Atgal

Iešmantas Gintautas

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Gintautas Iešmantas – poet.
He was born 1 January, 1930 in Šūkliai, Vilkaviškis district.
In 1953 he finished his studies of Lithuanian language and literature at Vilnius Pedagogical Institute and got his qualification of a teacher. From 1953 till 1970 he worked as a journalist at editorial offices of “Lietuvos pionierius”, “Tarybinis mokytojas” and “Liaudies sargyba”. During the years of 1970-1972 he was a member and accountable secretory of Vilnius fellowship “Žinija”. From 1972 till 1974 he was the head of editorial department of “Komjaunimo tiesa” and in 1974 he was dismissed from his duties and excluded from Lithuanian Journalists’ Union (he was a member since 1958). From 1974 till 1980 he worked as a bibliographer at the Books’ Palace. In 1980 he was arrested for political activity and sentenced for collaboration with underground press. From 1981 till 1986 he was in concentration camp in Perm Krai. During the years of 1986-1988 he was in exile in Komi and got his amnesty in 1988. He worked as an editor of “Lietuvos žinios” newspaper in 1990-1991. From 1990-1992 he was a member of the Highest Council of the Republic of Lithuania. He was among those who signed the Act of the Re-Establishment of the State of Lithuania. A member of PEN Center and since 1989 a member of Lithuanian Journalists’ Union.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 2004.

B i b l i o g r a p h y :
Prisikėlimo šventė: poems. – Vilnius: Vaga, 1990.
Šventieji Nemuno krantai: poems. – Periodika, 1990.
Esmės ieškojimas: poems. – Vilnius: Žinijos draugija, 1991.
Peilis į širdį: poems. – Vilnius: Žinijos draugija, 1991.
Lietuviškoji misterija: poems. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1992.
Tikrumo pažinimas: poems. – Vilnius: Arėjas, 1992.
Pavasario šalnos: poems (1947–1969). – Vilnius: Arėjas, 1994.
Kauno elegija: poetry. – Kaunas: Atmintis, 1994, 1997.
Pasilenk prie versmės: poetry and other works. – Vilnius: Delinga, 1994.
Žydintis vijoklis: poetry. – Vilnius: Delinga, 1995.
Vainikas Čečėnijai: poetry. – Vilnius: G. Iešmantas, 1995.
Vis ta tiesos baimė: poetry. – Vilnius: G. Iešmantas, 1995.
Vėtrų kely: poems: poetical prose. – Vilnius: Voruta, 1996.
Pirmykščiai ežerai: poetry. – Vilnius: Voruta, 1997.
Gaisai debesyse: poetry. – Vilnius: Vaga, 1997.
Išbandymas: chronicle poem. – Vilnius: Margi raštai, 1998.
Liudijimai: reflections of our fights and worries. – Vilnius: Pradai, 1998.
Srautas: poems (1996–1999). – Vilnius: Margi raštai, 1999.
Liūdesio dainą aš dainavau: poems (1947–1980). – Logotipas, 1999.
Gyvybės šaknys: poems of prison, concentration camp and exile (1980–1988). – Vilnius: A. Rameikos leidykla, 2000; Žuvėdra, 2010.
Blyksniai: notes to myself. – Vilnius: Margi raštai, 2000.
Sulos gėrimas: poems. – Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 2001.
Kelio ženklas: dialogues, journalism (1977–1979). – Vilnius: Logotipas, 2001.
Kam šypsosi rytdienos saulė: small journalism. – Vilnius: Margi raštai, 2002.
Kauno elegija: poetry. – Vilnius: Knygiai, 2002.
Agnė: poem (from 1655–1661). – Vilnius: Knygiai, 2002.
Dangui ir žemei: poems. – Vilnius: Žuvėdra, 2003.
Apgultis: historical tale. – Vilnius: Knygiai, 2004.
Mėlynas laivas: poems, 1989–2003. – Vilnius: Žuvėdra, 2004.
Amžių vėjas: poems. – Vilnius: Žuvėdra, 2005.
Rodanti kelią, teikianti prasmę: language and us. – Vilnius: Žuvėdra, 2006, 2010.
Jaučiu ant peties padangių ranką: poems and play “Tikocinas”. – Vilnius: Žuvėdra, 2006.
Ugnies šokis: collection. – Vilnius: Žuvėdra, 2007.
Sulig kalnu didumo: poems with history and mythology themes. – Vilnius: Žuvėdra, 2008.
Šulinys palei kelią: poetry. – Vilnius: Žuvėdra, 2008.
Uosiai patvenkinėj: poems. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Amžinoji donorė: poems and scenes. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Provėžos: thoughts on works. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Lemties keliais: plays. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Tavo akių danguje: poetical prose. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
Pasaulio sukūrimas: new poems. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
Įvardijimai: random thoughts. – Vilnius: Žuvėdra, 2013.
Dienų valia: collection. – Vilnius: Žuvėdra, 2013.
Scenos: plays. – Vilnius: Žuvėdra, 2014.
Vidury didžio lauko: poetry. – Vilnius: Žuvėdra, 2014.
Konarskis: play. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.
Einu: newest poems. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.

D r e w   u p :
Kad žemėje žydėtų gėlės: unforgettable teachers and patriots (together with A. Bieliauskas). – Kaunas: Valstybinė pedagoginės literatūros leidykla, 1960.
J. Pavalkis. Baltu žiedu baltos obelies: poems. – Vilnius: Pradai, 1998.
A. Janulis. Gyvenimo aidai: poetry. – Vilnius: Jėzuitų ekonomo tarnyba, 2002.
J. Rudzevičius. Devynios saulės: poems. – Vilnius: Baltijos kopija, 2004.
A. Iešmanta. Sūduvos laiptai į sceną: recollections of amateur. – Vilnius: Žaltvykslė, 2007.

T r a n s l a t i o n s :
M. Lermontovas. Paskutinis laisvės sūnus: tale (from Russian). – Vilnius: Žuvėdra, 2009.

A w a r d s :
1990 P. Lauritzen award of Independence
1999 Order of the Cross of Vytis (3rd degree).
2000 Lithuania Independence Medal.
2002 Juozas Tumas-Vaižgantas award.