/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Paltanavičius Selemonas

Selemonas Paltanavičius – prozininkas.
Gimė 1956 01 14 Užbaliuose, Marijampolės rajone.
1979 m. baigė biologiją Vilniaus universitete. Dirbo Žuvinto rezervate, nuo 1984 m. – aplinkos apsaugos įstaigų darbuotojas. Šiuo metu yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas. Lietuvos radijo (LRT) laidų autorius ir vedėjas. Gamtos fotografas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1991 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Žalio miško istorijos: apsakymai. – Vilnius: Vaga, 1978.
Ko tarškia kėkštai: vaizdeliai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Medis užauga didelis: apsakymai. – Vilnius: Vyturys, 1985.
Ir aš turiu saulutę: pasakos. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Paukščių laikrodis: publicistika. – Vilnius: Vyturys, 1988.
Raudonkojis raudonsnapis: publicistinis pasakojimas. – Vilnius: Vyturys, 1989.
Aš esu upelė: pasakojimai. – Vilnius: Vyturys, 1994.
Ir meška, ir skruzdėlytė: pasakojimai. – Vilnius: Asveja, 1994.
Vabzdžių karalius: pasaka. – Vilnius: Asveja, 1995.
Tokį pasaulį regiu. – Vilnius: Lietuvos gamtos fondas, 1995.
Jie gyvena su mumis. – Vilnius: Asveja, 1995.
Mūsų draugai pingvinai. – Vilnius: Asveja, 1996.
Kas girelėj ošia. – Vilnius: Asveja, 1999.
Biologinė įvairovė ir jos apsauga privačiuose miškuose. – Vilnius: Gamtos pasaulis, 2002.
Padovanokime paukščiams namus. – Vilnius: Gamtos pasaulis, 2002.
Tai mes, pelės!: apysaka vaikams, pelėms, kitiems žmonėms. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Vakarų palearktikos paukščių vardynas. – Vilnius: Gamtos pasaulis, 2004.
Didvyrio kalnas: pasaka. – Vilnius: Žara, 2005.
Velniukas ir vieversiukas: pasaka. – Vilnius: Žara, 2005, 2007.
Lithuanian nature. – Vilnius: Baltos Lankos Publishers, 2005.
Mano raudonoji knyga. – Kaunas: Šviesa, 2006.
Kur keliauja gyvūnai. – Kaunas: Šviesa, 2006.
Sykiu su upeliu. – Kaunas: Šviesa, 2006.
Gyvūnų namai. – Kaunas: Šviesa, 2006.
Lietuvos draustiniai (teksto autorius). – Kaunas: Šviesa, 2006.
Lietuvos nacionaliniai parkai (teksto autorius). – Kaunas: Šviesa, 2007.
Geri darbai gamtai. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Paukščių šalis – Žuvintas (teksto autorius kartu su A. Pranaičiu). – Vilnius: Gamtos pasaulis, 2007.
Neringa. – Vilnius: Versus aureus, 2007.
Čia, kur Asveja: fotoalbumas (kartu su J. Danausku). – Vilnius: Atkula, 2007.
Tėvai ir vaikai. – Kaunas: Šviesa, 2008.
Leopardas Leonardas: pasaka-apysaka. – Vilnius: Žara, 2008.
Mudu su tėtuku: pasakojimai vaikams ir tėvams. – Vilnius: Valstiečių laikraštis, 2008.
Gandro Jono pasaulis: pasaka. – Kaunas: Terra publica, 2009.
Kur išskrido pasakėlė: pasakos. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2009.
Aš – lietuvis. – Kaunas: Terra publica, 2009.
Labas, kaip gyveni?: 14 laiškų iš girios. – Vilnius: Nieko rimto, 2010, 2014.
Lietuva: 101 gamtos stebuklas (kartu su Z. Gudžinsku). – Vilnius: Alma littera, 2010.
Griežlė: žolių jūros gyventoja ir jos pasaulis. – Vilnius: Gamtos pasaulis: Baltijos aplinkos forumas, 2010.
Vilkai. – Vilnius: Baltos lankos, 2011.
Lietuvos gamta: knyga su iškylančiais ir atverčiamais paveikslėliais (kartu su V. Kandrotu). – Kaunas: Terra publica, 2011.
Mažeikių krašto giriose (kartu su J. Danausku). – Vilnius: Atkula, 2011.
Pažinkime Lietuvos gyvūnus. – Vilnius: Alma littera, 2011–2014, 2016.
Mano šalies gamta: iliustruota vaikų enciklopedija. – Kaunas: Šviesa, 2012.
Kaip atgimsta gamta? – Vilnius: Baltos lankos, 2012.
Eime į gamtą!: pamatyk ir sužinok. – Vilnius: Alma littera, 2012.
Didysis apuokas: sugrįžimo istorija (teksto autorius). – Vilnius: Gamtos pasaulis, 2012.
Kai sugenda telefonas: istorijos. – Vilnius: Žara, 2013.
Žalieji Šalčios žemės debesys (kartu su J. Danausku). – Vilnius: Ex Arte, 2013.
Lūšis: sugrįžimas į Lietuvos girias (teksto autorius). – Vilnius: Gamtos pasaulis, 2013.
Gyveno kartą dėdė Debesėlis: istorijos. – Vilnius: Žara, 2014.
Lietuvos paukščiai: paklausyk, ką jie sako: žaislinė lavinamoji knygelė su tikrais gamtos garsais. – Vilnius: Alma littera, 2014.
Lietuvos gyvūnai. – Vilnius: Alma littera, 2014.
Girios paštas: 28 laiškai iš miesto ir iš girios. – Vilnius: Nieko rimto, 2014.
Kur jūros vėjas girių viršūnėse = Where the sea wind rushes over the tree tops: fotoalbumas (kartu su J. Danausku). – Vilnius: Ex Arte, 2014.
Juodoji žvaigždė: pasakos. – Kaunas: Debesų ganyklos, 2014.
Eime į gamtą!: pamatyk ir sužinok. – Vilnius: Alma littera, 2014, 2016.
Maži ežiuko sapnai: pasaka. – Vilnius: Nieko rimto, 2015.
Kakės Makės enciklopedija: gyvūnai (tekstų ir fotografijų autorius). ‒ Vilnius: Alma littera, 2016.
Tukas lieka vienas: apsakymas. ‒ Vilnius: Nieko rimto, 2016.
Aš – lietuvis. – 2-asis papild. Ir atnauj. leidimas. – Kaunas: Terra publica, 2017.
Broliai ąžuolaičiai. – Kaunas: Terra publica, 2017.
Gamtos metų ratas. – Vilnius: Nieko rimto, 2017.
Kakės Makės enciklopedija: gyvūnai. – 2-asis leid. – Vilnius: Alma littera, 2017.
Maži ežiuko sapnai: pasaka. – 3-iasis leid. – Vilnius: Nieko rimto, 2017.
Tukas lieka vienas. – Vilnius: Nieko rimto, 2017.
Gamtos metų ratas: knyga su papildyta realybe. – 4-asis leid. – Vilnius: Nieko rimto, 2018.
Jei rašyti laišką girion: interaktyvi knyga su 14 garso įrašų. – Vilnius : Nieko rimto, 2018.
Jei tu slieko nepažįsti. – Kaunas: Debesų ganyklos, 2018.
Lietuvos gyvūnai. – Vilnius: Alma littera, 2018.
Lietuvos paukščiai : paklausyk, ką jie sako: žaisl. Lavin. Kn. Su tikrais gamtos garsais. – Vilnius: Alma littera, 2018. – Voveriuko metai. – Vilnius : Alma littera, 2018.
Lietuvos 100-mečio kelionė: [leidinys su papildytos realybės elementais] / knygai medžiagą rengė kartu su Lina Kulikauskiene. – Vilnius : Alma littera, 2018.
Bebriukų metai. – Vilnius : Alma littera, 2019.
Brunas. – Vilnius : Nieko rimto, 2019.
Gamtos metų ratas [knyga su papildyta realybe]. – 5-asis leid. – Vilnius : Nieko rimto, 2019.
Gandriuko metai. – Vilnius : Alma littera, 2019.
Sniego žmogelių žiema. – Vilnius : Alma littera, 2019.
Voveriuko metai. – Vilnius : Alma littera, 2019.
Lietuvos gyvūnų didžioji knyga : leidinys su papildytos realybės elementais. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 2020.
Gamtos metų ratas : interaktyvi knyga su 12 vaizdo įrašų. – 6-asis leid. – Vilnius : Nieko rimto, 2020.
Jei sliekas būtų paukštis. – Kaunas : Debesų ganyklos [i.e. Terra Publica], 2020.
Kaip miega gyvūnai. – Vilnius : Tyto alba, 2020.
Kakės Makės enciklopedija : gyvūnai / tekstas ir nuotraukos S. Paltanavičiaus. – Vilnius : Alma littera, 2020.
Maži ežiuko sapnai : pasaka. – 4-asis leid.. – Vilnius : Nieko rimto, 2020.
Pažinkime Lietuvos gyvūnus. – Vilnius : Alma littera, 2020.
Tie namai namučiai. – Vilnius : Alma littera, 2020.
Eime į gamtą!: kas auga ir gyvena Lietuvos miškuose, pievose ir vandenyse. – Vilnius: Alma littera, 2021.
Pati gražiausia uodega. – Vilnius: Alma littera, 2021.
Kas nudažo pasaulį: pasaka. – Vilnius: Nieko rimto, 2021.
Paukščiai paukščiai: dažniausiai pastebimi Lietuvoje sparnuočiai: su paukščių balsais. – Vilnius: Alma littera, 2021.
Šuniuko metai kaime. – Vilnius: Alma littera, 2021.
Lietuvos 100-mečio kelionė : [leidinys su papildytos realybės elementais] / [knygai medžiagą rengė Lina Kulikauskienė, Selemonas Paltanavičius. – Vilnius : Alma littera, 2018.
Kiekvienam savas kąsnis. – Vilnius: Tyto alba, 2022.
Paskui Lietuvos gamtos spalvas. – Vilnius: „Baltų lankų“ vadovėliai, 2022.
Paukščiai mūsų lesykloje: kaip rūpintis paukščiais visus metus. – Vilnius: Alma littera, 2022.
Žvėrys ir žvėreliai: pažaiskime Lietuvos žinduolius: su žvėrių balsais. – Vilnius: Alma littera, 2022.
Apolis. – Vilnius: Agora, 2022.
Tadukas, Tadas ir svajonių paukštė: knyga apie gamtininką Tadą Ivanauską. – Vilnius: Alma littera, 2023.

A p d o v a n o j i m a i :
2006 m. pasaka „Velniukas ir vieversiukas“ išrinkta Metų knyga vaikams.
2010 m. pasakų knyga „Kur išskrido pasakėlė“ nominuota Metų knygos vaikams rinkimuose.
2016 m. knyga „Maži ežiuko sapnai“ nominuota Metų knygos vaikams rinkimuose.
2022 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Selemonas Paltanavičius: kiek save atsimenu, be gamtos man niekas kitas nerūpėjo / Vakarų ekspresas, 2014 02 03