/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Mažeikaitė-Sajienė Gražina Zita

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Gražina Zita Mažeikaitė-Sajienė (slapyvardis – Zita Mažeikaitė) – poetė, vertėja.
Gimė 1952 09 19 Ingavangio kaime, Prienų rajone.
1975 m. Viniaus universitete baigė germanistiką, studijavo Greifsvaldo (Greifswald) universitete Vokietijoje. 1977–1982 m. dirbo „Minties“ leidykloje. Kūrybos publikavusi almanachuose „Poezijos pavasaris“, „Poetinis Druskininkų ruduo“ ir kituose, bendradarbiauja su kultūrine spauda.
Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1987 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Virpanti erdvė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1979.
Šviečia debesys: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986.
Tenoriu būti: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Esanti: eilėraščiai, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius, 2019.

V e r t i m a i   i š   v o k i e č i ų   k a l b o s :
H. Hesse. Stepių vilkas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1979; Alma littera, 1999; Žaltvykslė, 2006; Lietuvos rytas, 2006; Alma littera, 2014, 2016.
J. Brĕzan. Krabatas, arba Pasaulio pakeitimas: romanas. – Vilnius: Vaga, 1982.
VDR novelės (ir sudarymas). – Vilnius: Vaga, 1985.
H. Hesse. Stepių vilkas: romanas; Paskutinė Klingzoro vasara: apysaka. – Vilnius: Reco Dias, 1992.
Konfucijus. Pašnekesiai. – Vilnius: Pradai, 1994, 1997, 1999; Tyto alba, 2004; Alma littera, 2013.

V e r t i m a i   i š   š v e d ų   k a l b o s :
P. O. Sundman. Dvi dienos, dvi naktys; Sakmė apie Somą: romanai. – Vilnius: Vaga, 1984.
A. Lundkvist. Gyvenimas kaip žolė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Dešimt švedų poetų: antologija (ir sudarymas; vertė kartu su kt.). – Vilnius: Vaga, 1993.
T. Lindgren. Gyvatės pėdsakas ant uolos: romanas; Legendos: apsakymai; Gražioji Meraba: apsakymai; Meilės dievas Frėjus: romanas. – Vilnius: Vaga, 1993.
M. Gripe. Hugas ir Jozefina: apysaka (kartu su K. Saja). – Vilnius: Lietus, 1993, 2002.
P. O. Enquist. Išguitas angelas: romanas; Kapitono Nemo biblioteka: romanas. – Vilnius: Alna litera, 1994.
I. Bergman. Laterna magica. – Vilnius: Alma littera, 1994.
P. Nilson. Mesijas su medine koja: apsakymai. – Vilnius: Alma littera, 1994.
T. Lindgren. Betsabėja: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1995.
P. Lagerkvist. Barabas: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1996.
T. Lindgren. Kamanių medus: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1997.
I. Bergman. Intymūs pokalbiai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 1997.
T. Tranströmer. Prisiminimai regi mane: eilėraščiai (ir sudarymas; vertė kartu su M. Martinaičiu). – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997.
W. Aspenström. Šiaurės dvasia: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998.
P. Lagerkvist. Vakaro kraštas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1999.
I. Bergman. Geri ketinimai: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2000.
T. Lindgren. Tapytojas Margalapis: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2001.
P. O. Enquist. Asmens gydytojo viešnagė: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002; Baltos lankos, 2013.
I. Bergman. Neištikimoji; Dvasiniai reikalai; Meilė be mylimojo: romanai. – Vilnius: Alma littera, 2003.
I. Bergman. Scenos iš vedybinio gyvenimo: romanas; Sarabanda: romanas. – Vilnius: Alma littera, 2004.
P. O. Enquist. Blanša ir Marija: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005.
T. Lindgren. Dorė Biblija: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
P. O. Enguist. Kapitono Nemo biblioteka: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007.
Th. Kallifatides. Heraklis: romanas. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2008.
P. O. Enquist. Išguitas angelas: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008.
I. Bergman. Fani ir Aleksandras: romanas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
G. Ekelöf. Duok man sapnų, kad gyvenčiau: eilėraščiai. – Vilnius: Homo liber, 2009.
T. Tranströmer. Baltijos marios: eilėraščiai. – Baltic Sea Library, 2011.
J. Gardell. Apie Jėzų: esė. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2012.
K. Alvtegen. Tikėtina istorija: romanas. – Vilnius: Baltos lankos, 2012.
T. Tranströmer. Per svyruojantį pasaulį: poezija ir prisiminimai. ‒ Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2016.

P j e s i ų ,   l i b r e t ų ,   s c e n a r i j ų   v e r t i m a i :
F. J. Haydn. Vaistininkas: operos libretas (iš vokiečių kalbos). – 1980 m. pastatyta Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.
A. Swerling. Bobas: pjesė (iš švedų kalbos). – 1999 m. pastatyta Kauno eksperimentiniame jaunimo teatre (spektaklio pavadinimas „Karštas šokoladas”).
J. Cornell. Kamanių medus: kino scenarijus pagal T. Lindgren romaną. – Vilnius: Lietuvos kino studija, 1999.
S. Osten, P. Lysander. Medėjos vaikai: pjesė. – 2007 m. pastatyta Nacionaliniame Kauno dramos teatre, 2015 m. pastatyta Juozo Miltinio dramos teatre.
P. O. Enquist. Lūšies valanda: pjesė. – 2011 m. pastatyta Klaipėdos dramos teatre, 2011.

V e r t i m ų   p u b l i k a c i j o s   k n y g o s e :
Vargšas muzikantas: austrų novelės. – Vilnius: Vaga, 1980.
Mes atėjome į šį pasaulį: latvių jaunųjų poetų eilėraščių rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1983.
Švedų novelės. – Vilnius: Vaga, 1986.
VDR novelės (ir sudarymas). – Vilnius: Vaga, 1988.
VFR novelės. – Vilnius: Vaga, 1989.
Austrų novelės. – Vilnius: Vaga, 1991.
Dešimt austrų poetų. – Vilnius: Vaga, 1991.

A p d o v a n o j i m a i :
1991 m. Švedijos rašytojų fondo (Sveriges Författarfond) premija už švedų literatūros skleidimą užsienyje.
1997 m. Šiaurės šalių ministrų tarybos premija už švedų poezijos vertimus.
2010 m. Karališkosios Švedijos mokslų akademijos premija už švedų literatūros vertimus.
2010 m. Poezijos pavasario laureatė už eilėraščių rinkinį „Tenoriu būti“.
2010 m. Salomėjos Nėries literatūrinė premija už eilėraščių rinkinį „Tenoriu būti“.
2022 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžius.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Poezija prasiveržė kaip pliūpsnis
Zita Mažeikaitė: poezija – tai kartais netikėtai aplankanti malonė
„Poezijos pavasario“ laureatė Z. Mažeikaitė: esu tokia poezijos žolė
Zita Mažeikaitė LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas

Tekstai:
Zitos Mažeikaitės kūryba svetainėje tekstai.lt