Atgal

Sadauskas Romas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Romas Sadauskas – prozininkas, poetas, publicistas
Gimė 1938 11 21 Marijampolėje.
1966 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete, 1982 m. – Prahos aukštąją ekologijos mokyklą (Čekija). 1960–1964 m. dirbo Lietuvos radijuje ir televizijoje redaktoriumi, 1964–1968 m. buvo žurnalo „Jaunimo gretos“ vyresnysis redaktorius, 1969–1973 m. savaitraščio „Literatūra ir menas“ skyriaus vedėjas, 1974–1983 m. žurnalo „Mūsų gamta“ skyriaus redaktorius. 1984–1987 m. ėjo Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyriaus atsakingojo sekretoriaus pareigas, 1990–1992 m. grįžo dirbti į savaitraštį „Literatūra ir menas“. Nuo 1996 m. buvo „Valstiečių laikraščio“ publicistas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1974 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Prie gimtojo slenksčio: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1970.
Kelionė iš Baltašiškės į Kučiūnus: apybraižos. – Vilnius: Vaga, 1971.
Mažas girios dienoraštis: miniatiūrų apysaka. – Vilnius: Vaga, 1973; Žaliosios girios, 2014.
Gerumas: publicistika. – Vilnius: Mintis, 1975.
Ten ir atgal: apybraižos. – Vilnius: Vaga, 1975.
Druskininkai: esė. – Vilnius: Mintis, 1976.
Draustinis savyje: publicistika. – Vilnius: Mintis, 1979.
Saulius: apsakymai. – Vilnius: Vyturys, 1983.
Laimingų žmonių gyvenimai: publicistika. – Vilnius: Vaga, 1983.
Ežerėnų papartis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1986.
Saulius ir jo suaugusieji: apsakymai. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Bambeklio užrašai, arba laiškai į Druskininkus: publicistika. – Vilnius: Spauda, 1994.
Smėlinukas: pasakėlė vaikams. – Klaipėda: Eldija, 1994.
Saulės laikrodžių meistras: apsakymai. – Klaipėda: Eldija, 1995.
Nuo pilies ant pilies: meninė publicistika. – Vilnius: Žuvėdra, 1997, 2010.
Rudens padraikos: novelės. – Vilnius: Regnum, 1997.
Būta nebūta: esė, aforizmai. – Vilnius: Valstiečių laikraštis, 1998.
Kaip būti geram: apsakymai. – Vilnius: Regnum, 1998.
Dygsniai gyvenimo pamušale: eseistika. – Vilnius: Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras, 2002.
Raibas gyvenimėlis: apylinksmė proza. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Mintynėlis: tūkstantis pagalvojimų. – Vilnius: Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras, 2003
Eilėraščiai nuo upių: poezija. – Vilnius: Lietuvos Valdorfo pedagogikos centras, 2003.
Atvirlaiškiai ir atvirukai iš Druskininkų: eilėraščiai. – Druskininkai: Vija, 2004.
Karaliai ir mašalai: dešimties pasakėlių vėrinys. – Vilnius: Žaliosios girios, 2005.
Vėlyvoji: intima familiaris: eilėraščiai. – Druskininkai: Vija, 2005.
Ta žmogmedžių gentis: eilėraščiai. – Vilnius: Žaliosios girios, 2008.
Gyventi: eseistinių miniatiūrų ir trumpų novelių rinktinė. – Vilnius: Žuvėdra, 2008.
Šarangė varangė: apsakymai. – Vilnius: Versus aureus, 2008.
Gyvenimas prie vieškeluko: Demeniškių paveikslėliai: eseistinis romanas. – Vilnius: Žuvėdra, 2009, 2012.
Kaip tapti karalium: dešimties pasakėlių vėrinys. – Vilnius: Versus aureus, 2010.
Demeniškių obscenas: eilėraščiai (Romo Demeniškio slapyvardžiu). – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Taškas: prisiminimų žaltvykslės: dvieiliai. – Vilnius: Žuvėdra, 2013.
Katinas Mikis: gyvenimas, žygiai, darbai. – Vilnius: Versus aureus, 2013.
Rudens elegijos: novelės. – Vilnius: Žuvėdra, 2014.
Sudzievuliu: trupmenų poema. – Vilnius: Žuvėdra, 2014, 2015.
Tyvuliuojanti ežerija: eilėraščiai. ‒ Vilnius: Žuvėdra, 2016.
Katino dienos: gyvenimas, žygiai, darbai. – Vilnius : Žuvėdra, 2018.
Sudzievuliu: trupmenų poema. – 2-oji papild. Laida. – Vilnius : Žuvėdra, 2019.
Baltas popieriaus lapas: …seniai toli… : eilėraščiai. – knygos autoriaus iliustr. – Vilnius : Žuvėdra, 2020.
Seniaitoli: žaltvykslės nemigo naktų. – Vilnius : Žuvėdra, 2020.
Gyventi: eseistinių miniatiūrų ir trumpų novelių rinktinė. – Vilnius : Žuvėdra, 2021.

A p d o v a n o j i m a i :
1969 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos garbės raštas.
1979 m. Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premija už publicistiką.
1986 m. Japonijos vaikų literatūros asociacijos premija.
1987 m. Ievos Simonaitytės literatūrinė premija už romaną „Ežerėnų papartis“.
2013 m. Lazdijų rajono garbės piliečio vardas.
2014 m. Žemaitės literatūrinė premija.
2015 – Juozo Paukštelio literatūrinė premija
2016 – Dionizo Poškos premija

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
J. Mičiulienė. Romas Sadauskas: laimingus rašymo metus prisiminus / Lietuvos žinios, 2015 01 20
Rašytojas Romas Sadauskas: kol gyveni, tol esi laimingas / Bernardinai.lt, 2013 11 30