Atgal į sąrašą

Varėnos viešoji biblioteka kviečia teikti poezijos kūrinius Anzelmo Matučio premijai gauti

2023 kovo 1 d.

Premija konkurso būdu skiriama profesionaliam poetui arba suaugusiam literatui mėgėjui už
gražiausią eilėraštį vaikams apie Tėvynę, Žemę, Gamtą. Eilėraštis turi būti sukurtas per praėjusius
dvejus metus ir publikuotas poezijos rinkiniuose arba periodinėje spaudoje.


Premijos tikslas – propaguoti Anzelmo Matučio kūrybos tradicijas, skatinti poetus kurti eilėraščius
vaikams apie Tėvynę, Žemę, Gamtą, įamžinti žymaus vaikų poeto Anzelmo Matučio atminimą.


Kandidatūras premijai gauti gali siūlyti patys autoriai, fiziniai ir juridiniai asmenys. Laisvos formos
paraiškos dalyvauti konkurse (nurodant kūrinį, autorių ir kontaktinę informaciją) pateikiamos
Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Vytauto g. 19, 65189 Varėna arba el. paštu
vaikai@varenosvb.lt iki gegužės 1 d. Prie paraiškos prisegama eilėraščio kopija. Paraiškoje būtina
nurodyti šaltinį: jei eilėraštis publikuotas knygoje, nurodomas knygos autorius, pavadinimas,
leidykla, leidimo metai, puslapiai, kuriuose išspausdintas siūlomas eilėraštis; jei eilėraštis
publikuotas periodiniame leidinyje, nurodamas jo pavadinimas, leidimo metai, numeris (žurnalui),
mėnuo ir diena (laikraščiui), puslapiai, kuriuose publikuotas siūlomas eilėraštis.


Premijos skyrimo nuostatus galima rasti bibliotekos interneto svetainėje:
https://www.varenosvb.lt/festivalis-poezijos-pavasarelis


Anzelmo Matučio premiją 2010 m. įsteigė Varėnos rajono savivaldybės taryba. Ji teikiama kas
dveji metai poetinės kūrybos šventėje „Poezijos pavasarėlis“, kurią organizuoja Varėnos rajono
savivaldybės viešoji biblioteka. Premijos laureatais jau yra tapę Vainius Bakas, Jonas Endrijaitis,
Vilius Baltrėnas, Violeta Židonytė, Stanislovas Abromavičius, Petras Panavas.

Daugiau informacijos teirautis tel. 8 611 10 471 arba el. paštu vaikai@varenosvb.lt.