Atgal

Drilinga Antanas

Antanas Drilinga – poet, prose writer.
He was born 16 May, 1935 in Plikiškiai, Anykščiai district.
He studied at Mikieriai primary school, that at Šimoniai pre-gymnasium, attended Ukmergė teachers seminary. During 1955-1959 he studied Lithuanian language and literature at Vilnius Pedagogical Institute and from 1973 till 1976 he studied journalism at Vilnius University. He worked at magazine “Švyturys” in 1957-1958 and at editorial office of “Komjaunimo tiesa” literature section in 1958-1962. From 1959 till 1973 he was a member of the Central Committee of the Lithuanian Lenin’s Communist Youth Union. In 1962-1963 he worked at editorial office of magazine “Moksleivis” as a head of literature and art section. During the years 1963-1965 he was a worker in the Central Committee of the Lithuanian Lenin’s Communist Youth Union. From 1965 till 1966 he was an editor in chief of magazine “Moksleivis”. From 1967 till 1972 he was an editor in chief of “Nemunas”. From 1970 till 1990 he was a board member of Writers’ Union, in 1971-1974 he was a secretary of Kaunas Department of the Writers’ Union. He was an editor in chief of “Literatūra ir menas” in 1985-1989 and from 1992 till 1995 he was an editor in chief of National Publishing center. His poems appeared in literary press in 1953. His work is included in various collections, almanacks and anthologies.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1962.

B i b l i o g r a p h y :
Kur kairėn, kur dešinėn. – Vilnius: Laikraščių ir žurnalų leidykla, 1957.
Vilnius nubunda. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Atveriu langą: poems. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Rankos ir betonas: collection of poems. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Skambančios naktys: poems. – Vilnius: Vaga, 1965.
Šiluma: poems. – Vilnius: Vaga, 1968.
Monologų knyga. – Vilnius: Vaga, 1971.
Erdvės trauka: poetry. – Vilnius: Vaga, 1974.
Žolės spalva: collection. – Vilnius: Vaga, 1975.
Rugpiūčio ritmai: poems. – Vilnius: Vaga, 1977.
Kauno autografai: sketches. – Vilnius: Mintis, 1977.
Jūrų romansai: poems. – Vilnius: Vaga, 1980.
Laimės kūdikio gyvenimas: novel. – Vilnius: Vaga, 1980.
Jau saulelė: novel. – Vilnius: Vaga, 1982.
Slenksčiai: poetry. – Vilnius: Vaga, 1983.
Akimirkų tėkmė: poetry. – Vilnius: Vaga, 1984.
Ant keteros: novel. – Vilnius: Vaga, 1985.
Žmonės prie vieškelio: sketches. – Vilnius: Vaga, 1986.
Improvizacija mušamaisiais: novel. – Vilnius: Vaga, 1987.
Laukimas: poems. – Vilnius: Vaga, 1988.
Ateiti ir išeiti: novel. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1993.
Monsinjoras: moments with Monseigneur K. Vasiliauskas. – Marijampolė: Ardor, 1994.
Pelenai: novel. – Vilnius: Vilspa, 1995.
Ugnies paukštė: love poems. – Vilnius: Džiugas, 1996.
Sonetai vakaro rūke. – Vilnius: Garnelis, 2001.
Nuolaužos: poems. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Aš juos mylėjau: memoir. – Vilnius: Gairės, 2005.
Moteris, tas amžinas švelnumas…: love poems. – Vilnius: Inforastras, 2005.
Nuogas dykumoje: novel. – Vilnius: Žuvėdra, 2006.
Mano abėcėlė: ABC for children. – Vilnius: Džiugas, 2006.
Blyksniai: poetical maxims. – Vilnius: Petro ofsetas, 2008.
Uogos kraujo spalvos: novel. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Blyksnių atšvaitai: poetical maxims. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011.
Atšvaitai: poetical maxims. – Vilnius: Petro ofsetas, 2013.
Vieneri sugrįžimų metai: diary notes. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   f o r e i g n   l a n g u a g e s :
P. Eliuard. Lyrika (from French; together with T. Rostovaitė) – Vilnius: Vaga, 1976.
I. Paderinas. Ant skardžio: novella (from Russian). – 1977.
P. Ž. de Beranžė. Dainos: poems (from French.). – Vilnius: Vaga, 1981.
K. Kurbanepesovas. Pareiga: poems (from Russian.). – 1985.
M. de Sade. Teresė: erotic novel of XVIII century; Filosofija buduare: fragment of the novel (from French). – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1994.

D r e w   u p :
Vyrai išplaukia į jūrą: literature about sea. – 1977.
Taikos balandžiai: poems. – Vilnius: Vaga, 1978.
Iš lietuvių tarybinės poezijos: in Russian language. – 1979.
Alyvos šakelė balandžio snape: poetry, prose. – Vilnius: Vaga, 1985.

A w a r d s :
1969 Laureate of the Communist Youth Premium.
1972 The Poetry Spring festival laureate.
1981 LSSR creative artist award. .
World’s Peace medal.
2015 Honorary citizen of Anykščiai district.