Atgal

Cieškaitė Gražina

Photo by Zenonas Baltrušis

Photo by Zenonas Baltrušis

Gražina Cieškaitė – poetess, prose writer.
She was born 30 August, 1951 in Vabalninkai, Biržai district.
In 1970 she studied the Lithuanian language and literature at Vilnius University. She worked at Academy of Agricultural Sciences and in various state institutions. She started publishing her work in 1967. Her poems have been published in various poetry collections and in Poetry Spring anthology. She has translated some works of Russian poets. Now she lives in Vilkaviškis.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 1980.

B i b l i o g r a p h y :
Tylos žydėjimas: poems. – Vilnius: Vaga, 1975.
Mylėti – gyventi: poems. – Vilnius: Vaga, 1979.
Gerti iš gėlių: poems. – Vilnius: Vaga, 1984.
Skrendu virš labirinto: poems. – Vilnius: Vaga, 1989.
Auka žvaigždžių vainikui: poems. – Vilnius: Vaga, 1991.
Pragaro smurtas, dangaus ištikimybė: novel. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Tarp laiko ir amžinybės: poetry. – Vilnius: Vaga, 1997.
Antgamtėje klajojanti šviesa: poems. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Selected poems. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.
Žodžiai kaip stigmos: poems. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.

A w a r d s :
1990 Laureate of Poetry Spring festival.