Atgal

Eitminavičius Stepas

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Stepas Eitminavičius – prose writer, essayist.
He was born 17 July, 1952 in Paukšteliai village, Zarasai district.
In 1970 he finished Zarasai Secondary school and studies of Lithuanian language and literature with teacher’s qualification at Vilnius University in 1975. He worked as a teacher at Linkmena Secondary school in Ignalina district and also in Utena. He works in Utena Adolfas Šapoka gymnasium since 1996.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 2007.

B i b l i o g r a p h y :
Kas esi, mokytojau?: essays. – Kaunas: Šviesa, 1990.
Metai, žaibo apšviesti: miniatures. – Utena: Utenos spaustuvė, 1992.
Žiūrėjimas į mėnulį: miniatures. – Utena: Utenos spaustuvė, 1995.
Šermukšniai: miniatures. – Utena: Utenos spaustuvė, 1996.
Skyrybos ženklai mokykloje: essays. – Vilnius: Dialogas, 2003.
Žaismingiau apie kalbą ir literatūrą: miniatures. – Utena: Utenos spaustuvė, 2004.
Baladė apie mokytoją: essays, fiction. – Utena: Utenos Indra, 2005.
Balti juodraščiai: short stories. – Utena: Utenos Indra, 2006.
Minties budėjimas: novella. – Utena: Utenos spaustuvė, 2007.
Kaip apgauti rudenį?: essays. – Utena: Utenos Indra, 2009.
Mėginimai nuskinti dieną: essays. – Utena: Utenos Indra, 2011.
Šimtas metrų Utenėlės: poems. – Utenos Indra, 2012.
Ratas: short stories. – Utenos Indra, 2014.

B o o k s   a b o u t   l i t e r a t u r e   a n d   t e a c h i n g :
Mano džiaugsmas, mano skausmas. – Utena: Utenos spaustuvė, 1992.
Klausimų labirinte. – Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos leidybos centras, 1994, 1995.
Stebėti, pamatyti, pasakyti. – Utena: Utenos spaustuvė, 1995.
Atodūsis. – Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centras, 1996.
Kolegoms, kuriems irgi skauda. – Utena: Utenos spaustuvė, 1998.
Teksto analizė – malonumas ar kančia? – Utena: Utenos spaustuvė, 1999.
Su devintokais, dešimtokais. – Utena: Utenos spaustuvė, 1999.
Kokia ugnim nušviesti? – Kaunas: Šviesa, 2000.
Mažoji didaktika: (iš mokytojo lituanisto kasdienybės užrašų). – Utena: Utenos spaustuvė, 2001.
Lietuvių kalbos egzaminas: ką ir kaip mokytis? – Utena: Utenos spaustuvė, 2003, 2005.

D r e w   u p :
Justino Marcinkevičiaus pamokos. – Vilnius: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, 2012.
Verdenė. Žodžiu įprasminę: anthology of Utena litterateurs. – Utena, 2013.
Vyžuonos paraštėse: about writers Bronius Radzevičius ir Antanas Masionis. – Utena: Utenos spaustuvė, 2013.
Žodis iš Tolminkiemio: methodology about K. Donelaitis works. – Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerijos Leidybos centras, 2013.

D r e w   u p   t o g e t h e r   w i t h   s t u d e n t s :
Knyga Andersenui. – Utena: Utenos spaustuvė, 1997.
Parko pamokos, pamokos parke. – Utena: Utenos spaustuvė, 1999.
Atėjome iš vaikystės. – Utena: Utenos spaustuvė, 2009.
Su klausančia ir klausiančia dvasia: works of students of Utena Adolfas Šapoka gymnasium. – Utena: Utenos spaustuvė, 2008.
Iš pa Utenas: essays of students of Utena Adolfas Šapoka gymnasium. – Utena: Utenos spaustuvė, 2009.

A w a r d s :
2001 Award of art and culture of Utena district.