/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Grybauskas Almis

Almis Grybauskas – poet, translator.
He was born 1 March, 1947 in Gilūšiai, Trakai district.
In 1972 he finished his studies at Vilnius Pedagogical Institute. He worked as a teacher in Klaipėda, also in editorial offices of “Mokslas ir gyvenimas”, “Kinas” and others as an editor and journalist. In 1993 he was in charge of Lithuanian culture courses in Prague University, in 1998 in T. Masaryk University in Brno. In 2002 and 2003 he was in charge of Czech language courses at Vytautas Didysis University. A member of PEN club since 1989.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1979.

B i b l i o g r a p h y :
Spalvoti nuotaikų žibintai: poems. – Vilnius: Vaga, 1976.
Bandymai apkabinti: poems. – Vilnius: Vaga, 1978.
Atklydimai: poetry. – Vilnius: Vaga, 1983.
Mugė: poems. – Vilnius: Vaga, 1988.
Apžvalgos spiralė: poetry, 1975–1987. – Vilnius: Homo liber, 2006.
Žuvys: poems. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Persimainymai, vaidinimai ir kiti tekstai iš laikų, kai skaityti buvo įdomiau nei gyventi: short stories and plays. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   C z e c h :
V. Čtvrtekas. Vežiko Šeitročeko keliai: novella. – Vilnius: Vaga, 1983.
D. Mrazkova. Neverk, musmiryte: fairy tales. – Vilnius: Vyturys, 1986; Kaunas: Šviesa, 2005.
M. Danielas. Gyvenimas ir mirtis pasaulio viršūnėse. – Vilnius: Vyturys, 1987.
M. Kundera. Nepakeliama būties lengvybė: novel. – Vilnius: Amžius, 1993; Tyto alba, 2005, 2010.
M. Macourekas. Du šimtai senelių: fairy tales. – Vilnius: Vyturys, 1994.
V. Havel. Kas žmogaus galioje: artistic journalism. – Vilnius: Vaga, 1994, 1995.
M. Kundera. Nemirtingumas: novel. – Vilnius: Tyto alba, 1997, 2003.
V. Havel. Vilties erdvė: collection of speeches and articles of the President of Czech Republic. – Vilnius: Lietuvos ir Čekijos draugija, 1997.
J. Hašek. Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasauliniame kare. – Vilnius: Tyto alba, 2000, 2010.
M. Kundera. Atsisveikinimo valsas: novel. – Vilnius: Tyto alba, 2001.
M. Kundera. Juokingos meilės: short stories. – Vilnius: Tyto alba, 2001.
M. Kundera. Pokštas: novel. – Vilnius: Tyto alba, 2002.
J. Patočka. Eretiški esė apie istorijos filosofiją. – Vilnius: Regnum fondas, 2002.
P. Ouředník. Europeana: short history of 20th century. – Vilnius: Apostrofa, 2004.
L. Fuks. Lavonų degintojas: novel. – Vilnius: Tyto alba, 2007.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   P o l i s h :
Cz. Miłosz. Pavergtas protas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995, 2011.
Cz. Miłosz. Ulro žemė. – Vilnius: Baltos lankos, 1996.
Cz. Miłosz. Pameistrys: poetry. – Vilnius: Baltos lankos, 2002.
Cz. Miłosz. Tėvynės ieškojimas: essays (together with others). – Vilnius: Baltos lankos, 2011.
Czesławo Miłoszo Vilnius: texts and photos (drew up by M. Matulytė, text’s translated by A. Grybauskas, S. Kondratienė). – Vilnius: Apostrofa, 2012.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   o t h e r   l a n g u a g e s :
P. Voronka. Snieguolės (from Ukrainian). – Vilnius: Vaga, 1982.
J. Ciger-Hronskis. Drąsusis zuikutis: fairy tale (from Slovak). – Vilnius: Vaga, 1983.
M. Valekas. Nerimas: poems (from Slovak). – Vilnius: Vaga, 1983.
G. Meyrink. Golemas: novel (from Slovak). – Vilnius: Tyto alba, 2005.

A w a r d s :
2000 Award of PEN club: a diploma for the best translation into Lithuanian language of the year (book: J. Hašek “Šauniojo kareivio Šveiko nuotykiai pasauliniame kare”)
2007 Award of the Mayor of Vilnius for poetry about Vilnius.
2007 Yotvingian Prize for poetry book “Apžvalgos spiralė”.
2007 The book “Žuvys” was included into the list of twelve most creative books of the year.