Atgal

Ardickas Zigmantas

Zigmantas Ardickas

Zigmantas Ardickas – translator.
Was born on 27 July, 1958 in Pilviškiai, Vilkaviškis rajone.
He was studying mathematics in Vilnius University from 1976 to 1981 and acquired a specialty of mathematician. In 1979 he graduated from the Department of Public Profession and acquired a speciality of an English language translator and consultant. In 1994 he finished a course of the Summer English Language Institute at the Lithuanian Christian College in Klaipėda. He worked as an engineer at the Information Institute, a chief engineer at the Mathematics and Cybernetics Institute at the Lithuanian Academy of Sciences, an engineer at the experimental plant “Bitas” at the Mathematics and Cybernetics Institute, an editor at the technical department at the editorial office of magazine “Mokslas ir gyvenimas”, a translator – consultant at the publishing-house “Katalikų pasaulis”, an editor at the publishing-house “Mens Sana”. At present time he collaborates with various publishing-houses.
A member of Lithuanian Writers’ Union since 2003.

B i b l i o g r a p h y :
T r a n s l a t i o n s   f r o m   G e r m a n :
H. Hesse. Demianas: novel. – Vilnius: Taura, 1990; Kaunas: Mens sana, 1998; Trigrama, 2014.
H. Hesse. Sidharta: indian poem. – Kaunas: Taura, 1990; Trigrama, 2000, 2005.
H. Hesse. Esė: selected work. – Vilnius: Mintis, 1991.
J. Eckhart. Traktatai ir pamokslai (together with R. Rybelienė, L. Rybelis). – Vilnius: Pradai, 1998.
H. Hesse. Atsitokėjimai: essays. – Vilnius: Vyturys, 1999.
R. Steiner. Antroposofinis sielos kalendorius: poetry. – Kaunas: Mens sana, 1999.
E. Moderzonas. Velnio pinklėse: explanations and warnings. – Šiauliai: Jona, 1999.
H. Hesse. Skaitymai minutėms: essays. – Kaunas: Trigrama, 2001, 2004.
T. Schirrmacher. Religijos mokslas (together with S. Rimkevičius, O. Pulkauninkienė, G. Sodeikienė). – Šiauliai: Campus fidus, 2004.
H. Hesse. Pranciškus Asyžietis: essays. – Vilnius: Nestandartiniai sprendimai, 2007.
R. Steiner. Kaip pasiekti aukštesniųjų pasaulių pažinimą. – Vilnius: Asociacija “Paramos Valdorfo pedagogikai bendrija”, 2012.
C. G. Jung. Psichologiniai tipai (together with A. Merkevičiūtė, G. Sodeikienė). – Vilnius: Margi raštai, 2013.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   E n g l i s h :
K. Gibran. Pranašas: essays. – Vilnius: Taura, 1991.
K. Gibran. Smėlis ir puta: sententious sayings. – Vilnius: Taura, 1993.
C. S. Lewis. Kipšo laiškai: essays. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996; Katalikų pasaulio leidiniai, 2011.
D. M. Lawrence. Mergina ir čigonas: novel. – Vilnius: Tyto alba, 1997.
K. Gibran. Pranašas. Pranašo sodas. Jėzus, Žmogaus Sūnus: essays. – Vilnius: Asveja, 1998.
K. Gibran. Klajūnas: comparisons. – Vilnius: Gardenija, 1998; Vaga, 2012.
R. Tagore. Aukojimo giesmės: poetry. – Vilnius: Gardenija, 1998.
R. Tagore. Užklydę paukščiai: sententious sayings. – Vilnius: Gardenija, 1998.
B. Müller. Opus Dei: informational data. – Vilnius: Baltijos spaudos ir prekybos bendrovė, 1998.
C. S. Lewis. Tiesiog krikščionybė: tractate. – Šiauliai: Nova vita, 1999; Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007, 2014.
E. P. Sanders. Istorinis Jėzaus asmuo: historical-theological tractate. – Kaunas: Šviesa, 1999.
B. Russell. Žygis į laimę: essays. – Kaunas: Mens sana, 1999.
Korė Ten Bom, J. ir E. Šerilai. Prieglobstis: Korės Ten Bom įkvepianti istorija. – Ginkūnai (Šiaulių r.): Jona, 1999.
R. Bach. Iliuzijos: novel. – Kaunas: Trigrama, 2000.
B. Wilson. Kieno šis vaikas?: a story of hope for the generation in trouble. – Ginkūnai (Šiaulių r.): Jona, 2000.
M. Feinberg-Vamosh. Gyvenimas Jėzaus laikais. – Vilnius: Lietuvos Biblijos draugija, 2001.
J. McDowell. Daugiau negu dailidė. – Šiauliai: Nova Vita, 2001.
C. S. Lewis. Didžiosios skyrybos: dream. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003.
J. T. Connell. Maldos galia: dieviškojo gydymo ir dieviškosios globos paslaptys. – Kaunas: R. Anankos leidykla, 2003.
J. Stott. Kalno pamokslo žinia: Mato 5–7: krikščioniška kontrkultūra. – Kaunas: Lietuvos krikščionių studentų bendrija, 2004.
V. E. Frankl. Žmogus ieško prasmės. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2008, 2009, 2013.
A. Adiga. Baltasis tigras: novel – Vilnius: Vaga, 2009.
K. Burns. Rytų filosofija: didieji mąstytojai ir išminčiai nuo senovės iki šių laikų (together with V. Silius). – Vilnius: Margi raštai, 2009.
G. K. Popcak. Ar gandras atnešė, ar kopūstuose radom? – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011.
M. Healy. Vyrai ir moterys iš Edeno: Jono Pauliaus II kūno teologijos studijų vadovas. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2013.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   F r e n c h :
Prisilietimas prie Biblijos: kasdieniai Biblijos skaitymai: Dievo žodis šių dienų žmogui, Vol. 3. – Ginkūnai (Šiauliai district.): Jona, 1995.
Brolis Roger iš Taizé. Dievas tegali mylėti. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004.
G. Musso. O paskui…: novel. – Vilnius: Alma littera, 2007.
O. M. Aïvanhov. Tikroji Kristaus mokymo prasmė: essays – Kaunas: Mijalba, 2010.
O. M. Aïvanhov. Tylos kelias: essays – Kaunas: Mijalba, 2010.
O. M. Aïvanhov. Kas yra dvasinis mokytojas? – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2011.
O. M. Aïvanhov. Laimės sėklos. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2011.
O. M. Aïvanhov. Ugdymas prasideda prieš gimstant. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2011.
O. M. Aïvanhov. Nauja Evangelijų šviesa. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2012.
O. M. Aïvanhov. Žmogaus subtilieji centrai. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2012.
O. M. Aïvanhov. Zodiakas – žmogaus ir visatos centras. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2013.
O. M. Aïvanhov. Žvilgsnis į neregimybę: intuicija, aiškiaregystė, sapnai. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2013.
O. M. Aïvanhov. Šviesa – gyvoji dvasia. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2013.
O. M. Aïvanhov. Tikėjimas, kuris perkelia kalnus. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2014.
O. M. Aïvanhov. Amžinojo džiaugsmo šaltiniai. – Kaunas: Prosveta: Mijalba, 2014.
O. M. Aïvanhov. Meilė yra didesnė už tikėjimą. – Kaunas: Mijalba, 2015.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   S p a n i s h :
J. Escriva. Kelias: sententious sayings. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996, 2001.
M. Montessori. Vaikystės paslaptis: pedagogical poetic tractate. – Kaunas: Šviesa, 2000.
F. Fernández-Carvajal. Kalbėti su Dievu: mąstymai kiekvienai metų dienai: Vol. I: Adventas, Kalėdos. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2005.
F. Fernández-Carvajal. Kalbėti su Dievu: mąstymai kiekvienai metų dienai: Vol. II: Gavėnia, Didžioji savaitė, Velykos. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2006.
M. V. Llosa. Bjaurios mergiotės išdaigos: novel – Vilnius: Alma littera, 2008.
R. Bolaño. Tolima žvaigždė: novel – Kaunas: Kitos knygos, 2011.
J. Escrivá de Balaguer. Vaga. – Vilnius: Strazdas, 2011.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   P o r t u g u e s e :
J. Saramago. Evangelija pagal Jėzų Kristų: novel – Kaunas: Kitos knygos, 2010.
J. Saramago. Kai mirtis nusišalina: novel. – Kaunas: Kitos knygos, 2012.
P. Coelho. Rankraštis, rastas Akroje: novel. – Vilnius: Vaga, 2012.
J. Saramago. Kainas: novel. – Kaunas: Kitos knygos, 2013.
L. F. Verissimo. Angelų klubas: satire. – Vilnius: Versus aureus, 2013.
P. Coelho. Svetimautoja: novel. – Vilnius: Vaga, 2014, 2015.

T r a n s l a t i o n s   f r o m   I t a l i a n :
Jonas Paulius II. Žengiant per vilties slenkstį: tractate. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1995.