 1991; Warszawa: Ex Libris, 2008.
Litwo, nasza matko miła…: antologia literatury o Litwie (together with R. Koženiauskienė, M. Niedźwiecka). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 1996.
Cz. Miłosz. Rinktiniai eilėraščiai. – Vilnius: Baltos lankos, 1997, 2011.
A. Mickevičius. Laiškai, esė, proza. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   P o l i s h :
Cz. Miłosz. Isos slėnis: novel. – Vilnius: Vaga, 1991; Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2001, 2011.
Cz. Miłosz. Tėvynės ieškojimas. – Vilnius: Baltos lankos, 1995, 2011.
Cz. Miłosz. Nobelio paskaita Švedijos mokslų akademijoje = Nobel lecture at the Swedish Academy = Odczyt w Akademii Szwedzkiej: Stokholmas, 1980 m. gruodžio 10 d. (together with B. Kalėda). – Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2001.