/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Ruseckaitė Aldona

Aldona Ruseckaitė – poetė, prozininkė, muziejininkė.

Gimė 1950 09 27 Ingavangio kaime, Prienų rajone.

1978 m. Vilniaus universitete baigė lituanistiką. 1994 m. debiutavo Prienų krašto moterų poezijos antologijoje „Gimtinės upeliai“. Dirbo Litekso fabrike, S. Žuko taikomosios dailės technikume, LTSR literatūros muziejuje (dabar Maironio lietuvių literatūros muziejus), nuo 1989 m. iki 2019 m. – jo direktorė. Nuo 1993 m. A. Ruseckaitė yra Trečiojo amžiaus universiteto Literatūros fakulteto dekanė, Tarptautinės muziejų tarybos (International Council of Museums) narė, buvo Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkė, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narė (1995–2008; 2010–2019), ilgametė Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos muziejų ekspertų komisijos narė, Muziejų tarybos narė, Kauno kultūros ir meno tarybos narė, Trečiojo amžiaus universiteto Kūrybinės raiškos fakulteto dekanė. Nuo 2019 m. – Lietuvos muziejų asociacijos Garbės narė.

Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1999 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Liūdesys kaip sekmadienis: lyrika. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1995.
Akmeninis obuolys: apysaka. – Kaunas: Aušra, 1997.
Vienišųjų vyninė: novelės ir eilėraščiai. – Kaunas: Aušra, 1998.
Angelų prieglauda: lyrika. – Kaunas: Naujasis lankas, 2000.
Laikinai amžinai: lyrika. – Kaunas: Linos pasaulis, 2002.
Sidabro sodai: fragmentų apysaka. – Kaunas: Naujasis lankas, 2004.
Bėk, kiele, bėk: lyrika. – Kaunas: Naujasis lankas, 2006.
Tik labas sudie: eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008.
Marios vandens: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Šešėlis JMM. Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 (tiražas buvo tris kartus papildytas); 2016 – pakartotinis tiražas.
Kaip žaibas: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Verčiau (ne)užmiršti: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2015.
Žemaitės paslaptis: biografinis romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Dūžtančios formos. Romanas apie Vytautą Mačernį: biografinis romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017, 2018, 2021.
Padai pilni vinių. Romanas apie Salomėją Nėrį: biografinis romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Debesiu: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2019.
Per žarijas: esė. – Kaunas: Kauko laiptai, 2021.
EMMI. Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys: romanas. – (1-as ir 2-as leidimai) – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022.
EMMI: Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimo moterys: romanas. – (3-ias leidimas) – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2023.

 

P a r e n g ė, s u d a r ė :

Maironio lietuvių literatūros muziejus. Istorija ir rinkiniai. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2006-2007.
Petras Babickas: archyvai. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidykla, 2010.
Neskelbti Maironio rankraščiai: pirmas sąsiuvinis „Saulėtas vainikas“: neskelbti
Maironio tekstai. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidykla, 2013.
Neskelbti Maironio rankraščiai: antras sąsiuvinis „Mokslas – tai didžiausia galybė“: neskelbti Maironio tekstai. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidykla, 2013.
Neskelbti Maironio rankraščiai: trečias sąsiuvinis „Kaip nepastovi žemiškoji garbė“: neskelbti Maironio tekstai. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidykla, 2013.
Neskelbti Maironio rankraščiai: ketvirtas sąsiuvinis „Širdies lavinimas“: neskelbti Maironio tekstai. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidykla, 2014.
Neskelbti Maironio rankraščiai: penktas sąsiuvinis „Skristi į idealų ir grožio sritį“: neskelbti Maironio tekstai. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidykla, 2014.
Neskelbti Maironio rankraščiai: šeštas sąsiuvinis „Gyvenime padaryti žingsnį“: neskelbti Maironio tekstai. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidykla, 2015.
Neskelbti Maironio rankraščiai: septintas sąsiuvinis „Ant aukuro širdį nešiau“: neskelbti Maironio tekstai. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidykla, 2015.
Miltonas Starkus / Milton Stark: biografija, archyvai. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidykla, 2015.
Neskelbti Maironio rankraščiai: aštuntas sąsiuvinis „Laisvos valios kliūtys“: neskelbti Maironio tekstai. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidykla, 2016.
Maironio sodas. – Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidykla, 2017.

A p d o v a n o j i m a i:

1996 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėkos raštas pažymint muziejaus 60 m. sukaktį.
1997 m. Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis už nuopelnus lietuviškajai knygai, jos populiarinimui pirmosios lietuviškosios knygos 450 m. sukakties proga.
2005 m. Vieno Lito premija už gaivališką moteriškumą apysakoje „Sidabro sodai“.
2007 m. Jono Aisčio premija už poezijos knygą „Bėk, kiele, bėk“ bei už darbus, populiarinančius įžymiojo poeto vardą.
2010 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
2010 m. Kauno miesto savivaldybės II laipsnio Santakos garbės ženklas.
2010 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės literatūrinė premija už romaną „Marios vandens“.
2013 m. Bernardo Brazdžionio literatūrinė premija už knygą „Šešėlis JMM“.
2013 m. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos Muziejininkystės premija.
2014 m. Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimas: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukime Lietuvai“ už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje.
2015 m. Įsimintiniausia Kauno menininkė už grožinę kūrybą (eilėraščių knyga „Verčiau (ne)užmiršti“, biografinis romanas „Žemaitės paslaptis“) ir aktyvią muziejininkystės veiklą.
2015 m. UAB „Kauno vandenys“ Poezijos kritikos premija už penkis sąsiuvinėlius „Neskelbti Maironio rankraščiai“ („Poezijos pavasaris“, 2015).
2016 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2016 m. Žemaitės literatūrinė premija už biografinį romaną „Žemaitės paslaptis“.
2019 m. Lietuvos muziejų asociacijos Garbės narė.
2019 m. Kauno miesto kultūros premija.
2019 m. Gvido Latako medalis rūpestingajai Poezijos pavasarių Maironio lietuvių literatūros muziejuje globėjai (Poezijos pavasaris-2019).
2020 m. Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų „Dėkingumas“ 2019 m. nominantė už Prienų vardo garsinimą.
2020 m. Literatūrinė Salomėjos Nėries premija už eilėraščių rinkinį „Debesiu“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2019).
2023 m. XVII-oji Juozo Keliuočio literatūrinė premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :

Aldona Ruseckaitė: „Jeigu dažniau galvotume apie mirtį, galbūt būtume geresni“ / Rasytojai.lt, 2020 07 27
Rašytoją, muziejininkę Aldoną Ruseckaitę kalbina Elvina Baužaitė / Zurnalasmetai.lt. 2019 Nr. 10
Prozos labirintai, poezijos paunksmė ir tarnystė muziejui. Rašytoja Aldona Ruseckaitė atsako į Vidmanto Kiaušo klausimus / Tekstai.lt („Metai“, 2016 Nr. 7)
Aldona Ruseckaitė: Vaikystėje man rašymas atrodė kaip stebuklas / Bernardinai.lt, 2016 01 19
Aldona Ruseckaitė: „gailestis ir atlaidumas pas mus tapo retas svečias“ / Veidas.lt, 2014 12 06
Aldona Ruseckaitė: „kūryba – tai šuolis iš lovos, kirbantis kirminiukas arba…“/ Bernardinai.lt, 2012 06 11
Aldona Ruseckaitė. Pasąmoniniai jutimai gilesni, nei parašyti žodžiai / Bernardinai.lt, 2009 07 15

T e k s t a i :

Aldona Ruseckaitė. Šešėlis JMM/ Literaturairmenas.lt, 2012 07 06
Aldona Ruseckaitė. Eilėraščiai iš knygos „Verčiau (ne)užmiršti“ (Kaunas: Kauko laiptai, 2015), vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 05 20
Aldona Ruseckaitė pristato savo parengtą leidinį „Maironio sodas“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 10 02
Aldona Ruseckaitė. „Dūžtančios formos“ / Zurnalasmetai.lt, 2017 Nr. 5–6
Aldona Ruseckaitė. Poezija / Kaunorasytojai.lt, 2018 02 07
Aldona Ruseckaitė. Ištrauka iš rašomos knygos „Padai pilni vinių“ / Kaunorasytojai.lt, 2018 09 13
Aldona Ruseckaitė. Neeiliuota poemėlė apie neįvykusį susitikimą Anykščiuose / Menobangos.lt, 2019 12 27