Atgal

Vaišnoras Algimantas Juozas

Algimantas Juozas Vaišnoras – vertėjas.
Gimė 1930 12 09 Lipliūnuose, Lazdijų rajone. Mirė 2009 02 07 Vilniuje.
1956 m. baigė lituanistiką Vilniaus universitete, 1970 m. italų kalbą Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) universitete. Dirbo žurnalų redakcijose. Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) italų kalbos lektorius. 2001 m. paskirta valstybinė pirmojo laipsnio pensija.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1991 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i i š i t a l ų k a l b o s :
Č. Pavezė. Draugas: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Džuzepė Tomazis di Lampedūza. Leopardas: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963; Vaga, 2007.
R. Vigano. Dvi merginos: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
K. Kasola. Bubės sužadėtinė: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1964.
A. Moravija. Panieka: romanas. – Vilnius: Vaga, 1966.
G. Parizė. Šeimininkas: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1967.
Mandzonis. Baudos smūgis į tavo skaistųjį veidą: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1985.
L. Malerba, T. Gvera. Tūkstantųjų metų istorijos: apysaka. – Vilnius: Vyturys, 1986.
D. Rodari. Tortas danguje: pasaka. – Vilnius: Vyturys, 1987.
E. Salgaris. Malajų maištas: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Italų novelės (ir sudarė). – Vilnius: Vaga, 1988.
I. Njevas. Italo išpažintis. – Vilnius: Mintis, 1989.
G. Verga. Kalnų karbonarai: romanas. – Vilnius: Vyturys, 1989.
A. Mandzonis. Sužadėtiniai. – Vilnius: Vaga, 1990.
E. Kortis. Raudonasis žirgas: romanas. – Vilnius: Mintis, 1993–1999.
A. Zirondoli. Nesuvaržytas mokslas: Piero Pasolini „kelionė“. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 2000.

A p d o v a n o j i m a i :
1996 m. Italijos prezidentas įteikė Italijos Nacionalinę Ministrų Tarybos premiją už vertimus ir filologinius tyrinėjimus.