Atgal

Juškaitis Jonas

Photo by Benediktas Januševičius

 Photo by Benediktas Januševičius

Jonas Juškaitis – poet, translator.
He was born 30 May, 1933 in Kuturiai, Jurbarkas district.
In 1958 he finished his studies of Lithuanian language and literature at Vilnius University. He worked as a teacher for some time and from 1958 till 1962 he worked at editorial office of “Literatūra ir menas”. His poems have been translated into English, Belorussian, Spanish, Italian, Latvian, Polish, Russian, Ukrainian, Hungarian and German languages.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1971.

B i b l i o g r a p h y :
Ir aušros, ir žaros: poems. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Mėlyna žibutė apšvietė likimą: poetry. – Vilnius: Vaga, 1972.
Tolimos dainos: poems. – Vilnius: Vaga, 1981.
Dešimt žodžių jazmino žiedui: poems. – Vilnius: Vaga, 1984.
Su volungės balsu: poems. – Vilnius: Vaga, 1984.
Anapus gaiso: poems. – Vilnius: Vaga, 1987.
Pučia vėjas į širdį: poems. – Vilnius: Vaga, 1990.
Pilnas vakaras nutilusios dainos: poems. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Tolimos dainos: poems. – Vilnius: Vyturys, 1997; Homo liber, 2006.
Varpai sudūlės nuo skambėjimo: poetry. – Vilnius: Vaga, 1998.
Lyra ant gluosnio: articles, conversations and etc.. – Vilnius: Aidai, 1998.
Tolimos dainos: poems (in Braille). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2001.
Eglė vasaros naktį: poetry. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Labos nakties, naktie: poetry for small and big children and other good willed people about “And I was little some time ago”. – Vilnius: Homo liber, 2005.
Žemei labiausiai patinka žmogaus šešėlis: poetry. – Vilnius: Žara, 2009.
Jonas Juškaitis: poems. – Kaunas Naujasis lankas: Kauno meno kūrėjų asociacija, 2012.

T r a n s l a t i o n s :
P. Belikovas, V. Kniazeva. Rerichas (from Russian). – Vilnius: Vaga, 1975.
D. B. Abramovna. Nuo papėdės lig viršūnės: tales (from Russian). – Vilnius: Vaga, 1980.
Ne laikas eina: from world’s poetry. – Vilnius: Aidai, 2004.

D r e w   u p :
J. D. Žilaitytė. Paukščiai viršum vaivorykštės: short stories and novellas. – Vilnius: Žara, 2010.

A w a r d s :
1989 National Culture and Art Prize.
1999 The Poetry Spring festival laureate.
2004 Jonas Aistis literary award for poetry book “Eglė vasaros naktį”.