Atgal

Valantinaitė Indrė

Vaivos Abromaitytės nuotrauka

Indrė Valantinaitė – poetė.
Gimė 1984 04 15 Kaune.
2002 m. baigė Kauno jėzuitų gimnaziją, 2006 m. – Vilniaus universiteto Kauno Humanitariniame fakultete kultūros vadybą (bakalauro laipsnis), 2008 m. – Vilniaus dailės akademijoje UNESCO Kultūros vadybos ir kultūros politikos studijas (magistro laipsnis). Yra keletos vokalinių konkursų nugalėtoja, dainavo roko operose Saulės žemė ir Ugnies medžioklė su varovais. Dirba spaudos ir televizijos kultūros žurnaliste.

2006 m. laimėjusi Lietuvos rašytojų sąjungos „Pirmosios knygos“ rankraščių konkursą, I. Valantinaitė debiutavo eilėraščių rinkiniu „Žuvim ir lelijom“, kuriame perteikiama subjektės – jaunos moters – emocinės jausenos, įtampos ir patirtys.

Antroje eilėraščių knygoje „Pasakos apie meilę ir kitus žvėris“ (2011) perteikiama meilės jausmų autentika. Šiame rinkinyje šiuolaikinio žmogaus išgyvenimai savitai ir netikėtai supinami su pasakų poetinėmis parafrazėmis ir legendų motyvais.

Trečioje knygoje „Trumpametražiai“ (2017) autorė kviečia skaitytoją į įsivaizduojamą kino teatrą, kuriame galima iš šono stebėti personažus savo vaizduotės ekrane. Aksominis knygos viršelis primena jausmą, kai kino teatre žiūrėdami filmą liečiame šia medžiaga aptrauktas kėdes.

Ketvirtą eilėraščių knygą „Apsisiautusios saule“ (2020) I. Valantinaitė įvardija kaip meilės prisipažinimą Dievui, žmogui, pasauliui ir ją vadina asmeniškiausiu savo kūriniu. Šis rinkinys įtrauktas į Lietvuvių literatūros ir tautosakos instituto renkamą kūrybiškiausių 2020 m. knygų dvyliktuką. Poezijos knyga išsiskiria estetinio pasaulėvaizdžio vientisumu ir XXI a. pradžios kontekste autentiška lyrinės subjektės laikysena.

Valantinaitė taip pat yra trikalbės šiuolaikinių Lietuvos poetų rinktinės „Iš Šiaurės Jeruzalės“ (Poetinis Druskininkų ruduo, 2020) sudarytoja.

Autorės poezija išversta į 20 užsienio kalbų: anglų, vokiečių, prancūzų, hebrajų, ispanų, italų, kroatų, lenkų, olandų, kinų, airių, makedonų, norvegų, slovėnų, rusų, kanadų, estų, rumunų, ukrainiečių, švedų.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2012 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žuvim ir lelijom: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Pasakos apie meilę ir kitus žvėris: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Trumpametražiai: eilėraščiai. – Vilnius: Alma littera, 2017.
Apsisiautusios saule: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020.

A p d o v a n o j i m a i :
2012 m. Jaunojo Jotvingio premija už eilėraščių rinkinį „Pasakos apie meilę ir kitus žvėris“.
2012 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už tautinę toleranciją.
2018 m. Salomėjos Nėries premija už eilėraščių knygą „Trumpametražiai“

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Indrė Valantinaitė LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas / lrt.lt, 2012 12 02
I. Valantinaitė: kartais pasiduodu manyje nuo vaikystės įsikūrusiam naiviam tikėjimui stebuklais / Lietuvos rytas, 2012 11 07

T e k s t a i :
Indrės Valantinaitės kūryba svetainėje tekstai.lt
Indrė Valantinaitė. Eilėraščiai
Indrė Valantinaitė LRT televizijos laidoje „Formatas“, vaizdo įrašas / lrt.lt
Indrė Valantinaitė: „Paauglystėje kartais jausdavausi lyg pabėgusi iš muziejaus, tačiau dabar priimu save“

R a d i j o  į r a š a s :

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013684484/literaturos-akiraciai-2018-02-04-16-03

V a i z d o   į r a š a i:

https://www.youtube.com/watch? v=som1OtuqhUg

https://www.youtube.com/watch? v=juTZh6qpaGw

https://www.youtube.com/watch? v=utCAfan2hcw

https://www.youtube.com/watch? v=3ocew7MLSEA