/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Zagorskienė Romualda

Romualda Zagorskienė – vertėja.
Gimė 1933 10 12 Šiauliuose.
1958 m. baigė Vilniaus universitetą ir įgijo anglų kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1959–1991 m. dirbo redaktore „Vagos“ leidykloje: vaikų ir jaunimo literatūros redakcijoje, vaikų verstinės literatūros redakcijoje, „Pasaulinės literatūros bibliotekos“ redakcijoje. Pirmoji vertimo publikacija pasirodė 1960 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
P. de Kruif. Mikrobų medžiotojai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
R. Pilkingtonas. Senojo Jano lobis: apysaka. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
A. C. Doyle. Užrašai apie Šerloką Holmsą: apysaka ir apsakymai. – Vilnius: Mintis, 1965, 1985; Tyto alba, 2004.
E. Bulwer-Lytton. Paskutinės Pompėjos dienos: romanas. – Vilnius: Vaga, 1967, 1984, 2007.
T. M. Reid. Vandenyno klajūnai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1969.
H. Cuttner. Pragaištingas laivas: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1971.
Škotų pasakos. – Vilnius: Vaga, 1973.
M. Crichton. Andromedos štamas: fantastinis romanas. – Vilnius: Vaga, 1975.
R. Peris. Baltojo lokio pasaulis. – Vilnius: Vaga, 1979.
D. Weiss. Ogiustas Rodenas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981.
T. M. Reid. Raitelis be galvos: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1985; Kaunas: Šviesa, 2001, 2006.
H. Fielding. Džozefo Endriuso ir jo draugo pono Abrahamo Adamso nuotykių istorija, parašyta sekant Servantesu, „Don Kichoto“ autoriumi: romanas. – Vilnius: Vaga, 1988.
G. Morre. Estera Voters: romanas. – Vilnius: Rosma, 1994.
D. du Maurier. Rebeka: romanas. – Vilnius: Victoria, 1994; Alma littera, 2008.
Nykštuko akmuo: škotų pasakos. – Vilnius: Vaga, 1998.
Gražuolė ir Pabaisa: stebuklingos Kalėdos: pasaka. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1998.
K. Paterson. Smarkuolė Gilė Hopkins: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 1999.
L. Daniels. Kačiukų šeimynėlė: apysaka. – Vilnius: Egmont Lietuva, 2000.
Č. Torsonas. Kikas: pasaka. – Vilnius: Alma littera, 2000, 2002, 2004, 2006, 2011, 2013, 2015.
J. Austen. Puikybė ir prietarai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2008, 2011, 2014, 2015.
Kalvis ir fėjos: škotų pasakos. – Vilnius: Alma littera, 2008.
A. C. Doyle. Baskervilių šuo: apysaka. – Vilnius: Baltos lankos, 2013.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
V.V. Biankis. Kieno snapas geriausias. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
D. Mamsurovas. Neklaužada gerviukas: apysaka. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964.
N. Pavlova. Pasakėlės apie žaislus. – Vilnius: Vaga, 1966.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Tarp redagavimo ir vertimo. Su Roma Zagorskiene kalbasi Diana Bučiūtė / Literatūra ir menas, 2008 09 19