/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Baltakis Algimantas

Photo by Benediktas Januševičius

Photo by Benediktas Januševičius

Algimantas Baltakis – poet, literary critic, translator.
Born 15 February, 1930 in Leliūnai, Utena district.
In 1954 he finished studies of the Lithuanian language and literature at Vilnius University. During
1953–1954 he was in charge of Young Writers section in Vilnius and was an editor of anthology “Jaunieji”. Since 1952 till 1956 he worked at “Tarybinė moteris” editorial office as head of the department. Since 1956 till 1990 (with break of two years) he worked at “Pergalė” editorial office: 1956-1957 as head of Critics section, 1957-1959 as head of prose and poetry section, 1959-1964 as accountable secretory, 1978-1985 as a deputy of editor in chief, 1964-1976 and 1985-1989 as an editor in chief. Since 1990 a board member of magazine “Metai”. His work is included in various poetry collections, anthologies, almanacs and periodicals. He has translated and published (together with other translators) works of Russian and Ukrainian writers. He lives in Vilnius.A member of Lithuanian Writers’ Union since 1955.

B i b l i o g r a p h y :
Lietučiui dulkiant: poems. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955.
Velnio tiltas: poems. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957, 1961.
Keturios stygos: poems. – Vilnius: Vaga, 1959.Mažosios poemos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Požeminės upės: poems. – Vilnius: Vaga, 1965, 1967.
Keliaujantis kalnas: poems. – Vilnius: Vaga, 1967.
Akimirkos: poems. – Vilnius: Vaga, 1970.
Stebuklinga žolė: poems. – Vilnius: Vaga, 1971.
Vabaliukų balius: poems. – Vilnius: Vaga, 1972.
Duona ir debesys: lyrics. – Vilnius: Vaga, 1973.
Poetų cechas: comments on modern Lithuanian poetry. – Vilnius: Vaga, 1975.
Dedikacijos: poems. – Vilnius: Vaga, 1975.
Priemiesčio berniokas: poems. – Vilnius: Vaga, 1976.
Upės ir tiltai: selected poems. – Vilnius: Vaga, 1976.
Strazdiškio elegijos: poems. – Vilnius: Vaga, 1979.
Maratonas: selected lyrics, 1965–1979. – Vilnius: Vaga, 1980.
Rinktiniai raštai, vol.2.: – Vilnius: Vaga, 1982, 1983.
Mudviejų vakaras: lyrics. – Vilnius: Vaga, 1986.
Nepaklusnus šunytis: comments on modern poems. – Vilnius: Vaga, 1989.
Kas kur gyvena: poem. – Vilnius: Vyturys, 1989.Atodūsis: poems. – Vilnius: Vaga, 1993.
Apvirtę Grįžulo Ratai: poems. – Kaunas: Spindulys, 1994.
Vienuolynas: poems. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Žvirblių žiemavietė: poems. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
Pusryčiai dviese: lyrics. – Vilnius: Vaga, 2005.
Pusryčiai dviese: lyrics (in Braile). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2005.
Poezija. – Vilnius: Žaltvykslė, 2006.
Penkiasdešimt eilėrasčių: poems. – Kaunas: Naujasis lankas, Kauno meno kūrėjų asociacija, 2007.
Gimiau pačiu laiku: from diaries, 1960–1997. – Vilnius: Tyto alba, 2008.
Antakalnio vigilijos: selected lyrics, 1980–2010. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Pėsčias paukštis: selected lyrics, 1950-2012. – Vilnius: Alma littera, 2013.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   R u s s i a n :
A. Blokas. Poezija: poems. – Vilnius: Vaga, 1960.
A. Blokas. Poezija (together with A. Churginas). – Vilnius: Valstybinė gožinės literatūros leidykla, 1961.
R. Roždestvenskis. Rekviem: poetry. – Vilnius: Vaga, 1961.
M. Aliger. Poezija (together with J. Degutytė, A. Žukauskas). – Vilnius: Vaga, 1964.
R. Roždestvenskis. Poezija (together with A. Maldonis, J. Vaičiūnaitė). – Vilnius: Vaga, 1965.
A. Blokas. Lyrika: poems. – Vilnius: Vaga, 1966.S. Čikovanis. Poezija (together with M. Martinaitis). – Vilnius: Vaga, 1966.
K. Kulijevas. Sužeistas akmuo: poems. – Vilnius: Vaga, 1969.
M. Radnotis. Poezija: poems. – Vilnius: Vaga, 1972.
G. Vijerus. Gyvasis vanduo: poems. – Vilnius: Vaga, 1973.
I. Sarailičius. Odė paprastai dienai: selected lyrics (together with A. Maldonis, J. Marcinkevičius, E. Mieželaitis). – Vilnius: Vaga, 1978.
A. Blokas. Lakštingalų sodas: poems, lyrical plays. – Vilnius: Vaga, 1980.
R. Borodulinas. Gandras ant stogo: poems (from Belorussian.). – Vilnius: Vaga, 1981.
Brolių valanda: poetry translations. – Vilnius: Vaga, 1986.

D r e w   u p :
Mes iš Leliūnų parapijos: Leliūnai (Utenos rajonas) XX amžiuje. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.

A w a r d s:
1966 Laureate of Poetry Spring festival.
1966 National LSSR award.
1967 Republican prize of Komsomol for book “Keliaujantis kalnas”.
1974 Kolhoz prize of Salomėja Nėris for best village themed poem of the year.
1976 LSSR creative artist award.
1986 LSSR national poet.
1993 Honorary name of XX century culture activist (awarded by Cambridge international biography center).
2002 Literary award of magazine “Varpai“.
2004 International T. Ševčenka award for translations of Ukrainian poetry into Lithuanian language.
2005 Lithuanian Republic Government Art Award.
2005 Knights Cross for “Worthiness for Lithuania”
2015 Award of Eduardas Mieželaitis.