Atgal

Želvytė-Daulenskienė Birutė

Birutė Želvytė-Daulenskienė – vertėja.
Gimė 1942 06 14 Vilniuje.
1965 m. baigė Voronežo universitetą. Dirbo „Vagos“ leidykloje, Kultūros ministerijoje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Vakaro žvilgsnis: prisiminimai. – Vilnius : Gelmės, 2021.

V e r t i m a i   i š   b u l g a r ų   k a l b o s :
I. Efendijevas. Sedulų tiltas. – Vilnius: Vaga, 1968.
L. Dilovas. Menu tą pavasarį: romanas. – Vilnius: Vaga, 1969.
B. Rainovas. Ponas Niekas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1972.
A. Guliaškis. Mažoji nakties muzika: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1974.
J. Radičkovas. Mes, žvirbliukai: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1974
R. Bogomilas. Didysis liūdesys: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
P. Vežinovas. Šikšnosparniai skraido naktį: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1977.
P. Vežinovas. „Ajakso“ žuvimas: romanas; Virš visko: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1977.
J. Radičkovas. Visi ir niekas: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1980.
P. Neznakomovas. Margarita ir aš: apsakymai ir apysaka. – Vilnius: Vaga, 1983.
A. Guliaškis. Paskutinis Avakumo Zachovo nuotykis. – Vilnius: Vaga, 1984.
A. Nakovskis. Be šešėlio: fantastinės novelės. – Vilnius: Vyturys, 1987.
J. Radičkovas. Bandymas skristi: pjesė. – Vilnius: Vaga, 1990.
S. Stratijevas. Zomšinis švarkas: pjesė. – Vilnius: Vaga, 1990.
Robinas Hudas: pasaka. – Vilnius: Egmont Lithuania, 1996.
P. Vežinovas. Barjeras: romanas. – Vilnius: Biznio mašinų kompanija, 1998.
K. Stojanova. Tiesos knyga apie Vangą. – Vilnius: Folium: S.M. Katkaus grafikos laboratorija „Typo“, 1998.

S u d a r ė :
Bulgarai juokiasi (ir vertimas). – Vilnius: Vaga, 1985.
Bulgarų novelės (ir vertimas). – Vilnius: Vaga, 1987.
XX a. prancūzų dramos. – Vilnius: Vaga, 1988.
Rusų tarybinės dramos. – Vilnius: Vaga, 1988.
Rytų Europos dramos. – Vilnius: Vaga, 1990.