Atgal

Jasukaitytė Vidmantė

Photo by Ričardas Šileika

Photo by Ričardas Šileika

Vidmantė Jasukaitytė – poetess, prose writer, playwright.
She was born 10 May, 1948 in Pumpučiai, Šiauliai district.
In 1966 she finished 3rd Secondary Evening school in Šiauliai and started working since she was 16 years old. From 1967 till 1971 she studied Lithuanian language and literature at Vilnius University. She worked at correctional facility, at publishing house “Mintis” and at LSSR Ministry of Culture. One of the founders and members of “Sietynas” cultural theater studio. In 1990-1992 she was a member of Supreme Council of the Republic of Lithuania. She was among those who signed the Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania. A founder of Women Union.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1979.

B i b l i o g r a p h y :
Ugnis, kurią reikia pereiti: poems. – Vilnius: Vaga, 1976.
Taip toli esu: poems. – Vilnius: Vaga, 1979.
Stebuklinga patvorių žolė: novellas. – Vilnius: Vaga, 1981; Logotipas, 2005.
Mano broli žmogau: poetry. – Vilnius: Vaga, 1982.
Saulės per daug: poems. – Vilnius: Vaga, 1986.
Po mūsų nebebus mūsų: novel. – Vilnius: Vaga, 1987; Logotipas, 2005.
Balandė, kuri lauks: novella. – Vilnius, 1989.
Neiškastam sidabrui pasakyk sudie: poems. – Vilnius: Margi raštai, 1999.
Golgotos vynuogės: essays. – Vilnius: Alma littera, 2001.
Tikrasis nebūties veidas: poems. – Vilnius: Eikoma, 2002.
Marija Egiptietė: novel. – Vilnius: Alma littera, 2002.
Subačiaus gatvė. Getas: poems. – Vilnius: Homo liber, 2003.
Dievas miršta vienišas: novel. – Vilnius: Homo liber, 2003.
Kai mes buvome vilkai: novel. – Vilnius: Alma littera, 2007.
Aš nužudžiau savo dukterį: novel. – Vilnius: Alma littera, 2008.
Senis, arba Laiškai Antikristui: novel. – Vilnius: Alma littera, 2009.
La Loba; Kas už nieko: two books: poems. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Kaip mes mokėmės mirti: novel of one faith. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Ambra: poetry. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Apie Seimo partijas, Lietuvos lenkus ir lietuvių kalbą. – Vilnius: V. Jasukaitytė, 2014.

A w a r d s :
1977 Zigmas Gėlė-Gaidamavičius award for the best poetry debut of the year.
1991 Juozas Paukštelis award for the book “Po mūsų nebebus mūsų”.
2000 Lithuania Independence Medal.
2003 Literary award of Vilnius club and Vilnius TV for poetry book “Subačiaus gatvė. Getas”.

L i n k s :
Vidmantė Jasukaitytė website