/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Flick Rokas

Rokas Flick

Rokas Flick (iki 1989 m. – Rokas Alvydas Liaukonis) – prozininkas, eseistas.
Gimė 1936 08 16 Veisiejuose. Mirė 2023 02 26 Klaipėdoje.
Baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar gimnazija). 1959 m. Vilniaus universitete baigė archeologiją, 1966 m. – pramonės ekonomiką. 1970–1974 m. Maskvos I. Gubkino naftos ir dujų pramonės instituto aspirantas. 1975 m. šiame institute apgynė disertaciją „Pabaltijo respublikų miestų dujofikavimo sistemų optimizavimo ekonominis efektyvumas“, ekonomikos mokslų kandidatas. 1984 m. ten pat apgynė disertaciją „Miesto dujų tiekimų sistemų optimizavimas tikimybinio neapibrėžtumo sąlygomis“, ekonomikos mokslų daktaras. 1961–1966 m. dirbo Vyriausiojoje buitinio gyventojų aptarnavimo valdyboje prie Lietuvos Ministrų Tarybos. 1966–1969 m. Komunalinio ūkio ministerijos Vyriausiosios gazifikacijos valdybos viršininko pavaduotojas, 1969–1986 m. Dujinių įrenginių derinimo ir dujofikacijos orgtechnikos valdybos viršininkas. 1986–1990 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto dėstytojas, nuo 1987 m. profesorius. 1990–1991 m. energetikos ministro pavaduotojas, LR Vyriausybės patvirtintos Nacionalinės energijos ir efektyvumo didinimo programos vienas iš autorių, Organizacinės koordinacinės komisijos pirmininkas (1991 m.). Nuo 1995 m. R. Flicko konsultacinės-prekybinės firmos (Klaipėda) savininkas ir vadovas. Nuo 2009 m. Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos narys.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2014 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Mitingų metas sudrebinęs Lietuvą: ištraukos iš dienoraščio. – Tauragė: UAB „Taškų mozaika“, 2005.
Ištiesk pagalbos ranką man: istorinė drama. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008.
Atrastoji žemė: autobiografinė apybraiža. – Klaipėda: Eglė, 2008. C-D diskas-Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2018
Šiaurės Sachara: romanas apie pamirštąją Kuršių Neriją. – Vilnius: Tyto alba, 2010. C-D diskas – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2012. C-D diskas-Lietuvos aklųjų biblioteka, 2012.
Paskutinis traukinys: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2012, 2014. C-D diskas – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2017. –Elektroninis išteklius ( ISBN 978-609-01-0798-0),Vilnius: Alma littera ,2012.
Emma, pastoriaus duktė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2014, 2015.  C-D diskas – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2015. Elektroninis išteklius ( ISBN 978-609-01-1504-6), Vilnius : Alma littera,2014.
Šiaurės Sachara:romanas apie pamirštąją Kuršių neriją.- Vilnius: Alma littera, 2015.-Elektroninis išteklius (ISBN 978-609-01-2156-6),Vilnius: Alma littera, 2016.
Pradingę klajojančiam smėlyje: romanas apie senovės kuršius. ‒ Vilnius: Alma littera, 2016. C-D diskas – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2017.
Išlikę karo verpetuose: romanas: ‒ Vilnius: Alma littera, 2018.  C-D diskas- Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2019.
Turtų voratinklyje: romanas. ‒ Vilnius: Alma littera, 2020.
Kur upė Šyša teka… : biografinis romanas. ‒ Vilnius: Tyto Alba, 2022.

S c e n a r i j a i :
Karalienė Morta: video spektaklis (rež. A. Armonas, R. Pletkauskas). – Vilnius: R. Arbačiauskaitė, 2013.

A p d o v a n o j i m a i :
2012 m. tarptautinio literatūrinio rudens 2012 „Prisijaukinkim žodį, paukštį, debesį…“ konkurse už romanus „Šiaurės Sachara“ ir „Paskutinis traukinys“ įteikta Prozos nominacija.
2015 m. Ievos Simonaitytės premija už romaną „Emma, pastoriaus duktė“.

I  n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
J. Saulėnienė. Rokas Flick ‒ 2014 m. Ievos Simonaitytės literatūrinės premijos laureatas / Baltija 2015, almanachas
J. Saulėnienė. Prūsijos genas R. Flick romanuose / Durys, 2014 10 (nr. 10)
Rokas Flick: rašau apie didžios dvasios moteris / Vakarų ekspresas, 2014 08 08
M. Lukšienė. Romane vaizduojama Rytų Prūsijos emigrantų dalia / Lietuvos rytas, 2014 08 22
A. Petraitytė. Būtojo Kenigsbergo paieškos Kaliningrade / Voruta, 2012 08 04
R. Gečaitė. Apie knygą „Šiaurės Sachara“ / Atgimimas, 2010 07 10
Raminta Jonykaitė. Rašytojas R. Flikas: Esu prisirišęs prie Mažosios Lietuvos ir jos žmonių / Durys, 2022 04 (nr. 4)