Atgal

Sakalauskas Tomas

Tomas Sakalauskas – prozininkas, eseistas.
Gimė 1932 02 10 Šiauliuose. Mirė 2015 04 27 Vilniuje.
1951–1956 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Baigęs studijas dirbo Vilniaus profsąjungų kultūros klube, žurnale „Tarybinė moteris“, Lietuvos radijo ir televizijos komiteto muzikos ir literatūros skyriuje. Žurnalistas, menotyrininkas. Nuo 1962 m. daugiau kaip tris dešimtmečius dirbo kultūrologinį švietėjišką darbą „Švyturio“ žurnale, buvo kultūros skyriaus vedėjas, išspausdino apie 400 straipsnių kultūros tema.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1994 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Karaliai be karūnos: straipsniai ir esė. – Vilnius: Mintis, 1976.
Kalbantis sfinksas: esė apie muziką. – Vilnius: Mintis, 1978.
Monologai: Miltinio gyvenimas. – Vilnius: Mintis, 1981.
Beatričė: B. Grincevičiūtės gyvenimas. – Vilnius: Mintis, 1982.
Esu toks, koks esu: paskutinieji devyneri dail. Vlado Eidukevičiaus gyvenimo metai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Монологи: жизнь Мильтиниса. – Вильнюс: Минтис, 1987.
Antanas Gudaitis: septyni vakarai su dailininku. – Vilnius: Mintis, 1989.
Kelionė: dailininko Vytauto K. Jonyno gyvenimas. – Vilnius: Vaga, 1991.
Šventės mansardose: esė apie dailę ir dailininkus. – Vilnius: Vyturys, 1992.
Išmintingųjų puota: esė. – Kaunas: Spindulys, 1992.
Čakona: užmario smėlio kalnai ir XXX vizijų. – Vilnius: Alma littera, 1994.
Regėjimų naktis: poeto Vytauto Mačernio gyvenimas ir vizijos: esė. – Vilnius: Vaga, 1994.
Homo creator: esė rinktinė, 1990–1995. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
Ketvirtoji dimensija: prologas, septynios dalys ir epilogas: Mončys: skulptorius; Mikutis: mąstytojas; menas: dvasinės energijos forma. – Vilnius: Alma littera, 1998.
Duetai: esė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
Miltinio apologija. – Vilnius: Scena, 1999.
Žiūrėjimas į ugnį: Jurgio Mačiūno, Fluxus kūrėjo gyvenimas. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2002.
Liudas Truikys: scenos alchemikas. – Vilnius: Vaga, 2005.
Missa Vilnensis: susitikimai su Vilniaus kūrėjais. – Vilnius: „Baltų lankų“ leidyba, 2006.
Skambanti tyla: tapytojo Algirdo Petrulio kūrybos laikas. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

A p d o v a n o j i m a i :
1979 m. LSSR nusipelniusio žurnalisto garbės vardas.
1995 m. Metų knygos vardas knygai „Čakona“ gražiausios knygos konkurse.
1998 m. Lietuvos respublikos kultūros ministerijos premija už atkualiausius ir ryškiausius kūrinius kultūros temomis.
2002 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius (5-ojo laipsnio).
2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Rašytojo, eseisto Tomo Sakalausko kūrybinis portretas, vaizdo įrašas
Tomo Sakalausko darbų suvestinė
Tomo Sakalausko kūrybos bibliografija
Mirė rašytojas Tomas Sakalauskas

T e k s t a i :
Pokalbis su entologu Gintaru Beresnevičiumi