/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Naujokaitis Juozas

Juozas Naujokaitis – vertėjas.
Gimė 1923 01 01 Juškakaimiuose, Šakių rajone. Mirė 2014 02 06 Vilniuje.
1940 m. baigęs Jurbarko gimnaziją, mokytojavo. 1954 m. baigė lituanistiką Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas). 1948–1960 m. dirbo Valstybinėje pedagoginės literatūros leidykloje Kaune (vėliau „Šviesa“), 1961 m. Enciklopedijų redakcijoje, 1962–1992 m. dirbo „Vagos“ leidykloje. Buvo vertėjas, redaktorius.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1990 m.

B i b l i o g r a f i j a :
V e r t i m a i   i š   p r a n c ū z ų   k a l b o s :
J. Verne. Kapitono Granto vaikai: romanas (kartu su R. Jankevičiūte). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1951; Vaga, 1963; 1980; Vyturys, 1988; Alma littera, 2001, 2005–2008, 2011, 2013, 2014.
Ž. Rumenas. Rasos šeimininkai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1959.
J. Bédier. Romanas apie Tristaną ir Izoldą. – Vilnius: Vaga, 1967; Baltos lankos, 1996.
G. de Maupassant. Mont Oriolis; Stipri kaip mirtis: romanai. – Vilnius: Vaga, 1983, 1986; Amžius, 1995.
P. Vialaras. Nėra laiko nė mirti: romanas. – Vilnius: Vaga, 1973.
A. Truaja. Egletjerų šeima: romanas. – Vilnius: Vaga, 1974; Alma littera, 1995.
B. Klavelis. Žiemos vaisiai: romanas. – Vilnius: Vaga, 1983.
G. de Maupassant. Mielas draugas; Pjeras ir Žanas: romanai; Novelės. – Vilnius: Vaga, 1988; Žaltvykslė, 1993; Vaga, 2005.
G. de Maupassant. Mont Oriolis: romanas. – Vilnius: Amžius, 1995.
F. Mauriac. Terezė Deskeiru; Frontenakų paslaptis; Link nežinomos jūros: romanai. – Vilnius: Vaga, 1999.
G. de Maupassant. Pjeras ir Žanas: romanas. – Vilnius: Vaga, 2005.
G. de Maupassant. Stipri kaip mirtis: romanas. – Vilnius: Tyto alba, 2005; Baltos lankos, 2013.

V e r t i m a i   i š   r u s ų   k a l b o s :
I. A. Kozlovas. Krimo pogrindyje: atsiminimai (kartu su G. Cimbolenka). – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1949.
V. V. Vorovskis. Literatūros kritikos straipsniai. – Vilnius: Vaga, 1962.
N. Kazandzakis. Vėl Kristų kala ant kryžiaus: romanas. – Vilnius: Vaga, 1964.
Nakties žaidimai. Švedų novelės (kartu su E. Stravinskiene). – Vilnius: Vaga, 1965.
Z. Farkašas. Rodenas: apybraiža. – Vilnius: Vaga, 1967.
V. Blasko Ibanjesas. Prakeikta žemė: apysaka. – Vilnius: Vaga, 1968.
L. Pirandelas. Velionis Matija Paskalis: romanas. – Vilnius: Vaga, 1969, 1988.
N. Dmitrijeva. Trumpa dailės istorija: apybraižos (kartu su J. Grigiene, A. Kašinskaite, R. Dambrauskaite). – Vilnius: Vaga, 1972.
S. Krutilinas. Stepėje žydi snieguolės: romanas. – Vilnius: Vaga, 1972.

A p d o v a n o j i m a i :
1975 m. LTSR AT Prezidiumo Garbės raštas už darbą knygų leidykloje.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Juozas Naujokaitis. Pašaukimas – darbas su knyga (interviu) / Krantai, 2013, Nr. 2, llvs.lt