/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Šimkus Antanas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Antanas Šimkus – poetas.
Gimė 1977 04 05 Vilniuje.
1995 m. baigė Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinę mokyklą. 1995– 2000 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). 2010 m. ten pat baigė literatūrologijos magistro studijas. 2014 m. įstojo į jungtines Lietuvos edukologijos universiteto ir Mykolo Riomerio universiteto filologijos mokslo krypties doktorantūros studijas.
2004–2009 m. dirbo savaitraščio „Literatūra ir menas“ publicistikos skyriaus ir jaunimo puslapių „Aktyvios jungtys“ redaktoriumi, 2009–2015 m. – interneto dienraštyje „Bernardinai.lt“ kultūros temų redaktoriumi. Nuo 2015 m. dirba mėnraščio „Metai“ vyriausiuoju redaktoriumi.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2010 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Skradžiai: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
Sezonas baigtas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.: eilėraščiai. – Vilnius: Bernardinai.lt, 2012.
Vakaras dega: eilėraščiai. – Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022.

S u d a r ė :
Poezijos pavasaris, 2013: almanachas (kartu su G. Norvilu, B. Januševičiumi). – Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2013.
Poezijos pavasaris, 2014: almanachas (kartu su D. Mitaite, A. Jakučiūnu). – Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2014.
Poezijos pavasaris, 2015: almanachas (kartu su D. Mitaite, V. Stankumi). – Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2015.

A p d o v a n o j i m a i :
1995 m. Liūnės Sutemos premija už geriausią moksleivišką poeziją.
2010 m. Jaunojo Jotvingio premija už eilėraščių rinkinį „Sezonas baigtas“.
2012 m. Vilniaus miesto savivaldybės mero premija už poeziją apie Vilnių ir poezijos knygą „Sezonas baigtas“.
2013 m. knyga „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“ nominuota Metų knygos vaikams rinkimuose.
2013 m. „Poezijos pavasario“ prizas už poeziją vaikams – už knygą „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“.
2013 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos premija už publicistinius kūrinius.
2023 m. Jono Aisčio literatūrinė premija už knygą „Vakaras dega” (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022).

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
G. Budvytienė. Apie senatvę kitaip (pokalbis apie knygą „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“) / Lietuvos rytas, Ūkininko patarėjas, 2014 01 03

T e k s t a i :
Antano Šimkaus kūryba svetainėje tekstai.lt