/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Ramunienė Ramutė

Ramutė Ramunienė – vertėja.
Gimė 1918 07 09 Maskvoje (Rusija). Mirė 2015 03 07.
Studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą Kauno Vytauto Didžiojo universitete, paskui Prancūzijoje, Grenoblio universitete. Dirbo prancūzų kalbos mokytoja Panevėžyje, mergaičių gimnazijoje. 1944 m. buvo pakviesta į Vilniaus valstybinį universitetą, į besiformuojančią prancūzų kalbos katedrą, čia prancūzų kalbą dėstė iki 1974 m. Tuo pačiu metu dėstė prancūzų kalbą ir Vilniaus dailės institute.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
Honoré de Balzac. Pusseserė Beta: romanas. – Vilnius: Valstybinė Grožinės Literatūros leidykla, 1957.
Honoré de Balzac. Pusbrolis Ponsas: romanas. – Vilnius: Valstybinė Grožinės Literatūros leidykla, 1959.
Honoré de Balzac. Gobsekas ir kt. apysakos. – Vilnius: Valstybinė Grožinės Literatūros leidykla, 1960.
Stendhal. Parmos vienuolynas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1963.
Honoré de Balzac. Kunigaikštienė de Lanžė. (Trylikos istorija): apysakos. – Vilnius: Valstybinė Grožinės Literatūros leidykla, 1963.
Pierre Gamarra. Berliuretės upelio paslaptis. – Vilnius: Vaga, 1964.
Victor Hugo. Biug Žargalis. – Vilnius: Vaga, 1965.
Jules Verne. Penkiolikos metų kapitonas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1965.
Molière. Skapeno klastos. (Tartiufas ir kt. komedijos). – Vilnius: Vaga, 1967.
Romain Rolland. Žanas Kristofas: romanas. (4 t.) – Vilnius: Vaga, 1974.
Stendhal. Raudona ir juoda: romanas. – Vilnius: Vaga, 1976.
Prancūzų romantikų apysakos (Chateaubriand, Constant, Nodier, Vigny, Nerval). – Vilnius: Vaga, 1979.
E. et J. Goncourt. Žermini Lasertė: romanas: dienoraštis. – Vilnius: Vaga, 1982.
André Dhôtel. Vieną vakarą. Colette. Frani. Bernard Clavel. Botagas: prancūzų novelės. – Vilnius: Vaga, 1984.
Maurice Druon. Geležinis karalius: romanas. – Vilnius: Mintis, 1984.
Maurice Druon. Gajaro pilies kalinė: romanas. – Vilnius: Mintis, 1985.
André Maurois. Balzako gyvenimas. – Vilnius: Vaga, 1988.
Sebastién Japrisot. Sudiev, drauguži: detektyvinė apysaka. – Vilnius: Žaltvykslė, 1993.
Barbey d´Aurevilly.  Gražiausia Don Žuano meilė. – Vilnius: Baltos lankos, 1994.
Prosper Mérimée. Lokys: profesoriaus Wittenbacho rankraštis. – Vilnius: Baltos lankos, 1995.
Honoré de Balzac. Slėnio lelija. – Vilnius: Vaga, 1995.
Maurice Druon. Karūna ir nuodai: romanas. – Vilnius: Mintis, 1996.
Vikingų laikais (su J. Ramunyte): romanas. – Vilnius: Alma littera, 1996.
Nuo Didžiojo Sprogimo iki Homo Sapiens (su J. Ramunyte). – Vilnius: Alma littera, 1996.
Civilizacijų aušra (su J. Ramunyte). – Vilnius: Alma littera, 1997.
Honoré de Balzac. Tamsi istorija: romanas. – Vilnius: Vaga, 1997.
Prosper Mérimée. Karmen ir kitos novelės. – Vilnius: Saulabrolis, 1998.
Honoré de Balzac. Gobsekas. Pulkininkas Šaberas. Bedievio mišios. – Vilnius: Baltos lankos, 1998.
Andrée Chedid. Nefertitė ir Echnatono svaja: raštininko atsiminimai. – Vilnius: Vaga, 1999.
Boileau-Narsejac. Šaltas prakaitas (su J. Ramunyte): detektyvas. – Vilnius: Baltos lankos, 1999.
Prancūzų romantikų proza (Chateaubriand, Constant, Nodier, Vigny, Musset, Nerval, Gautier). – Vilnius: Vaga, 2000.
Gilbert Sinoué. Vaikas iš Briugės: romanas. – Vilnius: Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 2000.
Europos istorija (su J. Karazijaite ir J. Ramunyte). – Vilnius: Alma littera, 2001.
Nuo senovės iki viduramžių (su grupe vertėjų). – Vilnius: Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 2002.
Barbey d´Aurevilly. Šėtoniškosios: apysakos. – Vilnius: Baltos lankos, 2003.
Nuo Renesanso iki Švietimo epochos (su grupe vertėjų). – Vilnius: Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 2003.
Brigitte Aubert. Keturi daktaro Marčo sūnūs (su J. Ramunyte): romanas. – Vilnius: Alma littera, 2004. (Ruošiama leisti).
Sébastien Japrisot. Ilgas sužadėtuvių sekmadienis: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2004.
Gustave Flaubert. Trys apysakos. – Vilnius: Lietuvos Rašytojų Sąjungos leidykla, 2004.
Pascal Quignard. Nė vienas pasaulio rytas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2005.
Pascal Quignard. Terasa Romoje: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2005.
Jean-Pierre Davidts. Mažasis princas grįžo: apysaka. – Vilnius: Alma littera, 2005.
Mano pirmoji gamtos mokslų enciklopedija: gyvybė ir Žemė: 5–8 metai. – Vilnius: Alma littera, 2005.
Nata Minor. Pono Froido skrybėlė: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2006.
Goscinny ir Sempé. Mažasis Nikola. – Vilnius: Alma littera, 2006.
Goscinny ir Sempé. Mažojo Nikola pertraukos. – Vilnius: Alma littera, 2006.

A p d o v a n o j i m a i :
1997 m. apdovanota Prancūzijos Garbės Legiono ordinu.
2008 m. Šv. Jeronimo premija už ilgametį vertėjų ugdymą ir iškilius prancūzų klasikos vertimus.