Atgal

Gudaitis Leonas

Leonas Fliorentas Gudaitis – literary scholar.
He was born 20 June, 1935 in Kaunas.
He is a professor at Vytautas Magnus University, historian of Lithuanian literature and press. In 1942-1945 he studied at Julinava Primary school. From 1945 till 1953 he studied at 14th Secondary school in Kaunas. In 1958 he finished his studies of Lithuanian language and literature at Vilnius University and continued to study (extramural studies) in 1970-1974. From 1958 till 1967 he worked as an assistant of accountable secretary of daily newspaper “Kauno tiesa”. From 1967 till 1971 he was an accountable secretary. During the years of 1971-1995 he was an assistant of editor in chief of magazine “Nemunas”. In 1994-2006 he was in charge of Literature Department at Vytautas Magnus University. He got his degree of a professor in 2002.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1988.

B i b l i o g r a p h y :
Plunksna ir ugnimi: articles about less known Lithuanian literature facts of 1917–1940. – Vilnius: Mintis, 1974.
Platėjantys akiračiai: Lithuanian literary press in 1904–1917. – Vilnius: Vaga, 1977.
Laiko balsai: Lithuanian literary press in 1918–1923. – Vilnius: Vaga, 1985.
Permainų vėjai: Lithuanian literary press in 1923–1927. – Vilnius: Vaga, 1986.
Meno palėpėse: retro-verses. – Vilnius: Periodika, 1990.
Tautinio epo kūrėjas: biographic sketch. – Kaunas: ab, 1993.
Teisybė daugiaveidė: etudes of Lithuanian literature, press history and book research. – Kaunas: Nemunas, 1998.
Spauda ir žmonės: auto-bibliographic collection, 1954–2004. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005.
Noriu klysti: looks at 20th century press. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.

D r e w   u p :
Benamiai: poetry of Inta exiles. – Vilnius: Periodika, 1989.
Lietuvos aneksija (Kazio Škirpos ir Mato Krygerio archyvinė medžiaga spaudai): documents of 1940. – Vilnius: Periodika, 1990.
Kovos keliu žengiant: poems and songs of partisans of Western Lithuania, 1945-1953. – Vilnius: Vyturys, 1991.
Juozas Žlabys-Žengė. Pavasarių gramatikos: collection of poetry. – Vilnius: Vaga, 1992.
Pranas Morkūnas. Dainuoja degeneratas: dadaist. imažinist. eil. – Kaunas: Nemunas, 1993.
Paparonis. Pasakų atošvaistos: epic. – Kaunas: ab, 1993.
Tadas Lomsargis: painter: biography, works, documents, letters, notes. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1995.
Paparonis. Rinktiniai raštai. – Domeikava (Kauno raj.): ab, 1997.
Juozas Keliuotis. Žurnalistikos paskaitos. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2000.
Žurnalistikos mokslas ir mokymas Lietuvoje: 1922-1943. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2001.
Prievartos vaisiai: relations of Lithuania and Poland in 1920-1940. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2002.
Juozas Girnius. Heideggerio egzistencialinės filosofijos pagrindai. – Vilnius: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2002.
Lietuvos žydai. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003.
Jonas Gudaitis. Vargo paukščiai: recollections. – Kaunas: Naujasis lankas, 2013.

A w a r d s :
1997 The Order of the Lithuanian Grand Duke Gediminas (4th degree).
2005 Lithuanian Science Award.
2006 Santaka Insignia of Honor (3rd degree) by Kaunas Municipality.
2015 Silver-plated medal of Kaunas burgomaster Jonas Vileišis.