Atgal

Stulpinas Vytautas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Vytautas Stulpinas – poetas.

Gimė 1952 10 27 Paežerėje, Telšių rajone.

1971–1975 m. studijavo miškininkystę Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas). Baigęs studijas dirbo įvairiose įstaigose miškininku, mokymo meistru, profesijos mokytoju dailiųjų amatų mokykloje „Praktika“. Paskutinė darbovietė – Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos Pedagogikos skyrius, kur dirbo bibliotekininku. Nuo 1996 m. dalyvavo Telšių literatų klubo „Šatrija“ veikloje. Telšių rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos narys, įvairių projektų ir literatūrinių renginių partneris. Kūrybos įtraukta į almanachus „Poezijos pavasaris“, „Varpai“, „Atokios stotys“.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2002 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Didysis kambarys: eilėraščiai. – Kaunas: Žurnalo „Nemunas“ leidybinė grupė, 1998.
Noktiurno grėsmė: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Tykios utopijos: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Pavėsiai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Tolymės: eilėraščiai. – Vilnius: „Naujosios Romuvos“ fondas, 2013.
Vakarijos: eilėraščiai. – Vilnius: „Naujosios Romuvos“ fondas, 2016.
Lėtoji: eilėraščių rinktinė – Vilnius: Slinktys, 2022.

S u d a r ė :

Už kalno kalnas: Žemaičių kūrybos almanachas (su G. Lataku). – Punskas: Punsko „Aušros“ leidykla; Vilnius: Naujoji Romuva, 2018.

A p d o v a n o j i m a i :

1971 m. Respublikinio jaunųjų literatų konkurso Panevėžyje laureato premija
1998 m. Karolinos Praniauskaitės premija už knygą „Didysis kambarys“
2008 m. Salomėjos Nėries literatūrinė premija už eilėraščių rinkinį „Pavėsiai“.
2011 m. Utenos Mero premija už publikacijas almanache „Atokios stotys“
2014 m. Dionizo Poškos premija už eilėraščių rinkinį „Tolymės“.

T e k s t a i :

Eilėraščiai / Tekstai.lt („Metai“, 2016 Nr. 12)
Vytautas Stulpinas: ,,Vaikystės namuos nebuvo langų į šiaurę“ / Menobangos.lt, 2015 11 15
Eilėraščiai / Literatūra ir menas, 2014 03 07
Eilėraščiai / Tekstai.lt („Metai“, 2012 Nr. 4)
Vytautas Stulpinas LRT televizijos laidoje „Formatas“, vaizdo įrašas / Lrt.lt, 2014 12 03
Vytautas Stulpinas. Eilėraščiai iš knygos „Vakarijos“ (Vilnius: Naujoji Romuva, 2016), vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 02 23
Valanda su poetu Vytautu Stulpinu. Fragmentai, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 05 23
Vytautas Stulpinas. Eilėraščiai / Zurnalasmetai.lt, 2016 Nr. 12
Vytautas Stulpinas. Eilėraščiai / Kaunorasytojai.lt, 2019 01 28