/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Reimeris Vacys

Vacys Reimeris – poetas, vertėjas.
Gimė 1921 08 03 Kuršėnuose. Mirė 2017 02 06 Vilniuje.
1941 m. baigė Savišvietos gimnazinį kursą. Karo metais pasitraukė į Rusiją, dirbo Maskvos radijuje, lietuviškų laidų redakcijoje. 1941–1944 m. Raudonosios armijos karys. 1944–1949 m. dirbo Kauno radijuje, buvo radijo komiteto pirmininkas. 1949–1969 m. buvo „Literatūros ir meno“ vyriausiasis redaktorius. 1951–1956 m. studijavo Maskvos M. Gorkio literatūros institute. 1952–1954 m. buvo Lietuvos SSR rašytojų sąjungos valdybos sekretorius. 1958–1960 m. LKP Revizijos komisijos narys. 1969–1986 m. buvo „Gimtojo krašto“ vyriausiasis redaktorius. 1986–1990 m. Lietuvos SSR taikos gynimo komiteto pirmininkas. Jo kūrybos įtraukta į daugybę eilėraščių rinkinių ir rinktinių, pagal jo tekstus sukurta dainų. Iš rusų kalbos išvertęs A. Puškino, M. Lermontovo, A. Achmatovos ir kitų autorių kūrybos.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1947 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Tėvų žemės: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945.
Geras vyras: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.
Su pavasariu: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.
Draugystė: poema. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1950, 1960.
Su tavim aš kalbu: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
Prie Baltojo Tadžo: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1958.
Pilnaties ratas: poezija. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Kodėl daiktai prašneko piktai: poema. – Vilnius: Vaga, 1962.
Lietuva – broliška žemė: proza, apybraiža. – Vilnius: Mintis, 1966.
Delnai: poezija. – Vilnius: Vaga, 1968.
Ciksi-tiksi: poezija. – Vilnius: Vaga, 1969.
Eisenos: poezija. – Vilnius: Vaga, 1970.
Šarkos švarkas: poezija. – Vilnius: Vaga, 1974.
Užatlantės laiškai: apybraiža. – Vilnius: Vaga, 1974.
Vėjo vynas: poezija. – Vilnius: Vaga, 1976.
Rūpestis: poezija. – Vilnius: Vaga, 1979.
Poetai vaikšto žeme: poezija. – Vilnius: Vaga, 1981.
Sugrįžimas Indijon: poezija.–- Vilnius: Vaga, 1983.
Gyveno storulis: poezija. – Vilnius: Vaga, 1984.
Žemė su puokšte gėlių: poemos. – Vilnius: Vaga, 1986.
Šimtas dėdžių: poema. – Vilnius: Vaga, 1986.
Artumas: poezija. – Vilnius: Vaga, 1987.
Nosių vagys: poezija. – Vilnius: Gairės, 1995.
Delčios metas: poezija. – Šiauliai: Saulės delta, 1996.
Ave Maria: meilės lyrika. – Šiauliai: Saulės delta, 1996.
Katrenai rytui vakarui: sentencijų posmai. – Šiauliai: Saulės delta, 1999.
Į svečius Liliputijon: eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2001.
Jūron lyjantis lietus: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2001.
Klounas grojo smuiku…: lyriniai etiudai. – Vilnius: Žuvėdra, 2001.
1000 ir vienas lašas: poemėlė. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2003.
Kasdien būties korida: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2004.
Širdis prapuolus dienų atoluos…: – Vilnius: Žuvėdra, 2006.
Vakarė grįžta Aušrine: eilėraščiai. – Šiauliai: Saulės delta, 2006.
…buvo…: kelionė per gyvenimą: laikai, įvykiai, žmonės, kūryba. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Posmų gervės: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
…ir jūs pasakysite…: sentencijų posmai. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
A. Tvardovskis. Muravijos šalis: poema. – Kaunas: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1948.
A. Tvardovskis. Tolių toliai: poema. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1963.
I. Abašidzė. Poezija (vertė kartu su E. Matuzevičiumi). – Vilnius: Vaga, 1966.
J. Vinokurovas. Nuostaba: lyrika. – Vilnius: Vaga, 1976.
A. Tvardovskis. Vasilijus Tiorkinas: knyga apie karį: poema. – Vilnius: Vaga, 1978.

K n y g o s   r u s ų   k a l b a :
Дружба. – Вильнюс: Государсвенное издательство художественной литературы Литовской ССР, 1952.
Проводы дерева: стихи. – Вильнюс: Vaga, 1984.

A p d o v a n o j i m a i :
1965 m. Lietuvos SSR nusipelnęs kultūros veikėjas.
1968 m. tarptautinė Dž. Neru premija už eilėraščių rinkinį „Prie Baltojo Tadžo“.
1972 m. Lietuvos komjaunimo premija už eilėraščių rinkinį „Eisenos“.
1975 m. Lietuvos SSR valstybinė premija už eilėraščių rinkinį „Šarkos švarkas“.
1977 m. „Poezijos pavasario“ laureatas.
1981 m. Kuršėnų garbės pilietis.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Poetas Vacys Reimeris: savo neatsiūtus metus mama prisiuvo man / Universiteto žurnalistas, 2013 07 24
LRT televizijos laida „Legendos“ apie Vacį Reimerį, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2013 02 14

T e k s t a i :
Vacys Reimeris LRT televizijos laidoje „Formatas“, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2014 01 29
Vacio Reimerio eiles „Vidurnakčio lyrikoje“ skaito Sigitas Kubilius, garso įrašas / lrt.lt
Sonetų vainikas / Metai, 2011 07