/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Rubavičius Vytautas

Džojos Barysaitės nuotrauka

Džojos Barysaitės nuotrauka

Vytautas Rubavičius – poetas, kritikas.
Gimė 1952 07 15 Klaipėdoje.
1975 m. Vilniaus universitete baigė astrofiziką. Dirbo Filosofijos, sociologijos ir teisės institute. Redagavo žurnalą „Mokslas ir gyvenimas“, buvo „Literatūros ir meno“ vyriausiasis redaktorius ir redakcijos darbuotojas. Nuo 1999 m. dirba Kultūros ir meno institute (dabar Lietuvos kultūros tyrimų institutas). Filosofijos mokslų daktaras (disertaciją „Postmoderniojo diskurso hermeneutiškumas ir „estetiškumas“ apgynė 2001 m.). Mokslinai tyrinėjimai apima įvairias filosofinės hermeneutikos, dekonstrukcijos, postmodernaus kapitalistinio būvio, vartojimo visuomenės ir kultūros, urbanistikos, eurointegracijos, nacionalinio tapatumo, kultūrinės atminties ir naujųjų medijų sritis. Mokslinių žurnalų redaktorių kolegijų narys. Poezijos įtraukta į almanachus „Poezijos pavasaris“, „Poetinis Druskininkų ruduo“, įvarius eilėraščių rinkinius ir rinktines, moksliniuose leidiniuose, spaudoje publikuota daug straipsnių, publicistikos, esė, recenzijų.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1981 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Nusigiedriję žodžiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Laiko įtampa: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Eilinė istorija: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Dangus ir kitos gamtos jėgos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Akies šukė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1991.
Neįvardijamos laisvės ženklas: straipsniai, esė, recenzijos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Pilkosios eilės: eilėraščiai. – Vilnius: Regnum, 1998.
Postmoderniojo diskurso hermeneutiškumas ir „estetiškumas“: daktaro disertacijos santrauka. – Vilnius: Eugrimas, 2001.
Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003.
Verstas: eilėraščių parinktinė. – Kaunas: Kitos knygos: Vario burnos, 2006.
Postmodernusis kapitalizmas: mokslinė monografija. – Kaunas: Kitos knygos, 2010.
Lietuva: korupcinė demokratija. – Kaunas: Kitos knygos, 2010.
Vėluojanti savastis: studijos ir straipsniai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Smilgos šešėlis: vidurnaktis: eilėraščiai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020..
Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika: mokslinė monografija. – Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018.
Tarybmečio dailininkų „laisvos kūrybos zona“; recenzentai Rasa Čepaitienė, Ramutė Rachlevičiūtė, Naglis Kardelis; Lietuvos kultūros tyrimų institutas. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2020.
Antropocenų iššūkių raiška gamtos menuose: eseistika. – Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2023.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
W. Levy. Kas pavogė vištytį?: rinktiniai 1963–1993 metų eilėraščiai (kartu su kitais). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
Z. Bauman. Globalizacija: pasekmės žmogui. – Vilnius: Strofa, 2002; Apostrofa, 2007.

S u d a r ė :
Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis: straipsnių rinkinys (kartu su A. Andrijausku). – Vilnius: Kronta, 2008.
Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje: straipsnių rinkinys (kartu su Ž. Gaižutyte-Filipavičiene). – Kaunas: Kitos knygos, 2011.
Psichoanalizės fenomeno interpretacijos (kartu su A. Andrijausku). ‒ Vilnius: Meno rinkos agentūra, 2016.

A p d o v a n o j i m a i :
2007 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.
2012 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
A. Ožalas. Knygą pristatęs filosofas Vytautas Rubavičius: kas mes esame savo pačių atmintyje? / 15min.lt, 2015 02 20

T e k s t a i :
Vytauto Rubavičiaus kūryba svetainėje tekstai.lt
Knygos „Postmodernusis kapitalizmas“ pratarmė / Anarchija.lt
Poezija/ Literatūra ir menas, 2012 06 15