Atgal

Skripka Vytautas

Vytautas Skripka – poetas.
Gimė 1943 05 20 Laičiuose, Molėtų rajone. Mirė 2013 05 16 Vilniuje.
Mokėsi Alantos vidurinėje mokykloje. 1962 m. baigė Vilniaus miškų technikumą, dirbo miškininku. Vėliau Vilniaus universitete studijavo žurnalistiką, dirbo „Literatūroje ir mene“. Pirmieji eilėraščiai spaudoje pasirodė 1960 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1976 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Dangiškos eglės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1969.
Jūros klėtys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Medžio mokyklėlė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Saulės obuolys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Balandžio rytas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Kantrybės medis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Giedras mano rūpestėlis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Žinia: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Pavasario skudutis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Tėviškės langas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Perveria: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Žuvusių žvaigždės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Tėvų namai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Lenktas marių mėnulis: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Koplytėlė šiaurėje: eilėraščiai. – Vilnius, 1990.
Nakties viduramžiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1996.
Vigilijos: eilėraščiai. – Vilnius: Joružis, 1997.
Rytas su senstančiu imperatoriumi: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Vienas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos geležinkeliai, 2002.
Užmigo žemė: eilėraščiai. – Vilnius: Gelspa, 2002.
Ramu kaip prieš mirtį: eilėraščiai. – Vilnius: Diemedis, 2005.
Mažoji rinktinė: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2007.
Dešimt metų: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2010.
Nepareisiu: eilėraščiai. – Vilnius: Petro ofsetas, 2011.

A p d o v a n o j i m a i :
1997 m. Pauliaus Širvio literatūrinė premija už eilėraščių knygą „Vigilijos“.
2008 m. Antano Miškinio literatūrinė premija už knygą „Mažoji rinktinė“.

T e k s t a i :
Vytauto Skripkos kūryba svetainėje tekstai.lt