/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Vinciūnienė-Klingaitė Rita

Rita Vinciūnienė - Klingaitė

Rita Vinciūnienė-Klingaitė – prozininkė, satyrikė.

Gimė 1944 01 01 Šalniuose, Biržų r.
Mirė 2015 02 20 Kaune. Palaidota Karmėlavos kapinėse.

Mokėsi Meilūnų septynmetėje mokykloje, Vabalninko vidurinėje, 1969 m. baigė Vilniaus universitetą. Po studijų dirbo įvairiose Biržų mokyklose. Nuo 1986 m. gyveno Kaune. Iki pensijos mokytojavo Kauno Radvilėnų vidurinėje mokykloje. Kūrė nuo 1970 m., pirmuosius humoristinius ir publicistinius tekstus pradėjo publikuoti literatūrinėje ir pedagoginėje periodikoje, bendradarbiavo „Nemune“, „Biržiečių žodyje“, pedagoginiai straipsniai skelbti „Kauno dienoje“. Rašė publicistiką, eseistiką suaugusiems ir vaikams.

Nuo 1995 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė.

B i b l i o g r a f i j a:

Taip susitinkame: humoreskos. – Vilnius: Vaga, 1980.
Didžioji kaltė: apsakymai. – Vilnius: Vyturys, 1985.
Skaudus praregėjimas: (sugrįžimo knyga): esė. – Kaunas: Spindulys, 1993.
Tėvo Severino pamokos: impresijos. – Kaunas: Lankas, 1994.
Sekmadienio kryžkelė: novelės, miniatiūros, esė. – Kaunas: Naujasis amžius, 2002.
Tarnystė: mintys, žvalgantis pro mokyklos langą. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002.
Trilapis dobilas: eskizai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Sijos: tekstų dėlionė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Nepasekta Jurgučio pasaka. – Kaunas: Naujasis lankas, 2009.

A p d o v a n o j i m a i:

1992 m. Prelato J. Prunskio premija (JAV) už knygą „Skaudus praregėjimas“.
1993 m. Čikagoje leidžiamo žurnalo „Laiškai lietuviams” premija už publicistiką.
2013 m. Vytauto Tamoliūno įsteigtos 1 euro premijos laureatė.
2014 m. Kauno miesto savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Rūta Kanopkaitė. Kiekvienam sava giesmė / Kauno.diena.lt, 2004 01 17
Re­gi­na Baltaduonaitė-Vaičekonienė. Ko į šį pasaulį atėjo Mokytoja Rita / Birzietis.lt, 2013 12 31
Rašytojai Ritai Klingaitei-Vinciūnienei – 75-eri / Kaunorasytojai.lt, 2019 01 17
Algirdas Butkevičius. Rita Vinciūnienė. Kūrusi šviesų pasaulį / Bernardinai.lt

T e k s t a i :

Rita Vinciūnienė. Impresijos (I) / Laiskailietuviams.lt, 1993
Rita Vinciūnienė. Impresijos (II) / Laiskailietuviams.lt, 1993
Rita Vinciūnienė. Impresijos (III) / Laiskailietuviams.lt, 1993
Rita Vinciūnienė. Impresijos (IV) / Laiskailietuviams.lt, 1993
Rita Vinciūnienė. Impresijos (V) / Laiskailietuviams.lt, 1993
Rita Vinciūnienė. Atleisk / Laiskailietuviams.lt, 1993