Atgal į sąrašą

Dionizo Poškos premijos konkursas

2014 sausio 22 d.

Šilalės rajono savivaldybės įsteigta Dionizo Poškos premija pirmą kartą įteikta 2009 m. – poetui Vladui Braziūnui už poezijos rinktines „Priedainė“ (Vilnius: Apostrofa, 2008) ir „Saula prie laidos“ (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008). 2010 m. laureatu tapo Henrikas Algis Čigriejus už poezijos knygą „Žiemių pusėje giedra“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009), 2011 m. – Viktorija Daujotė (Daujotytė) už eiliuotų tekstų žemaičių (varniškių) tarme knygą BALSĀ ŪKŪS’ („Balsai ūkuose“, Vilnius: Regioninių kultūrinių iniciatyvų centras, 2010), 2012 m. – Valdemaras Kukulas (po mirties) už geriausias poezijos knygas „Antausis sienai“ (Vilnius: Homo liber, 2011) ir „Saulėlydis mano giesmė“ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011), profesorius Stasys Skrodenis už originalios poezijos ir vertimų knygą „Saulėlydžio atšvaitai“ (Vilnius: Edukologija, 2012).

Premija skiriama konkurso būdu už geriausią naują lietuviškos poezijos knygą, išleistą praėjusiais kalendoriniais metais, kurioje atspindimi etniniai motyvai, lietuviškos tradicijos ir istorinė tautos atmintis. Laureatui įteikiamas diplomas ir 5000 Lt premija. Pagerbimo iškilmės siejamos su Lietuvos Rašytojų sąjungos rengiamu tarptautiniu poezijos festivaliu „Poezijos pavasaris“.

Knygas konkursui gali siūlyti menininkų sąjungos, leidyklos, kultūros centrai, bibliotekos bei patys autoriai iki vasario 15 d. (Šilalės rajono savivaldybės Dionizo Poškos premijos vertinimo komisijai, J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė LT-75138 arba Lietuvos rašytojų sąjungos sekretoriatui, Dionizo Poškos premija, K. Sirvydo g. 6, Vilnius, LT-01101). Pateikiami 5 knygos egzemplioriai ir rekomendacinis raštas iki 2 puslapių, spausdintų kompiuteriu.

Pretendentų knygas vertins penki komisijos nariai: tris deleguos savivaldybės Etninės kultūros plėtros komisija, o du narius – Lietuvos rašytojų sąjungos valdyba. Komisijos nariai turi siūlymo teisę. Komisijos sprendimas priimamas iki balandžio 15 d.

Papildoma informacija: Šilalės rajono savivaldybė (8449) 52949, 76121, Lietuvos rašytojų sąjungos sekretoriatas 8 52 123919, Premijos nuostatus rasite www.silale.lt – Šilalės kraštas – Savivaldybės apdovanojimai.

Šilalės rajono savivaldybės meras, Etninės kultūros plėtros programos įgyvendinimo komisijos pirmininkas Jonas Gudauskas