Atgal

Šikšnelis Juozas

Eugenijaus Maciaus nuotrauka

Juozas Šikšnelis (slapyvardis – Raidas Dubrė) – prozininkas, dramaturgas.
Gimė 1950 03 01 Švendubrėje, Varėnos rajone (dabar Druskininkų savivaldybė).
1973 m. Vilniaus universitete baigė bibliotekininkystę ir bibliografiją. Nuo 1973 m. dirbo Klaipėdos viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje įvairiose pareigose. Nuo 2008 iki 2019 m. direktoriumi. Dabar vyr. bibliotekininkas. Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus pirmininkas. Rašytojo kūrinių yra išversta į rusų, lenkų, anglų kalbas. Didžioji dalis jo kūrybos išleista ir garso knygų formatu. J. Šikšnelis taip pat yra skulptorius – drožia iš medžio, kala akmens skulptūras, yra surengęs daugiau nei 50 parodų Lietuvoje ir užsienyje.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Štilis: novelės, apysaka. – Klaipėda, 1991.
Nuogas lietaus nebijo: detektyvinės apysakos. – Klaipėda: Eldija, 1992.
Šešėliai: vienaveiksmės pjesės. – Klaipėda: Menininkų namai, 1993.
Pyro pergalė (kaip Raidas Dubrė): detektyvinis romanas. – 1995.
Medūzos žvilgsnis (kaip Raidas Dubrė): detektyvinis romanas. – 1996.
Atblokšties siena (kaip Raidas Dubrė): detektyvinis romanas. – Vilnius: Vaga, 1998.
Nuodėmių atleidimas (kaip Raidas Dubrė): detektyvinis romanas. – 1998.
Patvarumo riba (kaip Raidas Dubrė): detektyvinis romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 1999.
Pliūpsnio kaitra (kaip Raidas Dubrė): detektyvinis romanas. – Vilnius: Rosma, 2000.
Pragaro vartai (kaip Raidas Dubrė): detektyvinis romanas. – Vilnius: Rosma, 2000.
Kryžiau žalio medžio: gurinių romanas. – Vilnius: Vaga, 2000.
Angelas mėšlyne: novelės. – Klaipėda: Druka, 2003.
Apšlakstytas isopu: apribų romanas. – Vilnius: Vaga, 2004.
Paskutinioji užmuša (kaip Raidas Dubrė): detektyvinis romanas. – Kaunas: Jotema, 2003.
Samotność. – Poznań: ORNATUS, 2006.
Aukos stulpas: politinis trileris (kaip Raidas Dubrė). – Klaipėda: Eglės leidykla, 2007
Įvykių horizontas: istorinis romanas. – Kaunas: Jotema, 2007.
Surišti ir atrišti: romanas. – Vilnius: Vaga, 2007.
Mirties varos: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
Banga atgal negrįžta: nuotykių romanas. – Vilnius: Versus aureus, 2011.
Krzyżu z drzewa zielonego: powieść w okruchach. – Puńsk: Aušra, 2011.
Ожидание: novelės. – Klaipėda: Ars Magna; Калининград: Калининградский ПЕН-центр, 2012.
Horyzont Wydarzen. Powiesc. – Bialystok Ksiąznica Podlaska, 2016
Praeities dulkės – mirties šešėliai: romanas. – Vilnius, Homo liber, 2019.
Būsenos: novelės, apsakymai, esė. – Vilnius, Homo liber, 2020.
Septyni dešimtmečiai kaitos ir pastovumo: Klaipėdos I.Simonaitytės biblioteka 1950 – 2020 metais. – Klaipėda, Druka, 2020.
Jautrumo slenkstis: trileris. – Vilnius, Homo liber, 2021.

S u d a r ė :
Prof. Antanas Salys: asmeninės bibliotekos knygų sąrašas. – Klaipėda: Eldija, 1995.
Bernardas Aleknavičius. Vakarė žvaigždė: publikacijų apie Ievą Simonaitytę rinkinys. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998.
Vėtyklė: Olštyno rašytojų kūrybos rinktinė (ir vertimas). – Klaipėda: Eglės leidykla, 2008.
Baltija: literatūrinis visuomeninis almanachas, 2011 (kaip projekto vadovas kartu su D. Molyte-Lukauskiene, R. Rastausku). – Klaipėda: Druka, 2011.
Vizijų Klaipėda: straipsnių rinkinys. – Klaipėda: Druka, 2011.

A p d o v a n o j i m a i :
1986 m. Kinematografijos komiteto III-oji premija už Kino scenarijų.
1992 m. ir 1996 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos premijos už geriausią detektyvinį kūrinį.
2000 m. Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už knygą „Kryžiau žalio medžio“.
2001 m. Žemaitės literatūrinė premija už knygą „Kryžiau žalio medžio“.
2006 m. trumposios prozos festivalio „Imbiero vakarai“ Publikos premija.
2009 m. Klaipėdos apskrities garbės ženklas už reikšmingą indėlį įgyvendinant valstybinę kultūros politiką ir regionui svarbią edukacinę veiklą.
2009 m. Klaipėdos miesto kultūros magistro žiedas.
2010 m. geriausio Lietuvoje bibliotekos direktoriaus vardas.
2013 m. Rotary klubo „Concordia 1826“ Vėtrungės ženklas už indėlį į miesto kultūrą.
2019 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis
2019 m. Gabrielės Petkevičaitės Bitės medalis „Tarnaukite Lietuvai“

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Juozas Šikšnelis: esu trilypis – rašytojas, bibliotekininkas, skulptorius (bibliografija, 1979–2009)
Rašytojas Juozas Šikšnelis: apie gyvenimą
J. Šikšnelis: rašytojas dvasiniu autoritetu tampa tik pasimiręs

T e k s t a i :
Juozo Šikšnelio kūryba svetainėje tekstai.lt