Atgal

Sluckis Mykolas

Mykolas Sluckis – prozininkas.
Gimė 1928 10 20 Panevėžyje. Mirė 2013 02 25 Vilniuje.
Gimė Panevėžio žydų šeimoje. Prasidėjus karui, evakuotas iš Palangos pionierių stovyklos gyveno Rusijoje, vaikų namuose. 1951 m. baigė rusų filologijos studijas Vilniaus universitete. 1950–1951 m. redagavo žurnalą „Žvaigždutė“, 1952–1954 m. buvo Lietuvos SSR rašytojų sąjungos prozos konsultantas, 1954–1959 m. valdybos sekretorius. Vėliau atsidėjo rašytojo darbui. Kūrybos išversta į keliolika kalbų. Pagal jo scenarijų 1965 m. sukurtas meninis filmas „Laiptai į dangų“ (režisierius Raimondas Vabalas).
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1949 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Aš vėl matau vėliavą: apsakymai. – 1948.
Apšviestas langas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949.
Būsimasis kapitonas: apsakymai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950.
Adomėlis sargybinis: apsakymai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953.
Geri namai: romanas. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955; Vaga, 1986.
Kaip sudužo saulė: vaikystės dienų novelės. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1957.
Milžinai nenorėjo karaliais būti. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958, 1960; Gimtasis žodis, 2004.
Sunkiausias menas: literatūrinės pastabos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
Geriau mums nesusitikti: novelės. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
Ko seneliai juokiasi. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1961.
Ačiū šelmiui akmenėliui: pasakos. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
Išdaigos ir likimai: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1964, 1965.
Kelias suka pro mus. – Vilnius: Vaga, 1964.
Stebuklingoji rašalinė: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1965.
Ugnelis, septynių nugalėtojas. – Vilnius: Vaga, 1965.
Žingsniai: novelių rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1965.
Aš vėl matau vėliavą: rinktiniai apsakymai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1966.
Kaip broliai ėjo vėjui tarnauti. – Vilnius: Vaga, 1966.
Geležinnagė: pasaka. – Vilnius: Vaga, 1968.
Skrido bitė vakarienės: pasakos. – Vilnius: Vaga, 1969.
Laiptai į dangų: romanas. – Vilnius: Vaga, 1970.
Merginų sekmadienis: apsakymai ir apysakos. – Vilnius: Vaga, 1971.
Laiškanešys neturi mirti: apysaka-pasaka. – Vilnius: Vaga, 1973.
Adomo obuolys: romanas. – Vilnius: Vaga, 1973, 1979.
Uostas mano – neramus: romanas. – Vilnius, 1974.
Ar tavo šuo nepasiutęs: pjesė su prologu ir epilogu. – Vilnius, 1974.
Svetimos aistros: apysaka. – Vilnius, 1975.
Saulė vakarop: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
Gandro batai: pasakos. – Vilnius: Vaga, 1978.
Kelionė į kalnus ir atgal: romanas. – Vilnius: Vaga, 1981.
Medžliepis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1986.
Gražuolės sugrįžimas: apysakos ir apsakymai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Išsipildymas ne pagal Joaną: romanas ir šešios novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003.
Su skrybėle Kurfiurstendame: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 2004.
Mėnulio šypsenos: pasakos. – Vilnius: Vaga, 2005.
Baltam glėby: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2006.
Skrido bitė vakarienės: pasakos. – Vilnius: Kronta, 2008.
Laiko sūpuoklėse: esė, bruožai portretams, pokalbiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.

A p d o v a n o j i m a i :
1966 m. Lietuvos SSR valstybinė premija už apsakymų rinktinę „Žingsniai“.
1972 m. Žemaitės literatūrinė premija už knygą „Merginų sekmadienis“.
1976 m. Lietuvos SSR komjaunimo premija už vaikų apsakymų rinktinę „Aš vėl matau vėliavą“.
1984 m. Lietuvos SSR liaudies rašytojo vardas.
1987 m. Petro Cvirkos premija už knygą „Medžliepis“.
2004 m. Vytauto Didžiojo ordino Karininko kryžius.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
V. Bubnys. In memoriam. Gyvas mūsų širdyse ir knygose Mykolas Sluckis / Metai, 2013 04
Apie pradžią, išliekamumą ir paraleles. Rašytojas Mykolas Sluckis atsako į Giedrės Kazlauskaitės klausimus / Metai, 2006 08–09