Atgal

Girdzijauskas Vytautas

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Vytautas Girdzijauskas – prose writer, essayist.
He was born 19 April, 1930 in Bulzegeniškiai, Jurbarkas district.
In 1954 he finished his studies at Vilnius University. In 1955 he finished finished Musical School by J. Tallat-Kelpša. He gave lectures at Vilnius Construction Technicum. In 1957 he was arrested for the anti-Soviet activity and was in prison during the years of 1957-1960 in Siberia. In 1961-1974 he worked as a technologist at a plant of Computation Machines and Ministry of Health. From 1974 till 1990 he was an editor of the Supreme Encyclopedia editorial office. From 1990 he was and editor at Lithuanian Writers’ Union publishing house. A member of Reform Movement of Lithuania board since 1992. A president of the Lithuanian Association of Human Rights Defense from 1998.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1974.

B i b l i o g r a p h y :
Trys moterys ir vienas vyras: short stories. – Vilnius: Vaga, 1971.
Žmonės man buvo geri: novel. – Vilnius: Vaga, 1973.
Laimingųjų laimė: novel. – Vilnius: Vaga, 1975.
Vienas prieš vieną: short stories and novella. – Vilnius: Vaga, 1981.
Ką mylėti: novel. – Vilnius: Liktarna, 1992.
Laiškai iš nelaisvės namų: autobiographic prose. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1994.
Šimtmetis lyg mirksnis: collection of short stories. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Palūkėk, mirtie: novel. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Palangos dienoraštis: essays: everyday thoughts, sights, portraits. – Vilnius: Ciklonas, 2004.
Tokia moteris – lobis: novels, short stories. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Trylika tekstų apie vieną gyvenimą: essays. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2009.
Žiemos metafizika: short stories. – Vilnius: „Naujosios Romuvos“ fondas, 2010.
Danguje kitaip: novel. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.

D r e w   u p :
Žemaitė. Rytą giedra: autobiography, short stories. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
R. Kasparavičius. Visų gražiausia: novel and short stories. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
J. Biliūnas. Ir rados stebuklas: short stories, novella, literary critics. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
L. Dovydėnas. Rinktiniai raštai, Vol. 6: novellas, short stories. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
L. Dovydėnas. Rinktiniai raštai, Vol. 7: fairy tales. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
L. Dovydėnas. Rinktiniai raštai, Vol. 8: novels, plays, letters. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
B. Gražulis. Rinktinė: short stories, memoir, journalism, letters. – Senoji Varėna, Varėnos r.: Senosios Varėnos bičiulių klubas, 2015.

A w a r d s :
1974 P. Zibertas literary award for novel “Žmonės man buvo geri”.
1995 Žemaitė literary award for the book “Laiškai iš nelaisvės namų”.
2002 G. Petkevičaitė-Bitė literary award for novel “Palūkėk, mirtie”.
2009 Juozas Keliuotis literary award.
2010 Petras Cvirka literary award for the book “Žiemos metafizika”.