/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Skaudvilaitė Elena

Elena Skaudvilaitė – poetė.
Gimė 1935 05 12 Jautakiškiuose, Kelmės rajone. Mirė 2023 09 17.
1955 m. baigė Kražių vidurinę mokyklą. 1961 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. Rašyti pradėjo dar mokykloje, pasirašinėjo Aušrinės slapyvardžiu. Studijų metais ir vėliau dėl kūrybos ne kartą buvo tardoma ir apklausiama sovietinės valdžios tarnybų. 1961–1997 m. mokytojavo Rietavo, Kaltinėnų, Laukuvos, Darbėnų, Veiviržėnų ir kitose vidurinėse mokyklose, buvo dažnai perkeliama iš vienos vietos į kitą. Nuo 1960 m. priklausė pogrindžio organizacijai, prisidėjo prie pogrindžio spaudos platinimo. Iki 1989 m. priklausė Klaipėdos jaunųjų rašytojų sekcijai, vėliau – Žemaitijos rašytojų bendrijai. Ilgą laiką bendradarbiavo įvairiuose periodiniuose leidiniuose, publikavo apybraižų, recenzijų, straipsnių.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1999 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Upelis šnara: poezija. – Vilnius, 1990.
Namų dvasia: poezija. – Vilnius: Lietuvos pedagogų leidykla, 1992.
Laikas, likimas, viltis: poezija. – Kaunas: Judex, 2001.
Ne gegutės balsas: poezija. – Klaipėda: Eldija, 2002.
Žodžių dūzgesys: poezija. – Klaipėda : S. Jokužio leidykla spaustuvė, 2017.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
Č. Aitmatovas. Motinos laukas. – Vilnius: Vaga, 1966.
N. Tichonovas. Šešios kolonos. – Vilnius: Vaga, 1971.
M. Lopišas. Liūtis. – Vilnius: Vaga, 1975.
I. Hazmas. Balandės karoliai. – Vilnius: Vaga, 1979.

A p d o v a n o j i m a i :
2008 m. Kelmės rajono garbės piliečio vardas.
2008 m. Irenos Petkutės premija.
2008 m. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos padėkos raštas už Lietuvos karių kapų tvarkymą rizikuojant asmeniniu saugumu, už aktyvią rezistencinę veiklą sovietmečiu.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Apie Eleną Skaudvilaitę / Žemaitijos paveldas
P. Dargis. Mus mokė Elena Skaudvilaitė / Petrasdargis.lt, 2010 05 25

T e k s t a i :
Eilėraščiai / Bičiulis, 2012 03 27