Atgal

Galinis Albinas

Photo by Kęstutis Svėrys

Photo by Kęstutis Svėrys

Albinas Galinis – poet.
He was born 24 April, 1964 in Ardaičiai, Radviliškis district.
He finished Šiaulėnai Secondary school. In 1989 he graduated from Vilnius Pedagogical Institute, Faculty of History. From 1989 till now he works at National M.K. Čiurlionis Art School, he teaches history and history of philosophy.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 2012.

B i b l i o g r a p h y :
Ženklai: poems. – Kaunas: Oškinis, 1993.
Sapnų knyga, arba Pavėluota ironija: Albijono šalies sakmė: poezijos rinkinys. – Vilnius: Vaga, 2007.
Pažinimas: poetry. – Vilnius: Versus aureus, 2009.
Simetrijos: poetic miniatures. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2011.

C o – a u t h o r :
“Baltijos šalių istorijos chrestomatijos” (Vilnius: Naujoji Romuva, 2002).
“Žemė ir laikas” 11th–12th grades (Vilnius: Briedis, 2003).
“Naujųjų amžių istorija” 9th grade (Vilnius: Kronta, 2009).

A w a r d s :
2005 Certificate of Appreciation by Ministry of Culture of the Republic of Lithuania.