/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Žirgulys Aleksandras

Aleksandras Žirgulys – vertėjas, publicistas.

Gimė 1909 05 28 Liepojoje (Latvija).
Mirė 1986 08 11 Vilniuje.

Su tėvais 1913 m. grįžo į Lietuvą. Mokėsi Kėdainių gimnazijoje. 1937 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir filosofijos fakultetą ir iki 1946 m. mokytojavo Šakių, Kybartų, Kauno, Panevėžio, Kėdainių gimnazijose, Panevėžio mokytojų seminarijoje. Studijuodamas dirbo kalbos redaktoriumi „Židinio“ redakcijoje. 1946 m. pradėjęs dirbti Valstybinėje grožinės literatūros leidykloje, kuri turėjo ir savo skyrių Kaune, čia darbavosi kelis dešimtmečius, o paskutinius gyvenimo metus praleido persikėlęs į Vilnių. Dirbdamas „Vagos“ leidykloje A. Žirgulys buvo lietuvių literatūros klasikų tominių raštų rengimo lietuvių kultūroje pradininkas, pats juos redagavo. Parengė Žemaitės, Vaižganto, Lazdynų Pelėdos, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Mikalojaus Katkaus, Vinco Mykolaičio-Putino tominius ar daugiatomius raštus. Rašė „Ateityje“, „Židinyje“, „Ryte“, „XX amžiuje“, „Naujojoje Romuvoje“, „Lietuvos mokykloje“, „Tautos mokykloje“, „Gimtojoje kalboje“. Kalbos klausimais rašė „Pergalėje“, „Literatūroje ir mene“, „Kalbos kultūroje“. Išvertė apie 50 veikalų. Surviliškio parapijoje surinko per 3000 žodžių „Lietuvių kalbos žodynui“. Prisidėjo prie žodyno t. 1: skaitė korektūrą, papildė savo parapijos ir zanavykų žodžiais. Rinko tautosaką. 1947 m. išleido D. Poškos „Mužiką Žemaičių ir Lietuvos“. Kartu su K. Gasparavičiumi parengė 1948 m. „Lietuvių kalbos rašybos žodyną“, prisidėjo prie „Kalbos praktikos patarimų“. Rašė kalbos kultūros klausimais.

B i b l i o g r a f i j a :

Literatūros keliuose: memuarinės-biografinės apybraižos. – Vilnius : Vaga, 1976.
Prie redaktoriaus stalo: lingvistinės-literatūrinės apybraižos. – Vilnius : Mokslas, 1979.
Tekstologijos bruožai. – Vilnius: Mintis, 1989.
Aleksandras Žirgulys. Laiškai: rinktinė (sud. I. Čiužauskaitė). – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018.
Aleksandras Žirgulys, Dominykas Urbas. Laiškų dialogas: šaltinio publikacija (sud. I. Čiužauskaitė). – Vilnius: Slinktys, 2019.

V e r t i m a i  i š  l a t v i ų  k a l b o s :

V. Lacis. Į naują krantą: romanas. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953.
A. Upytis. Praeities šešėliai: romanas. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955.
J. Jaunsudrabinis. Baltoji knyga: atsiminimai apie vaikystę. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
J. Jaunsudrabinis. Aija: trilogija. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960; Vaga, 1977; Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003 (garso įrašas).
R. ir M. Kaudzyčiai. Matininkų laikai: romanas. – Vilnius: Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963; Vaga, 1980.
V. Lacis. Kaimas prie jūros: romanas. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
A. Upytis. Paskutinis lašas: apsakymai. – Vilnius : Vaga, 1966.
R. Blaumanis. Vyndedzėse greit vestuvės!: novelės. – Vilnius: Vaga, 1969.
A. Brigaderė. Jaunikis: apsakymai. – Vilnius : Vaga, 1971.
A. Jansonas. Į karužę eidams: romanas. – Vilnius: Vaga, 1972.
J. Jaunsudrabinis. Su meškere. – Vilnius: Vaga, 1973; Vilnius : LAD leidykla, 1984 (brailio raštu).
V. Lacis. Žvejo sūnus: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1956; Vaga, 1968, 1973; – Kaunas: Šviesa, 1985.
A. Daina. Pamotė: lyriška istorija. – Vilnius : Vaga, 1978; LAD leidykla, 1988 (brailio raštu).
V. Lacis. Zytarų šeima (Senoji jūrininkų gūžta): romanas. – Vilnius: Vaga, 1979.
J. Kalninis. Rainis: biografinis romanas. – Vilnius: Vaga, 1981.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s :

J. Galanas. Rinktinė. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1952.
M. Jokajus. Akmeninė širdis: romanas. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961; Vyturys, 1986; Lietuvos aklųjų biblioteka, 2003 (garso įrašas).
K. M. Simonovas. Gyvieji ir mirusieji: romanas. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
K. Simonovas. Kareiviu niekas negimsta: romanas. – Vilnius : Vaga, 1965.
S. Žemaitis. Amžinas vėjas: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1971.

I n t e r v i u , s t r a i p s n i a i  a p i e :

Danutė Krištopaitė. Tarnystė lietuviškai knygai. Minint Aleksandro Žirgulio 25-ąsias mirties metines / Kranturedakcija.lt, 2011 07–08
Aldonas Pupkis. Iš atsiminimų apie Aleksandrą Žirgulį. 100-osioms gimimo metinėms / Llvs.lt, 2019 08 08