Atgal

Zaikauskas Valentinas

Valentinas Zaikauskas – prozininkas.
Gimė 1941 10 06 Čekonyse, Anykščių rajone.
Vaikystėje dėl ligos komplikacijų neteko regėjimo. 1948–1960 m. mokėsi Kauno aklųjų internatinėje mokykloje, 1960–1965 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), baigė lituanistikos studijas. 1974 m. neakivaizdžiai baigė tiflopedagogikos studijas Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) A. Gerceno pedagoginiame institute, 1978 m. Maskvoje įstojo į neakivaizdinę aspirantūrą. 1965–1976 m. mokytojavo Kaune. 1976–1984 m. dirbo Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universitetas) specialiosios pedagogikos mokslinių tyrimų laboratorijoje vyresniuoju moksliniu bendradarbiu. 1984–1989 m. dirbo Lietuvos aklųjų draugijos žurnalo „Mūsų žodis“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoju, 1989–1992 m. – Vilniaus universitete specialiosios psichologijos mokslinių tyrimų laboratorijoje moksliniu bendradarbiu.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1999 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Šviesa. – D.1: elementorius suaugusių aklųjų mokyklos 2–3 kl. (Brailio raštu). – Vilnius, 1979.
Iš miesto A į miestą B: proza. – Vilnius: Vaga, 1982.
Sniegas: proza. – Vilnius: Vaga, 1988.
Pėdsakai baigiasi rojuje: dvi apysakos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2000.
Vilkolakis: apysaka (Brailio raštu). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2001.
Neramus žmogus: garsinė apybraiža apie Juozą Dzidoliką (garso įrašas, kartu su L.Peleckiu). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2006.
Būgnininkų rūmai: romanas. – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2006.

A p d o v a n o j i m a i :
1983 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premija už knygą „Iš miesto A į miestą B“.