Atgal

Valantinaitė Indrė

Indrė Valantinaitė. Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Indrė Valantinaitė. Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Indrė Valantinaitė – poetė.
Gimė 1984 04 15 Kaune.
2002 m. baigė Kauno jėzuitų gimnaziją, 2006 m. – Vilniaus universiteto Kauno Humanitariniame fakultete kultūros vadybą (bakalauro laipsnis), 2008 m. – Vilniaus dailės akademijoje UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos studijas (magistro laipsnis). Yra keletos vokalinių konkursų nugalėtoja, dainavo roko operose Saulės žemė ir Ugnies medžioklė su varovais. Dirba spaudos ir televizijos kultūros žurnaliste.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė nuo 2012 m. Autorės poezija yra versta į 13 kalbų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2012 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žuvim ir lelijom: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Pasakos apie meilę ir kitus žvėris: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Trumpametražiai: eilėraščiai. – Vilnius: Alma littera, 2017.

A p d o v a n o j i m a i :
2012 m. Jaunojo Jotvingio premija už eilėraščių rinkinį „Pasakos apie meilę ir kitus žvėris“.
2012 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už tautinę toleranciją.
2018 m. Salomėjos Nėries premija už eilėraščių knygą „Trumpametražiai“

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Indrė Valantinaitė LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas / lrt.lt, 2012 12 02
I. Valantinaitė: kartais pasiduodu manyje nuo vaikystės įsikūrusiam naiviam tikėjimui stebuklais / Lietuvos rytas, 2012 11 07

T e k s t a i :
Indrės Valantinaitės kūryba svetainėje tekstai.lt
Indrė Valantinaitė. Eilėraščiai
Indrė Valantinaitė LRT televizijos laidoje „Formatas“, vaizdo įrašas / lrt.lt
Indrė Valantinaitė: „Paauglystėje kartais jausdavausi lyg pabėgusi iš muziejaus, tačiau dabar priimu save“

R a d i j o  į r a š a s :

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013684484/literaturos-akiraciai-2018-02-04-16-03

V a i z d o   į r a š a i:

https://www.youtube.com/watch? v=som1OtuqhUg

https://www.youtube.com/watch? v=juTZh6qpaGw

https://www.youtube.com/watch? v=utCAfan2hcw

https://www.youtube.com/watch? v=3ocew7MLSEA