/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Rastenis Kęstutis

Kęstutis Rastenis – poetas, literatūros kritikas, vertėjas.
Gimė 1950 11 21 Utenoje. Mirė 2017 04 17, palaidotas Tauragnų kapinėse.
1968 m. baigė Tauragnų vidurinę mokyklą, 1973 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1978 m. baigė filosofijos, sociologijos ir teisės instituto filosofijos istorijos aspirantūrą. Dirbo „Minties“ leidykloje vyriausiuoju moksliniu redaktoriumi, Knygų rūmuose, Kultūros ir meno institute. Pirmieji eilėraščiai respublikinėje spaudoje pasirodė 1967 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1998 m.

Kęstučio Rastenio svetainė internete

B i b l i o g r a f i j a :
Išgludinti požymiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Tolimas miestas: eilėraščiai. – Vilnius: Pradai, 1998.
Vienas nakty Suomijoj: eilėraščiai ir vertimai. – Vilnius: Ciklonas, 2003.
Strindbergo kavinėje: eilėraščiai. – Vilnius: Knygiai, 2004.
Just go to Nothingness: in the Jungles of Vilnius and Helsinki = Eime tik į Nieką: Vilniaus ir Helsinkio džiunglėse: eilėraščių rinkinys ir W. Wordsworth, Th. S. Eliot poezijos vertimai. – Vilnius: Knygiai, 2005.
Už laiko zonos ribų: eilėraščiai ir vertimai. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.

V e r t i m a i   i š   a n g l ų   k a l b o s :
D. Hume. Žmogaus proto tyrinėjimas. – Vilnius: Pradai, 1995.
E. Gellner. Tautos ir nacionalizmas. – Vilnius: Pradai, 1996.
W. James. Pokalbiai su mokytojais apie psichologiją ir su studentais apie kai kuriuos gyvenimo idealus. – Vilnius: Vaga, 1998.
Th. Hobbes. Leviatanas. – Vilnius: Pradai, 1999.

T e k s t a i :
Kęstučio Rastenio kūryba svetainėje tekstai.lt
Poezija / Literatūra ir menas, 2013 07 19