Atgal

Peleckis-Kaktavičius Leonas

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Leonas Peleckis-Kaktavičius – poetas, prozininkas, eseistas, literatūros istorikas ir tyrinėtojas.
Gimė 1946 05 04 Paitaičiuose, Šiaulių rajone.
1975 m. baigė ŠPI (dabar Šiaulių universitetas). 1971–1989 m. Šiaulių medžio apdirbimo kombinato inžinierius, 1992–2004 m. dienraščio „Lietuvos aidas“ Šiaulių skyriaus vedėjas. Nuo 1989 m. literatūros almanacho „Varpai“ sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius. Žurnalo „Lietuvos bajoras“ vyriausiasis redaktorius (nuo 2005 m.), užsienio lietuvių dienraščio „Draugas“ korespondentas Lietuvoje (nuo 2007 m.). žurnalo „Genealogija ir heraldika” vyriausiasis redaktorius (nuo 2017 m.). Lietuvių PEN centro narys nuo 1998 m.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 2001 m.

 

B i b l i o g r a f i j a :
Sugrįžta giedra: eilėraščiai. – Vilnius: Periodika, 1991.
Namuose ant Pasadnos ulyčios: memuarinė eseistika. – Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1991.
Laimingas atsitiktinumas: dialogai Amerikos žemėje: kūrybiniai portretai. – Klaipėda: Rytas, 1992.
Baltas lapas – lyg altorius: literatūriniai tyrinėjimai ir esė. – Klaipėda: Rytas, 1995.
Odininku per metus netampama: publicistika. – Šiauliai: Titnagas, 1998.
Pirmiausia kraujas, o paskui žodžiai: esė, pokalbiai, studijos. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1999.
Pasaulio pabaiga atidedama: esė. – Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2001.
Sustabdytas laikas: esė apie kultūros įžymybes. – Šiauliai: Varpai, 2001.
Žodžių žmonės: esė, pokalbiai, studijos. – Šiauliai: Varpai, 2002.
Vizitinė kortelė: publicistika. – Šiauliai: Saulės spaustuvė-leidykla, 2004.
Vandens namai: publicistika. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2004.
Baltijos erdvės: publicistika. – Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2005.
Kazimieras Barėnas: monografija. – Šiauliai: Varpai, 2005.
Pirmasis rektorius: publicistika. – Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006.
Žodi, kuris esi: esė, pokalbiai, studija. – Šiauliai: Varpai, 2006.
Neramus žmogus (garso įrašas): garsinė apybraiža apie Juozą Dzidoliką (bendraautoris V. Zaikauskas). – Vilnius, Lietuvos aklųjų biblioteka, 2006.
Baltas lapas – lyg altorius: esė (garso įrašas). – Vilnius: Lietuvos aklųjų biblioteka, 2007.
Vandens tiltai: publicistika. – Klaipėda: Druka, 2008.
Šimtmečio istorija: publicistika. – Klaipėda: Druka, 2008.
Vitam Hominis Curabo: publicistika. – Šiauliai: Titnagas, 2008.
Versmių knyga: Lietuvos vandentvarkos ūkio istorija. – Vilnius: LVTA, 2008.
Jurgis Jankus: gyvenimas ir kūryba: monografija. – Šiauliai: Varpai, 2008.
Namuose ant Pasadnos ulyčios: dar po dvidešimties metų: memuarinė eseistika. – Šiauliai: „Aušros“ muziejaus leidykla, 2009.
Vytautas Alantas: gyvenimas ir kūryba: monografija. – Šiauliai: Varpai, 2009.
Žodžiai, kurie neišduos: esė, pokalbiai, studija. – Šiauliai: Varpai, 2011.
Juozo Bagdono spalvų ir erdvių vizijos: biografinė monografija. – Šiauliai: Varpai, 2011.
Adolfas Vaičaitis. Kaltas, nes tapo menininku: biografinė monografija. – Šiauliai: Neoprintas, 2013.
Angelas, kuris saugo: publicistika. – Šiauliai: Titnagas, 2013.
„Rūtos“ istorija: puslapiai, kvepiantys šokoladu: publicistika. – Kaunas: Kopa, 2013.
Bernardas Brazdžionis. Nuo „Kelionės miražų“ iki „… už visų galaktikų“: esė, pokalbiai, laiškai. – Šiauliai: Neoprintas, 2014.
Arti žmogaus: publicistika. – Šiauliai: Neoprintas, 2014.
Vytauto Osvaldo Virkau meno vizija: biografinė monografija. – Šiauliai: Varpai, 2015.
Ir dar kartą žodis: esė, pokalbiai, atklastai. ‒ Šiauliai: Literatūros almanacho „Varpai‟ redakcija, 2016.
Knygnešys iš Toronto: išeivio sovietologijos profesoriaus, filantropo ir mecenato Geniaus Procutos biografija. ‒ Šiauliai: Literatūros almanacho „Varpai‟ redakcija, 2016.
Arti, kaip išsipildymas: eilėraščiai. – Šiauliai: Neoprintas, 2017.
ALGIMANTAS BALTAKIS: gyvenimas – meno kūrinys. – Esė, pokalbiai, atklastai. Šiauliai: Neoprintas, 2017.
„AŠ – LYDERIS“. – Publicistika. Šiauliai: Neoprintas, 2018.
Šuns plaukai: romanas. – Šiauliai : Neoprintas, 2019.
Raudona kėdė fontano viduryje: novelės ir apsakymai. – Šiauliai: Neoprintas, 2020.
Žmonės kaip knygos: esė, pokalbiai, atklastai. – Šiauliai: Literatūros almanacho „Varpai“ redakcija, 2021.
Du viename: novelės. – Šiauliai: Saulės titnagas, 2022.
Angelai velnio sparnais: novelės. – Šiauliai: Saulės titnagas, 2023.

 
S u d a r ė   i r   p a r e n g ė :
Literatūros almanachas „Varpai“. – 1989-2023, 3-47 nr.
Kazys Jankauskas. Šermukšnis prie ežero: apysakos ir apsakymai. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1995.
Jurgis Jankus. Papelkių Skirpstūnas: pasakojimas. – Klaipėda: Klaipėdos rytas, 1996
Kazimieras Barėnas. Apsakymų rinktinė. – Šiauliai: Varpai, 2004.
Adolfas Vaičaitis. Ekslibrisai. – Šiauliai: Saulės spaustuvė-leidykla, 2005.
Kazimieras Barėnas. Tūboto gaidžio metai: romanas. – Šiauliai: Varpai, 2006.
Kazimieras Barėnas. Beragio ožio metai: romanas. – Šiauliai: Varpai, 2007.
„Varpai“: istorija, autoriai, akcentai: prisiminimai, straipsniai, studijos, laiškai. – Šiauliai: Varpai, 2011.
Istorijos ir kultūros žurnalas „Genealogija ir heraldika“. – 2017, 1 nr.
LIETUVOS BAJORAI: enciklopedinis leidinys, I tomas (pratarmė, sudarymas, redagavimas). – Vilnius: Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteka, 2018.
Istorijos ir kultūros žurnalas „Lietuvos bajoras“. – 2005-2023, 10-29 nr.
Enciklopedinis leidinys „LIETUVOS BAJORAI“, II tomas. – Vilnius: LBKS; Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka, 2021.
Mindaugo lobynai: rašytojo ir mokslininko Mindaugo Peleckio gyvenimas ir kūryba. – Šiauliai: Saulės Titnagas, 2023.

 
 
V e r t i m a i :

 

C. Milosz, T. Venclova. „Grįžimai Lietuvon“. – Vilnius: Vaga, 2014.
Tomo Venclovos esė „Pavasaris Berklyje“. Publikuota almanache Varpai 2009 (24).
Grigorijaus Kanovičiaus apsakymas „Ar atmeni, kaip laimė mums šypsojos?..“ Publikuotas almanache Varpai 2011 (26).
Czesław Miłosz. 31 eilėraštis. – Vilnius: Apostrofa, 2022: Tomas Venclova. Iš atsiminimų (141-152 psl.).

 
 
A p d o v a n o j i m a i :
1987 m. Tarptautinio publicistinio konkurso motinystės tema laureatas.
1993 m. Lietuvos kultūros fondo padėkos raštas.
1995 m. Lietuvos žurnalistų draugijos premijos už geriausią objektyvios ir visapusiškos informacijos pateikimą spaudoje laureatas.
1998 m. Kazio Daugėlos (JAV) kultūros premija.
2001 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Atminimo raštas.
2002 m. Stasio Lozoraičio premija „Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą“.
2003 m. Šiaulių apskrities viršininko administracijos padėkos raštas už literatūros almanacho atnaujinimą, nuoširdų darbą puoselėjant gimtąją kalbą ir literatūrą.
2003 m. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus padėkos raštas už puoselėjamą žymių žmonių kūrybą almanacho „Varpai“ įkūrimo 60-mečio proga.
2006 m. suteiktas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Garbės bajoro vardas.
2006 m. LATGA-A aukso plunksna.
2009 m. Šiaulių apskrities viršininko garbės ženklas „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“ – už aukštą profesinį meistriškumą, kūrybiškumą, nuoseklų ir ilgametį darbą telkiant Šiaulių krašto rašytojus ir leidžiant literatūros almanachą „Varpai“.
2011 m. Kultūros ministerijos padėkos raštas už nuopelnus Lietuvos kultūrai ir literatūrai: eseistiką ir literatūrinius tyrinėjimus, literatūros almanacho „Varpai“ atgaivinimą ir išsaugojimą.
2012 m. Lietuvos rašytojų sąjungos padėkos raštas „Varpų“ sumanymo 70-mečio proga „už ilgametį ištvermingą triūsą, už ženklų indėlį į mūsų kultūrą, už ištikimybę idėjai“.
2013 m. Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus padėkos raštas už aktyvią, ryžtingą ir profesionalią poziciją, nušviečiant Respublikinės Šiaulių ligoninės veiklą.
2013 m. Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos laureatas.
2014 m. LATGA-A diplomas ir Aukso žvaigždė už autorių kūrybos sklaidą.
2014 m. Kultūros ministro padėkos raštas už 25-erius metus leidžiamą almanachą „Varpai“ ir ilgametį lietuvių kultūros puoselėjimą supažindinant skaitytojus su originaliais ir prasmingais literatūros kūriniais.
2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės mero padėka už literatūros meno puoselėjimą, „Varpų“ idėjos sklaidą 25-erių metų leidinio atnaujinimo ir 30-ojo almanacho numerio išleidimo proga.
2015 m. nominuotas Nacionalinei kultūros ir meno premijai.
2016 m. už svarų indėlį ir ypatingus nuopelnus Lietuvos kultūrai bei menui, už iniciatyvas, inspiruojančias bendruomenę pozityviai veiklai, už asmeninę atsakomybę kuriant kultūrinę ir dvasinę aplinką – Kultūros ministerijos aukso garbės ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“.
2016 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medalis.
2017 m. LR Seimo Pirmininko padėkos raštas „už nuoširdžią ir aktyvią kūrybinę veiklą puoselėjant literatūros almanachą „Varpai“ bei pilietiškumo, demokratinių ir žmogiškųjų vertybių sklaidą.“
2017 m. Algirdo Juliaus Greimo medalis.
2018 m. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai“  „už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.“
2020 m. nominuotas Nacionalinei kultūros ir meno premijai.

 

 
 
 
I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Raila B. Dviejų literatūrų pažintys. – Literatūra ir menas, 1996 08 31.
Kukulas V. Viena iš galimos serijos. – Metai, 2000, nr. 5.
Šilbajoris R. Ypač garbingai ir gerai. – Literatūra ir menas, 2006 01 06.
Prėskienis B. Tikras žodžių žmogus. – Šiaulių kraštas, 2006 05 04.
Volertas V. Rašytojai Peleckio-Kaktavičiaus vaizduose. – Draugas (JAV), 2008 02 09.
Guščius A. „Aš baisiai pamėgau tiesias linijas…“ – Metai, 2009, nr. 4.
Jastramskienė L. Nepavaldūs laiko užgaidoms „Varpai“. – Bernardinai.lt, 2009 12 21.
Sereikaitė J. Besigilinant į kitų talento paslaptis. – Literatūra ir menas, 2011 06 17.
Stasiulevičius A. Minčių ir spalvų žaismas. – Kultūros barai, 2011, nr. 11.
Jastramskienė L. Kai varpų dūžiai sutampa su širdies. – Nemunas, 2012, vasario 9.
Kašauskas R. Laimingas atsitiktinumas? – Draugas (JAV), 2012 01 21.
Šiaulys P. „Varpams“ užprogramuota jaunystė. – Metai, 2013, nr. 5–6.
Pakėnas A. Gražiais rašto darbais ataustų „Varpų“ skambesys. – Nemunas, 2014 05 08.
Kaniaukaitė S. Rožės „Varpų“ sukakčiai. – Nemunas, 2014 05 15.
Prėskienis B. Bernardui Brazdžioniui skirta knyga. – Nemunas, 2014 11 20; Draugas (JAV), 2014 12 20.
Martinkus V. Literatūros almanacho Varpai epitekstas: autorių laiškai. – Acta litteraria comparativa, 2015, nr. 7.
Apie Leoną Peleckį-Kaktavičių: recenzijos, straipsniai, pokalbiai, laiškai, autografai, bibliografija (sudarė M. Biliūnas, G. Čepurna, S. Jankūnaitė). – Šiauliai, Neoprintas, 2016.
Burba J. „Varpų“ vakare – „ilgiausių metų!“. – Nemunas, 2016 05 26.
R. Žutautas. Apie neturinčią pavyzdžio knygnešystę. – Nemunas, 2016 m. gruodžio 8 d.
V. Puronas. Šiauliuose gyvena triskart redaktorius. – Šiaulių naujienos, 2017 m. gegužės 27 d.
Jonas Rėza. Žmogus su sparnais. www.radikaliai.lt  2017.09.19.
A. Juozaitis. Pagiriamasis žodis Leono Peleckio-Kaktavičiaus esė, pokalbių, atklastų knygai
„ALGIMANTAS BALTAKIS: gyvenimas – meno kūrinys“. www.radikaliai.lt 2018.10.17.
T. Hokienė. J. Janonio gimnazija: „Tegu skamba Šiaulių žemės „Varpai“. Šiaulių naujienos,
2018.11.03.
J. Kaniauka. Išleistas enciklopedinio leidinio „Lietuvos bajorai“ pirmasis tomas. Draugas
(JAV), 2018.11.24.
Dar vienas iššūkis. www.lzdraugija , 2018.12.16.
Valdovų rūmų muziejui – 10 metų (2009-2018). 100 istorijos akimirkų. – Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2019:
Valdovų rūmų muziejaus Bičiuliai, Partneriai, Rėmėjai (26 psl.).
Šiaulių naujienos, 2019, balandžio 30:
Padėkos žodis bičiuliui Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės proga.
Šiaulių naujienos, 2019, spalio 29:
Teresė Hokienė. „Varpų“ sukaktis – trijose auditorijose.
lzdraugija.lt, 2019, lapkričio 18:
Gražina Viktorija Petrošienė. Atgimimo metais atnaujinti „Varpai“ skamba ir šiandien.
Naujoji Romuva, 2019, nr.4:
Dalia Čiočytė. Nutylėtų žodžių poezija.
Naujoji Romuva, 2020, nr.2:
Dalia Čiočytė. Aksiologinių rebusų poetika Leono Peleckio-Kaktavičiaus prozoje.
Vytautas Martinkus. Selemonas Davulis: kas pakeitė jo vardo raides?
Šiaulių naujienos, 2020, liepos 4:
Teresė Hokienė. Jubiliejiniai „Varpai“ ir tarp naujų knygų.
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas „Kultūra“, 2020, gruodžio 12:
Darius Černius. Nuo didžiausio metų įvykio iki tolimos praeities akimirkų.
Šiaulių naujienos, 2021, kovo 20:
Teresė Hokienė. Almanachas „Varpai“ – jau keturiasdešimt penki.
Šiaulių naujienos, 2021, liepos 17:
Dagnė Juškaitytė. Knygos herojai – ne tik rašytojai.
Naujoji Romuva, 2021, nr.3:
Bronislovas Ilgūnas. Asmenybių galerija.
Apie Leoną PELECKĮ-KAKTAVIČIŲ: recenzijos, rekomendacijos, straipsniai, pokalbiai, laiškai, autografai, bibliografija / sudarė Mykolas Biliūnas, Giedrius Čepurna, Sofija Jankūnaitė. – Šiauliai: Saulės Titnagas, 2021. – 290 p., 37 iliustr.
Draugo (JAV) šeštadieninis priedas „Kultūra“, 2021, spalio 30:
Gintaras Dragūnas. Svarbu ir geras vardas, ir protėvių atminimo įamžinimas.
Naujoji Romuva, 2022, nr.2:
Teresė Hokienė. Apie tvirtus žingsnius kūryboje.
Naujoji Romuva, 2022, nr.3:
Vytautas Martinkus. Ant adatos smaigalio.
 
 

T e k s t a i :
Leono Peleckio-Kaktavičiaus kūryba svetainėje tekstai.lt