Atgal

Dekšnys Vytas

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Vytas Dekšnys – poet, translator.
He was born 31 October, 1972 in Vilnius.
In 1990 he finished 22nd Vilnius Secondary school. He finished his studies of philosophy at Vilnius university and got his Bachelor’s degree in 1994 and Master’s degree in 1996. In 2002 he finished his studies at Polish Academy and got his PhD. He writes poems, translates poetry, prose, essays mostly from Polish, but also from Ukrainian and other Eastern and Western European languages. He collaborates with “Literatūra ir menas”, “Naujasis židinys”, bernardinai.lt and other literary press. His poems have been published in various collections and almanacks as well as anthologies in Lithuanian and abroad. His poems were translated into English, Belorussian, Hebrew, Polish and Slovenian. He is one of coordinators of “Magnus Ducatus Poesis”. In 2014-2015 he worked at Lithuanian Writers’ Union as a coordinator of international programs. A member of Lithuanian Writers’ Union Board since 2011.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 2006.

B i b l i o g r a p h y :
Iszimtys: poems, 1994–2004. – Kaunas: Kitos knygos, Vilnius: Vario burnos, 2005.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   P o l i s h :
W. T. Kulesza. Mūsų laikų ideologijos. – Vilnius: Alma littera, 1998.
T. Różewicz. 4 poemos. – Vilnius: Vario burnos, 2004.
D. Terakowska. Lėliukė: novel. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
K. I. Gałczyński. Kavos malūnėlis: tale. – Vilnius: Vario burnos, Kaunas: Kitos knygos, 2006.
A. Stasiuk. Pakeliui į Babadagą: essays. – Kaunas: Kitos knygos, 2006.
J. Kłoczowski. Krikščionių bendruomenės besiformuojančioje Europoje. – Vilnius: Aidai, 2006.
D. Masłowska. Lenkų ir rusų karas su baltai raudona vėliava: novel. – Kaunas: Kitos knygos, 2007.
C. Wodziński. Šv. idiotas: project of apophatic anthropology. – Vilnius: Aidai, 2007.
K. Modzelewski. Barbarų Europa: history. – Vilnius: Mintis, 2008.
B. Skarga. Istoriškumo ribos: history. – Vilnius: Mintis, 2008.
W. Gombrowicz. Kosmosas: novel. – Vilnius: Baltos lankos, 2008.
Z. Mentzel. Visos pasaulio kalbos: novel. – Vilnius: Mintis, 2008.
R. Sikorski. Šventųjų pelenai. – Vilnius: Aidai, 2009.
R. Kapuściński. Kristus su automatu ant peties. – Kaunas: Kitos knygos, 2009.
R. Okulicz-Kozaryn. Lietuvis tarp Karaliaus-Dvasios įpėdinių: works of Čiurlionis in the context of “Young Poland”. – Vilnius: Versus aureus, 2009.
J. Seredyka. Kunigaikštytė ir plikbajoris: Zofija Radvilaitė-Dorohostaiska and Stanisławas Tymińskis. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.
J. Strzelczyk. Užmirštos Europos tautos: Veneti, Suebi, Picts, Lombards, Vistulans, Khazars, Abodriti, Yotvingians. – Vilnius: Mintis, 2010.
S. Chutnik. Kišeninis moterų atlasas: novel. – Kaunas: Kitos knygos, 2011.
P. Huelle. Mercedes-Benz: from letters in Hebrew: novel. – Vilnius: Baltos lankos, 2011.
Cz. Miłosz. Abėcėlė: essays. – Vilnius: Aidai, 2012.
J. Hen. Mano draugas karalius: novel. – Vilnius: Edukologija, 2012.
M. Tulli. Yda: novel. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
A. Franaszek. Miłoszas: biography of a poet and Laureate of Nobel Prize. – Vilnius: Apostrofa, 2015.
J. Tischner. Dramos filosofija. – Vilnius: Mintis, 2015

T r a n s l a t i o n s   f r o m   U k r a i n i a n :
S. Žadan. Depeche Mode: novel. – Kaunas: Kitos knygos, 2008.
J. Andruchovyč. Dvylika ratilų: novel. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
S. Žadan. Anarchy in the UKR: essays. – Kaunas: Kitos knygos, 2010.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   o t h e r   l a n g u a g e s :
M. Pavič. Antrasis kūnas: novel (from Serbian). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
O. Pavel. Puikiųjų stirninų mirtis; Kaip aš sutikau žuvis (from Czech). – Vilnius: Tyto alba, 2012.
M. Hroch. Mažosios Europos tautos (from Czech). – Vilnius: Mintis, 2012.

D r e w   u p :
Magnus Ducatus Poesis: crossing the line: 09/2008 almanack (together with V. Braziūnas). – Vilnius: Vilnius, 2010.
Magnus Ducatus Poesis: crossing the line: 11/2010 almanack (together with V. Braziūnas). – Vilnius: Vilnius, 2011.
Poetinis Druskininkų ruduo 2014: almanack (together with M. Burokas). – Vilnius, 2014.
Prekės iš kosmoso: poetry collection of Latvian poetry group “Orbita” (drew up and translation together with B. Januševičius, M. Burokas, and others). – Kaunas: Kitos knygos, 2014.

C o – a u t h o r :
T. Nitzan, S. Paliulytė, V. Dekšnys, E. Ališanka, V. Braziūnas. Penki langai į sodą = המישה חלונות אל הגן: poems (also translation). – Vilnius: Tarptautinių kultūros programų centras, 2009.

A w a r d s :
2006 Young Yotvingian Prize for poetry book “Iszimtys”.
2013 Translation of M. Tulli book “Yda” was included into the long list of most valuable modern literary translations of the year.