Atgal

Stanevičius Antanas

Darijos Martinkutės nuotrauka

Antanas Stanevičius – poetas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, fotografas.
Gimė 1953 m. Užunevėžių kaime (Panevėžio raj.).
1970 m. baigė Raguvos vidurinę mokyklą, 1975 m. Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybę.
1972–1974 m. dirbo universiteto savaitraščio „Tarybinis studentas“ korespondentu, 1974–1983 m. šalies dienraščio „Tiesa“ korespondentu, 1983–1986 m. šalies savaitraščio „Literatūra ir menas“ korespondentu, atsakinguoju sekretoriumi, 1986–2002 m. dienraščio „Tarybinė Klaipėda“ ir „Klaipėda“ vyriausiuoju redaktoriumi.
Nuo 2002 m. iki šiol dirba UAB „Eglės leidykla“ direktoriumi.
Sukūrė fotoalbumus „Romantiškoji Klaipėda“ (2002), „Auksinė Žuvėdra“ (2005),
„Klaipėda at a Glance“ (2007), „Atkaklioji Žuvėdra“ (2011), yra surengęs dešimtis fotoparodų.
Daugelio knygų, fotoalbumų bendraautorius, sudarytojas ir redaktorius.
Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005 m. kaip Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariui.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 2023 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Viešbutis: poezija. – Vilnius: Periodika, 1989.
Taravos Anikės mįslė (Rätselraten um Ännchen von Tharau): publicistika lietuvių ir vokiečių k. – Klaipėda: Eglės leidykla, 1992 (papildytos laidos 2006, 2009, 2012, 2015).
Namai: poezija. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2000.
Valentinas Greičiūnas: gerus darbus daryti niekada nevėlu!: apybraiža. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2004.
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai. Alfonsas Žalys: publicistika. – Vilnius: Artlora, 2009.
Skaistykla: poezija. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2020.