/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Visockas Vytautas

Vytautas Visockas – vertėjas.
Gimė 1924 07 25 Kairiškėlėse, Kaišiadorių rajone. Mirė 2014 07 20.
1951 m. baigė lituanistikos studijas Vilniaus universitete, iškart po studijų pradėjo dirbti redaktoriumi leidykloje „Vaga“. Buvo vertimų redaktorius, vėliau verstinės grožinės literatūros redakcijos vedėjas, 1957–1989 m. vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas vertimų reikalams. Leidykloje grožinės literatūros vertimo pagrindų mokėsi iš patyrusio vertėjo ir redaktoriaus Dominyko Urbo. Išmoko čekų, lenkų, slovakų kalbas, dalyvavo vertėjų seminaruose Prahoje ir Bratislavoje. Išvertęs čekų, rusų dramaturgijos Vilniaus, Kauno, Panevėžio teatrams. Spaudoje paskelbęs straipsnių apie vertimo darbą, problemas, vertėjus.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1971 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   č e k ų   k a l b o s :
I. Olbrachtas. Plėšikas Nikola Šukajus: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.
K. Čapek. Karas su salamandromis: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958; Tyto alba, 2006.
K. Čapek. Hordubalas: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1959.
Glazarova. Adventas: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
L. Mniačka. Mirties vardas Engelchen: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
V. Vančira. Pilnas kaušas: proza. – Vilnius: Vaga, 1969.
K. Čapek. Makropulo receptas: drama. – 1973.
Neruda. Sutemų šnekos: proza. – Vilnius: Vaga, 1973.
Tomanas. Don Žuanas: proza. – Vilnius: Vaga, 1975.
J. Kostrhumas. Vynuogių skintuvės: proza. – Vilnius: Vaga, 1988.
R. Johnas. Memento: proza. – Vilnius: Vaga, 1989.
B. Hrabal. Aš aptarnavau Anglijos karalių: romanas. – Kaunas: Spindulys, 1993.
K. Čapek. Apsakymai iš vienos kišenės; Apsakymai iš kitos kišenės: apokrifų knyga. – Kaunas: Spindulys, 1994.
Z. Miler. Kurmis mieste. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1997.
Jaunųjų švilpikų enciklopedija. – Kn. 5: Žaliosios paslaptys. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1997.
Jaunųjų švilpikų enciklopedija. – Kn. 6: Smagūs patarimai. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1997.
Jaunųjų švilpikų enciklopedija. – Kn. 7: Pramogos ir išdaigos. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1998.
Jaunųjų švilpikų enciklopedija. – Kn. 8: Sportas. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1998.
Z. Miler. Kurmis ir erelis. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1998.
Z. Miler. Kurmis ir žalia žvaigždė. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1998.
B. Nemcova. Didžioji pasakų knyga: čekų pasakos. – Vilnius: Lietus, 1999.
O. Sekora. Skruzdėliukai nepasiduoda: apysaka. – Kaunas: Šviesa, 2000.
B. Hrabal. Pernelyg triukšminga vienatvė: apysakos ir apsakymai. – Vilnius: Strofa, 2003.
O. Syrovátka. Linksmos pasakos iš rankovės. – Vilnius: Vaga, 2007.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
N. Nosovas. Vitia Malejevas mokykloje ir namie: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953.
A. Vinogradovas. Paganinio pasmerkimas: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955.
L. Aškenazis. Vaikystės etiudai: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
L. Aškenazis. Pagrobtas mėnulis: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
L. Aškenazis. Šuns gyvenimas: proza. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1965.
M. Bulgakovas. Didysis prologas: drama. – 1970.
E. Radzinskis. Leninas arba Žako mirtis: proza. – Vilnius: Vaga, 1988.
A. Verbickaja. Laimės raktai: romanas. – Kaunas: Vaiga, 1995.
V. Suvorovas. Pasirinkimas: romanas. – Vilnius: Mintis, 1998, 2011.
V. Suvorovas. Kontrolė: romanas. – Vilnius: Mintis, 1999, 2011.

V e r t i m a i   i š   l e n k ų   k a l b o s :
Lenkų klasikų apysakos ir novelės: proza. – Vilnius: Vaga, 1981.
H. Sienkiewicz. Quo vadis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1991.
T. Jaske-Choinskis. Tiara ir karūna: istorinis romanas. – Kaunas: Spindulys, 1994.
A. H. Kirkoras. Lietuva nuo seniausių laikų iki 1882 metų. – Vilnius: Mintis, 1995.
Kiškis Kvanka Tasmanijoje. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1997.
R. Wells. Lesė grįžta: pagal Eric Knight apysaką. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1997.
Pokahonta. Persio išdaigos. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1998.
T. Deary. Pasiutėliai graikai. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1998, 2010.
Pinokis: pasaka. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1998.

V e r t i m a i   i š   s l o v a k ų   k a l b o s :
E. Blyton. Penketukas lobių saloje: apysaka. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
E. Blyton. Nauji penketuko nuotykiai: apysaka. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
E. Blyton. Penketuko pabėgimas. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.
E. Blyton. Kontrabandininkų gūžtoje: apysaka. – Vilnius: Egmont Lietuva, 1999.

S u d a r ė :
A. Čechovas. Raštai. – Vilnius: Vaga, 1981–1985.
Čekų novelės (ir vertimas). – Vilnius: Vaga, 1984.
Pasaulinės literatūros biblioteka, XIX a. literatūra: knygų serija. – Vilnius: Vaga, 1986.
Vinco Kudirkos (1858–1899) kalendorius, 1999. – Vilnius: Mintis, 1998.
Baltijos kelias: fotoalbumas. – Vilnius: Mintis, 2000.
A. Čechovas. Ponia su šuniuku: apsakymai ir apysakos. – Vilnius: Vaga, 2004.

A p d o v a n o j i m a i :
1966 m. Garbės ženklo ordinas.
1974 m. Lietuvos SSR nusipelnęs kultūros švietimo darbuotojas.
1985 m. Lietuvos SSR Aukščiausios Tarybos prezidiumo garbės raštas.