/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Patackas Gintaras

Gintaras Patackas. Vaido Grudžio nuotrauka

Vaido Grudžio nuotrauka

Gintaras Patackas – poetas, prozininkas, vertėjas.

Gimė 1951 07 18 Kaune.

1973 m. baigė Kauno politechnikos institutą (dabar Kauno technologijos universitetas), įgijo inžinieriaus-statybininko specialybę. Respublikinėje spaudoje (žurnale „Nemunas“) debiutavo 1972 m., o po ketverių metų išėjo jo pirmoji poezijos knyga „Atleisk už audrą“. Tai buvo vienas stipriausių literatūrinių debiutų. Verčia poeziją (I. Bunino, D. Samoilovo, A. Gemanovo, N. Gumiliovo). Jo paties poezija versta į rusų, latvių, ukrainiečių, norvegų, serbų-chorvatų, gruzinų, vengrų kalbas, skelbta užsienio antologijose ir žurnaluose. Gyvena Kaune.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1987 m.

B i b l i o g r a f i j a:

Atleisk už audrą: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1975.
Išvarymas iš rojaus: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Duobės danguje: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1983.
Pergamento kriauklė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1985.
Amuletai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Kapitono Homero vaikai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990.
Lampėdžių karjero paslaptis; Gulago univermagas: novelės: pjesė: poezija. – Vilnius: Vaga, 1991.
Изгнание из рая: стихи. – Москва: Советский писатель, 1991.
Meilės ir vyno dainos: eilėraščiai. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1993.
Kurtizanija: eilėraščiai. – Kaunas: Vaidoto Oškinio leidykla, 1995.
Naktis su keturiais lavonais: trileriai ir kurtuazinės novelės. – Kaunas: Europa, 1995.
Jazmino žiedas vakarą prakalbina: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1997.
Pusiau sugriuvęs statinys: eilėraščiai (G. Patackas). Pašto ženklas Sverige: eilėraščiai (T. Marcinkevičiūtė). – Kaunas: Aušra, 1997.
Jauni patrakėliai petrarkos: eilėraščiai. – Kaunas: Žurnalo „Nemunas“ leidybinė grupė, 1998.
Dviveidis Janas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Didysis širdžių mūšis: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 2005.
Lapė, rožė ir bambukas: eilėraščiai. – Kaunas: Savaitraštis „Nemunas“, 2007.
Dangaus žvėrys: eilėraščiai vaikams (iliustravo V. Žvirblis). – Kaunas: Kalendorius, 2008.
Išskyrus pasimatymą prie pašto: eilėraščiai. – Kaunas: Savaitraštis „Nemunas“, 2009.
Manęs nebus kai kada: eilėraščiai. – Kaunas: Kauko laiptai, 2011.
Širdies aikštėj jų kenotafas: tapyba & poezija (su dailininku A. Palevičiumi). – Kaunas: Indigo print, 2011.
Kur pakastas šuva: Kauno epas: tapyba ir poezija (su dailininku A. Palevičiumi). – Kaunas: Indigo print, 2012.
Pasaulis kurio nėra: tapyba ir poezija (su dailininku A. Palevičiumi). – Kaunas: Indigo print, 2012.
Rinktiniai eilėraščiai: Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012.
Akistata su savimi: eilėraščiai (dvikalbė. Į rusų k. vertė A. Gerasimova). – Maskva: OGI, 2013.
Mažoji Dieviškoji Co: poema. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Mažoji Dieviškoji Co / Малая Божественная Кo: poema (į rusų k. vertė A. Gerasimova). – Maskva: Объединенное гуманитарное издателство, 2014.
Mažoji Dieviškoji Co-2. Metai: poema. – Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Užskaita = Взаимозачет: dvikalbė poezija lietuvių ir rusų k. (bendraautoris kartu su A. Gerasimova-Umka; vienas kito vertimai). – Maskva: OGI, 2015.
Mažoji Dieviškoji Co-3. Allegro: tapyba & poezija (su dailininku A. Palevičiumi). – Kaunas: MB Kitos spalvos, 2016.
Mažoji Dieviškoji Co-3. Allegro: poema. – Kaunas: Morkūnas ir Ko, 2016.
Mažoji Dieviškoji Co-4. Andante: eiliuota apysaka apie Antaną Dantę. – Kaunas: Morkūnas ir Ko, 2016.
Mažoji Dieviškoji Co-5. Kabalos: eiliuota apysaka apie Antaną Dantę. – Kaunas: Morkūnas ir Ko, 2017.
Ordinas be orderio / Орден без ордера: eilėraščiai (dvikalbė. Į rusų k. vertė A. Gerasimova). – Maskva: Probel-2000 – Vilnius: Naujoji Romuva, 2018.
Angelų šešėlyje: tapyba & poezija (su dailininku A. Palevičiumi). – Kaunas: MB Kitos spalvos, 2018.
Konodontų fiesta: tapyba & poezija (su dailininku A. Palevičiumi). – Kaunas: MB Kitos spalvos, 2019.
Dubičių koplytstulpiai: tapyba & poezija (su dailininku A. Palevičiumi). – Kaunas: MB Kitos spalvos, 2019.
Praeities artefaktai: tapyba & poezija (su dailininku A. Palevičiumi). – Kaunas: MB Kitos spalvos, 2019.
Laiškai į Ameriką: tapyba & poezija (su dailininku A. Palevičiumi). – Kaunas: MB Kitos spalvos, 2020.
Panteonas: tapyba & poezija (su dailininku A. Palevičiumi). – Kaunas: MB Kitos spalvos, 2020.
Dvigubo viskio bliuzas: tapyba & poezija (su dailininku A. Palevičiumi). – Kaunas: MB Kitos spalvos, 2020.
Karo kronika: eilėraščiai – Kaunas: Kauko laiptai, 2022.

V e r t i m a i  i š  r u s ų  k a l b o s:

A. Germanovas. Poezija (kartu su J. Liniausku, R. Keturakiu). – Vilnius: Vaga, 1989.
J. Brodskis. Vaizdas į jūrą: poezijos rinktinė (kartu su T. Venclova, M. Zingeriu). – Vilnius: Vyturys, 1999.
N. Gumiliovas. Paklydęs tramvajus: poezijos rinktinė. – Kaunas: Kalendorius, 2011.

A p d o v a n o j i m a i:

1998 m. Kultūros savaitraščio „Literatūra ir menas“ prizas paminint Spaudos atgavimo dieną.
1998 m. Poezijos pavasario laureatas už knygą „Jazmino žiedas vakarą prakalbina“.
2009 m. Įsimintiniausias Kauno menininkas.
2011 m. Kauno miesto savivaldybės III laipsnio Santakos garbės ženklas.
2012 m. Elenos Mezginaitės premija „Už kūrybos aistrą, įelektrinusią eilėraščių posmus, visuomet žaižaruojančius Lietuvos poezijoje”.
2013 m. Vieno lito premijos laureatas.
2016 m. „Kauno dienos“ prizas už poetinio dueto su Ana Gerasimova-Umka dvikalbę knygą „Užskaita“ („Poezijos pavasaris“, 2016).
2018 m. Kauno kultūros premija.
2022 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija.
2023 m. Rašytojų sąjungos Šimtmečio premija už daugiaprasmę, ryškią ir drąsią poetinę kalbą, tapusią vienu ryškiausių moderniosios Lietuvos poezijos ženklų, už savito kelio ir kalbėjimo paiešką ir tos paieškos liudijimą pasaulio kultūrų ir tradicijų sankirtose, už originalius poezijos ir tapybos simbiozės projektus.

T e k s t a i :

Gintaro Patacko kūryba svetainėje tekstai.lt
…Formatas (poetas G. Patackas), vaizdo įrašas / Lrt.lt, 2013 10 22
Gintaras Patackas. Trys eilėraščiai iš knygos „Mažoji Dieviškoji Co-3. Allegro“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 01 29
Gintaras Patackas. Eilėraščiai iš knygos „Mažoji Dieviškoji Co-4. Andante“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2016 10 19
Gintaras Patackas. Eilėraščiai iš knygos „Mažoji Dieviškoji Co-5. Kabalos“, vaizdo įrašas / Youtube.com, 2017 11 16
Gintaras Patackas. Sonetų apyvainikis / Zurnalasmetai.lt, 2017 Nr. 5–6