Atgal

Jonušys Laimantas

Photo by Vladas Braziūnas

Photo by Vladas Braziūnas

Laimantas Jonušys – translator, literary critic, essayist.
He was born 18 June, 1957 in Kupiškis.
In 1975 he finished 1st Secondary school in Druskininkai and in 1980 he finished his studies of English language and literature at Vilnius University. From 1981 till 1990 he worked at a bookshop of foreign literature in Vilnius. In 1990-1998 he worked at editorial office of “Šiaurės Atėnai”. He worked at Free Europe Radio in Prague during the years of 1998-2000. Now he is a freelance translator.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 2012.

B i b l i o g r a p h y :
Laisvės šiokiadienis: essays and articles about politics and culture. – Vilnius : Aidai, 2007.
Rūmas virš bedugnės: essays and articles about literature. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.

T r a n s l a t i o n s :
Tennesse Williams. Puikus sekmadienis piknikui. (staged at Klaipėda Drama Theater in 1989 and other theaters).
Walzer, Michael. Kritikų draugija. – Vilnius: Pradai, 1992.
Amerikiečių apysakos (drew up and part of the translation). – Vilnius: Vaga, 1993.
Nisbet, Robert. Konservatizmas. – Vilnius: Atviros Lietuvos fondas, 1993.
Gellner, Ernest. Postmodernizmas, protas ir religija. – Vilnius: Pradai, 1993.
Liūtas karalius. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1994.
Steiner, George. Heideggeris. – Vilnius: Aidai, 1995.
Capote, Truman. Kiti balsai, kiti kambariai. – Vilnius: Alma littera, 1996.
Wuthnow, Robert. Šventybės atgavimas. – Vilnius: Aidai, 1996.
Steiner, George. Tikrosios esatys. – Vilnius: Aidai, 1998.
Rushdie, Salman. Paskutinis Mauro atodūsis. – Vilnius: Alma littera, 1998.
Banville, John. Parodymų knyga. – Vilnius: Tyto alba, 2001
Iser, Wolfgang. Fiktyvumas ir įsivaizdavimas. – Vilnius: Aidai, 2002.
Updike, John. Poros. – Vilnius: Tyto alba, 2003.
Ferber, Michael. Literatūros simbolių žodynas. – Vilnius: Mintis, 2004.
Donskis, Leonidas. Tapatybė ir laisvė. – Vilnius: Versus aureus, 2005.
Irwin, Robert. Arabiškasis košmaras. – Vilnius: Tyto alba, 2005.
Auster, Paul. Niujorko trilogija. – Vilnius: Tyto alba, 2006.
Donskis, Leonidas. Neapykantos formos. – Vilnius: Versus aureus, 2007.
Carey, Edward. Alva ir Irva. – Vilnius: Versus aureus, 2007.
Nabokov, Vladimir. Tikrasis Sebastiano Naito gyvenimas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Donleavy, James Patrick. Patrakėlis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Swift, Graham. Vandenų žemė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009
Slezkine, Juri. Žydų šimtmetis. – Vilnius: Tyto alba, 2010, 2012.
Woolf, Virginia. Į švyturį. – Vilnius: Vaga, 2011.
Irving, John. Kaip išgelbėti Paršelį Snidą. – Vilnius: Alma littera, 2011.
Keys, Kerry Shawn. Pienas. – Kaunas: Kitos knygos, 2013.
Montefiore, Simon Sebag. Jeruzalė. – Vilnius: Tyto alba, 2013.
Laisvųjų mūrininkų konstitucija: “Andersono konstitucijos” published in 1723 translation and facsimile. – Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus: Lietuvos laisvųjų ir pripažintųjų mūrininkų Didžioji ložė A.F. & A.M., 2013.
Mitchell, David. Debesų atlasas. – Vilnius: Tyto alba, 2014.
Huxley, Aldous. Neregys Gazoje. – Vilnius: Kitos knygos, 2015

D r e w   u p :
Amerikiečių apysakos. – Vilnius : Vaga, 1993.
Café Tabac: collection of Lithuanian essays / Alfonsas Andriuškevičius, Jūratė Baranova, Laimantas Jonušys, Giedra Radvilavičiūtė, Rolandas Rastauskas. – Stockholm : Tranen, 2006.
Pokalbiai su Sigitu Parulskiu. – Vilnius : Alma littera, 2009.

A w a r d s :
2002 The Translator’s Chair award by the Lithuanian PEN Center for translation of John Banville novel “Parodymų knyga”.
2009 St. Jerome award.
2012 Art Award of the Government of the Republic of Lithuania.