/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Martinaitis Marcelijus

Marcelijus Martinaitis. Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Marcelijus Martinaitis – poetas, eseistas, vertėjas.
Gimė 1936 04 01 Paserbentyje, Raseinių raj. Mirė 2013 balandžio 5 d. Vilniuje.
1964 m. baigė VU, dirbo redakcijose. Nuo 1980 m. dėsto VU. 1992-1997 m. Nacionalinių kultūros ir meno premijų komiteto pirmininkas, nuo 2000 m. Nacionalinio radijo ir televizijos tarybos primininkas.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys nuo 1966 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Balandžio sniegas: eilėraščiai. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962.
Debesų laiptais: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1966.
Saulės grąža: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1969.
Akių tamsoj, širdies šviesoj: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1974.
Kukučio baladės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Poezija ir žodis. – Vilnius: Vaga, 1977.
Tie patys žodžiai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Vainikas: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1981.
Toli nuo rugių: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Kukučio baladės: eilėraščiai. 2-asis leidimas. – Vilnius: Vaga, 1985.
Kukučio baladės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1986.
Atmintys: lyrika. – Vilnius: Vaga, 1986.
Amžinas tiltas: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Gailile raso: poezija. – Vilnius: Vaga, 1990.
Papirusai iš mirusiųjų lapų: publicistika. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1992.
Atmintys: lyrika. 2-asis leidimas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.
Atrakinta: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1996.
Prilenktas prie savo gyvenimo: esė. – Vilnius: Vyturys, 1998.
Sugrįžimas: eilėraščių rinktinė. – Vilnius: Tyto alba, 1998.
Laiškai Sabos karalienei: esė. – Vilnius: Tyto alba, 2002.
Pareisiu su paukščiais: eilėraščiai. – Vilnius: Tyto alba, 2002.
Tolstantis: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2002.
Lietuviškos utopijos: tekstai. – Vilnius: Tyto alba, 2003.
K. B. įtariamas: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2004.
Tylintys tekstai: užrašai iš raudonojo sąsiuvinio, 1971–2001. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Atmintys: meilės lyrikos albumas. 3-iasis leid. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008
Mes gyvenome: biografiniai užrašai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009.
Mes gyvenome: biografiniai užrašai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2010.
Marcelijaus margučiai: Velykos su Marcelijumi Martinaičiu: fotoalbumas su tekstais. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012.
Marcelijaus Martinaičio margučiai: poeto Marcelijaus Martinaičio skutinėtų velykinių margučių kolekcijos katalogas. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2014.
Mes gyvenome: biografiniai užrašai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014.
Kaip katinai uodega peles gaudo: eseistika, eilėraščiai. – Vilnius : Alma littera, 2015.
Vakar ir visados: poezijos rinktinė / sudarytoja Deimantė Kažukauskaitė-Kukulienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2017. – (LLL: XX amž., Nr. 40).
Lyrika/ sudarytojai M. Martinaitis ir G. Bleizgys. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2019.
Gyvenimas į praeitį: prisiminimų atšvaitai / sudarė ir parengė Antanas Rybelis. – Vilnius Margi raštai, 2018.
Viskas taip ir liks: 1988-2013 metų užrašai / sudarė ir parengė Valentinas Sventickas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2018.
Pats sau nepažįstamas: kūryba ir kultūra / sudarė ir parengė Antanas Rybelis. – Vilnius : Margi raštai, 2019.
Iki Sąjūdžio ir po jo: publicistika / sudarė Valentinas Sventickas. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2020.
Poezijos pinklės: eilėraščiai (sudarytojas Antanas Rybelis). – Vilnius: Lietuvos literatūros ir tautosakos institutas, 2023.

V e r t i m a i :
Čaklajis Maris. Spūsties valanda: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1987.
Tomas Tranströmer. Prisiminimai regi mane: eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos l-kla, 1997.

S u d a r ė :
Paulius Širvys. Ir nusinešė saulę miškai: poezijos ir prozos rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1984.
Ipolitas Užkurnys: albumas / kartu su Zita Žemaityte. – Vilnius: Vaga, 1987.

K n y g o s   p r a n c ū z ų   k a l b a :
Marcelijus Martinaitis. Passerelle de nuages / traduit du lithuanien par Ugné Karvelis. – Vénissieux: Collection Noces, 1997.

K n y g o s   l e n k ų   k a l b a :
Marcelijus Martinaitis. Eilėraščiai, panašūs į Lietuvą = Wiersze podobne do Litwy / wybór i przekład Alicja Rybałko. – Sejny: Pogranicze, 1995.

K n y g o s   a n g l ų   k a l b a :
The ballads of Kukutis: poems / tr. by Laima Sruoginis. – Portland: 1993.
Lithuanian Post-samizdat – Set of Poetry Chapbooks. – Frankfurt Chapbooks. poems / tr. by Laima Sruoginis. – Klaipėda: Klaipėda House of Artists; Vario burnos, 2002.

K n y g o s   r u s ų   k a l b a :
Порог: стихи. – Вильнюс: Vaga, 1981.
Баллады Кукутиса: стихи. – Москва: Советский писатель, 1983.
Баллады Кукутиса: избранное. / tr. by Георгий Ефремов. – Москва: Baltrus, 2003.

K n y g o s   e s t ų   k a l b a :
Kadunud käed. / tr. By Rein Raud. – Tallinn: Eesti Raamat, 1990.

K n y g o s   v o k i e č i ų   k a l b a :
Kokotis ballader. / I tolkning av J. Kronbergs, H.D. Rinholm. – Halmstad: Fripress Bokförl, 1985.
Die Erdentochter: Zweiteiliges Schauspiel für Erwachsene in. – Vilnius: [s.n.], 1986.

K n y g o s   l a t v i ų   k a l b a :
Acu tumsā, sirds gaismā: dzejas izlase. / Sastādījis un no lietuviešu valodas atdzejojis Māris Čaklais. – Rīga: Liesma, 1978.

K n y g o s   n o r v e g ų   k a l b a :
Kokotis ballader og andre dikt. / Odd. Abrahamsen Alma Ločerytė Dale. – Oslo: Dreyer, 1987.

K n y g o s   š v e d ų   k a l b a :
Kokotis ballader. – Stokholm: Fripkpress, 1985.

P u b l i k a c i j o s   p e r i o d i k o j e ,   a l m a n a c h u o s e   u ž s i e n i o   k a l b o m i s :
Vierzehn litauische Poeten = Keturiolika lietuvių poetų: eine Anthologie / zusammengestellt, mit einem Vorwort und bio-bibliografischen Anmerkungen versehen von Valentinas Sventickas; aus dem Litauischen von Klaus Berthel. – Vilnius: Vaga = Oberhausen: Athena, 2002.
Self portraits by Lithuanian poets / photography project by Artūras Valiauga, Tomas Kapočius, Paulius Mazūras and the subjects. – Vilnius: Books from Lithuania, 2004.

A p i e :
Marcelijus : atsiminimai apie Marcelijų Martinaitį / sudarytojai Giedrius Genys ir Fausta Radzevičiūtė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016.
Marcelijus Martinaitis : pilietis ir kūrėjas epochų sankirtoje : konferencijos medžiaga [2016 Raseiniai] / Raseinių M. Martinaičio viešoji biblioteka. – Kaunas : Naujasis lankas, 2016.

A p d o v a n o j i m a i :
1975 m. „Poezijos pavasario” laureatas.
1984 m. Valstybinė premija už eilėraščių rinkinį Toli nuo rugių.
1995 m. P. Širvio literatūrinė premija už lyrikos albumą Atmintys.
1997 m. Literatūrinės „Varpų” premijos laureatas.
1998 m. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas.
1998 m. Jotvingių premija už eilėraščių rinktinę „Sugrįžimas“.
2005 m. Vilniaus klubo ir Vilniaus televizijos literatūrinė premija už eilėraščių knygą „K. B. Įtariamas“.
2007 m. Baltijos Asamblėjos apdovanojimas už literatūros laimėjimus už knygas „K.B. Įtariamas“ ir „Tylintys tekstai“.
2010 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto premija už kūrybiškiausią 2009-ųjų knygą – „Mes gyvenome: biografiniai užrašai“.

t e k s t a i :
Marcelijaus Martinaičio kūryba svetainėje tekstai.lt.

v a i z d o   į r a š a s :{vimeo}22072742{/vimeo}