/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Vaitkevičiūtė Eugenija

Eugenija Vaitkevičiūtė – literatūrologė, prozininkė, literatūros kritikė, politologė.

Gimė 1977 01 19.

2001 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių literatūros studijas. 2005 m. apgynė daktaro disertaciją (tema „Juozapas Albinas Herbačiauskas dviejų kultūrų sankirtoje“).
1999–2000 m. dirbo korespondente „Kauno dienoje“, 2002–2005 m. – Vilniaus universitete Kauno humanitariniame fakultete dėstytoja, 2006–2007 m. – „Aušros“ gimnazijoje moksline konsultante. Šiuo metu dirba dėstytoja LŽŪU Kaimo kultūros institute, Kultūrologijos ir filosofijos katedroje.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 2009 metų.

B i b l i o g r a f i j a :

Žinomas nežinomas Juozapas Albinas Herbačiauskas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007.
Paskelbė daugybę straipsnių prestižiniuose užsienio ir Lietuvos leidiniuose.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Vėjūnė Inytė. Į mistiką linkęs tarpukario pankas nuo piktųjų dvasių gynėsi ir revolveriu / Lrytas.lt, 2008 04 19
Manfredas Žvirgždas. „Tai pati audringoji vienatvė…“ (Eugenija Vaitkevičiūtė. Žinomas nežinomas Juozapas Albinas Herbačiauskas, 2007) / Tekstai.lt („Metai“, 2008 Nr. 4)