/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Budrys Rimantas

Snieguolės Michelkevičiūtės fotografija

Rimantas Budrys – prozininkas, publicistas.

Gimė 1930 01 11 Kaune.
Mirė 2001 11 03 Kaune. Palaidotas Vilniuje.

1937–1942 m. mokėsi Raudondvario pradžios mokykloje, 1942–1949 m. Kauno 8-ojoje gimnazijoje bei Vilniaus 1-ojoje berniukų gimnazijoje. 1949–1954 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą bei žurnalistiką. 1954–1956 m. Valstybinės politinės ir mokslinės literatūros leidyklos redaktorius. 1956–1962 m. žurnalo „Švyturys“ redakcijos literatūrinis darbuotojas, skyriaus vedėjas. 1962–1963 m. laikraščio „Tėvynės balsas“ redaktoriaus pavaduotojas. 1963–1964 m. žurnalo „Mūsų girios“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas, vyr. redaktorius. 1963–1965 m. Vilniaus universiteto Gamtos fakultete ir Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškininkystės fakultete laisvo klausytojo teisėmis klausė pasirinktų disciplinų. 1964–1993 m. jo iniciatyva įkurto žurnalo „Mūsų gamta“ redaktorius, 1993–1996 m. skyriaus redaktorius. 1995–1996 m. žurnalo „Santara“ apžvalgininkas. Kūrinius pradėjo spausdinti nuo 1947 m. Rašė gamtos ir žmogaus santykių, ekologijos temomis. Parengė fotoalbumą „Lietuvos gamta“, sudarė „Medžiotojo ir žvejo vadovą“. Parašė scenarijus dokumentinėms kino apybraižoms „Skriskite, baltosios gulbės“ (1965 m.), „Ežeruosna grįžta vasara“ (1966 m.). Apybraižų ir grožinės literatūros kūrinių išversta į rusų, ukrainiečių, anglų, vokiečių ir kt. kalbas. R. Budrio slapyvardžiai: R. Budvietis, R. Girdvainis ir kt.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1960 m.

B i b l i o g r a f i j a :

Baltųjų naktų krašte: kelionių apybraižos. – Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1955.
Per kalnus, snaudžiančias girias: kelionių apybraižos. – Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1957.
Eglės debesis šukuoja: kelionių apybraižos. – Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959.
Gyvos žemės mintys: apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1966.
Audra, pušis ir mano aviliai: apsakymai ir impresijos. – Vilnius: Vaga, 1967.
Šimtas zoologijos mįslių: mokslo populiarinimo. – Vilnius: Vaga, 1967.
Liepsnelė – saulės spindulys: girios novelių romanas. – Vilnius: Vaga, 1969.
Septynių vėjų salose: kelionės užrašai. – Vilnius: Mintis, 1970.
Ten nėra nei rudens, nei pavasario: kelionių apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1972.
Erškėtis prie kelio: novelės ir impresijos. – Vilnius: Vaga, 1972.
Nenusileidžiančios saulės fiorduose: kelionių apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1973.
Tadas Ivanauskas: gyvenimas ir veikla (su Janina Prūsaite). – Vilnius: Mokslas, 1976.
Netoli miglotos Tulės: kelionių apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1979.
Maumedžių auksas ir vario sala: kelionių apybraižos. – Vilnius: Mintis, 1981.
Ledo jūrų švytėjimas: kelionių apybraiža. – Vilnius: Vaga, 1985.
Aš apsisprendžiu: atsiminimai / Tadas Ivanauskas. – Vilnius: Vyturys, 1994.

V a i k a m s :

Miško tilvikas ir mano kepurė: apsakymai vaikams. – Vilnius : Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
Kelionė į griovį: apysaka vaikams, 1961.
Kunis iš ežero: apysakaitė vaikams. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Kanapėtas šienpjovys: apsakymai vaikams, 1963.
Švelniaragis grįžta į girią: vaizdeliai ir apysakaitė vaikams. – Vilnius: Vaga, 1966.
Dienoraštis iš paukščių tako: pasakojimai ir pasakos apie gamtą vaikams. – Vilnius: Vaga, 1968.
Tėtis ir jo vaikai: penkiolikos vaizdų apysaka vaikams (iliustr. Elvyra Kriaučiūnaitė). – Vilnius: Vaga, 1970.
Varinės salos lapė: pasakojimai iš šiaurės ir tolimų salų. – Vilnius: Vaga, 1971.
Prie Nemuno rytas: pasakojimai apie Tarybų Lietuvą (iliustr. Arvydas Každailis). – Vilnius: Vaga, 1975.
Kiekvienas turi savo taką: rinktinė vaikams (iliustr. Birutė Demkutė). – Vilnius: Vaga, 1979.
Raudonas žuvėdrų krantas: šiaurės apsakymai (iliustr. Viktoras Bakšys). – Vilnius: Vaga, 1980.
Fėjos ir jų šuo: pasakų-apysakų rinkinys. – Vilnius: Vyturys, 1986.
Tėtis ir jo vaikai: apysaka vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Nuo gagų salų iki maumedžio slėnio: vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Vabzdžių puota: apsakymas (dail. Vida Petrašiūnienė). – Kaunas: Šviesa, 2006.
Lapė ir vaikai: apsakymas (dail. Edita Žumbakytė-Mažuolienė). – Kaunas: Šviesa, 2006.

A p d o v a n o j i m a i :

1971 m. Vinco Mickevičiaus-Kapsuko premija už kelionių po Tarybų sąjungą apybraižas.
1979 m. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos garbės medžiotojas.
1980 m. LTSR nusipelnęs žurnalistas.
1990 m. Lietuvos ornitologų draugijos Tado Ivanausko premija.

I n t e r v i u ,  s t r a i p s n i a i  a p i e :

Rasa Kaunietytė. „Sugrįžtantys paukščiai“ parskrido Rimanto Budrio 80-mečio atminimui / Lzs.lt, 2010 01 19
Apolonija Koževnikovienė. Atidaryta rašytojo Rimanto Budrio biblioteka / 15min.lt, 2014 05 20