Atgal

Židonytė Violeta

Violeta Židonytė

Violeta Židonytė – prozininkė, poetė

Gimė 1960 04 06 Kaune.

1977 m. baigė Kauno vaikų keturmetę dailės mokyklą (dabar Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla), 1978 m. Kauno 31-ąją vidurinę mokyklą. 1978–1985 m. dirbo vaizdinės reklamos dailininke Kauno buities reklamos biure, sukūrė ir įgyvendino per 300 reklamos objektų. 1985 m. baigė Lietuvos TSR valstybinį dailės institutą (dabar Vilniaus dailės akademija), interjero ir įrenginių dizaino specialybę. 1985–1990 m. dirbo Lietuvos TSR valstybiniame dailės institute, Dailės pagrindų katedroje. 1990–1992 m. studijavo Lietuvos statybos ir architektūros mokslinių tyrimų instituto aspirantūroje, dirbo moksline bendradarbe Urbanistikos skyriuje. 2000 m. baigė Kauno technologijos universitetą, edukologijos magistrantūrą. Nuo 2000 m. dirba Kauno technologijos universitete, dėsto dailę, dizainą, braižybą ir technologijas.

Iliustruoja savo knygas, kasmet dalyvauja kolektyvinėse dailės parodose, nuo 1987 m. iki 2020 m. kovo mėn. yra surengusi 27 personalines akvarelės parodas. Rengia autorinius poezijos vakarus, parodose greta akvarelių dažnai eksponuojamos ir eilės – sunku pasakyti, kas ką iliustruoja – ar eilėraščiai akvareles, ar atvirkščiai, tačiau neabejotina, kad taip sustiprinama emocinė išraiška bei išgyvenimas.

Užaugino du vaikus: dukra Ieva – tapytoja, sūnus Saulius Adomas – studentas.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2011 m.
Lietuvos dailininkų sąjungos narė – nuo 2019 m.

Violetos Židonytės svetainė internete

 

B i b l i o g r a f i j a:

Dizainas I. Grafinis dizainas: vadovėlis. – Kaunas: Šviesa, 2002.
Dizainas II. Projektinis dizainas: vadovėlis. – Kaunas: Šviesa, 2002.
Vasara eina per greitai: romanas. – Kaunas: Kalendorius, 2006.
Ateik ir pasilik: romanas. – Kaunas: Kalendorius, 2008.
Visada su tavim: romanas. – Kaunas: Kalendorius, 2009.
Liepų medaus nebus: romanas. – Kaunas: Kalendorius, 2011.
Nuo Meškalaukio piemens iki akademiko: biografinė apybraiža. – Kaunas: Kalendorius, 2013.
Šermukšnis tas gyvenimas: sonetai. – Kaunas: Kalendorius, 2017; 2019.
…Gyvenimas kaip Nemunas almės: sonetai ir akvarelės. – Kaunas: Morkūnas ir Ko, 2018.

V a i k a m s:

Žemė turi savo kalbą: eilėraščiai vaikams. – Girionys: Lututė, 1998.
Mano šeima: užduotys 5-7 metų vaikams. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.
Kalėdų šventė nuostabi: poemėlė vaikams. – Kaunas: Kalendorius, 2005.
Padainuokim abėcėlę: eilėraščiai ir natos (su S. Gudu). – Kaunas: Kalendorius, 2009.
Abėcėlė – mano draugė: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Kalendorius, 2014.
Pakalbėk su lietučiu: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Kalendorius, 2014.
Keliauja spindinti žiema: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Kalendorius, 2014.
Geriausia gyventi miške: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Kalendorius, 2014.

V e r t i m a i  i š  i t a l ų  k a l b o s:

Laiko atmintys: eilėraščiai. – Napoli: Tipolito ellegrafica gaeta, 2007.
G. Pedicini. Mūsų laikas: eilėraščiai. – Kaunas: Kalendorius, 2009
G. Pedicini. Baltijos laivo dienoraštis: eilėraščiai. – Kaunas: Kalendorius, 2009.

A p d o v a n o j i m a i:

1972 m. laikraščio „Lietuvos pionierius“ konkurso laureatė už eilėraštį „Snaigės“ (pirmoji publikacija).
2010 m. Amerikos lietuvių Tautinės sąjungos istorinio romano konkurso, skirto Lietuvos vardo tūkstantmečiui, trečioji premija už romaną „Liepų medaus nebus“.
2015 m. Anzelmo Matučio premija už eilėraščius vaikams apie Tėvynę, Žemę, Gamtą (knyga „Pakalbėk su lietučiu“).

T e k s t a i :

Violeta Židonytė. Iš būsimo sonetų rinkinio „Šermukšnis tas gyvenimas“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 02 03