/home/rasytojai/domains/rasytojai.lt/public_html/wp-content/themes/rasytojai-theme/single-rasytojas.php on line 11
" class="text-uppercase fw-bold small">Atgal

Lipskis Stasys

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Benedikto Januševičiaus nuotrauka

Stasys Lipskis – kritikas, literatūrologas.
Gimė 1941 07 11 Kuršėnuose, Šiaulių rajone.
Mokydamasis vakarinėje mokykloje dirbo Kuršėnų tarybiniame ūkyje, Pavenčių vartotojų kooperatyve. 1959 m. baigė Kuršėnų darbo jaunimo vidurinę mokyklą.1962–1967 m. dirbo laikraščio „Komjaunimo tiesa“ redakcijoje. 1967 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1968–1973 m. dirbo „Literatūros ir meno“ redakcijoje Literatūros kritikos skyriaus vedėju. 1974–1983 m. buvo Lietuvos kino studijos, Lietuvos valstybinio kinematografijos komiteto vyriausiasis redaktorius, Lietuvos rašytojų sąjungos literatūrinis konsultantas, žurnalo „Nemunas“ redakcijos darbuotojas. 1983–1988 m. leidinio „Naujos knygos“, 1989–1990 ir 1993–1994 m. žurnalo „Knygnešys“ vyriausiasis redaktorius. 1994–1997 m. Lietuvos kultūros ministerijos Literatūros ir leidybos skyriaus viršininkas. 1991 m. įsteigė leidyklą „Žuvėdra“, iki šiol yra jos vadovas ir redaktorius. Su H. Šablevičiumi yra parašęs scenarijų meniniam filmui „Mažos mūsų nuodėmės“ (1979 m., rež. H. Šablevičius). Pagal jo scenarijus sukurti dokumentiniai filmai „Rankos“ apie E. Mieželaitį ir „Dienoraštis be datų“ apie J. Marcinkevičių.
Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1972 m.

B i b l i o g r a f i j a :
Dialogas su herojumi: publicistika. – Vilnius: Vaga, 1972.
Šiuolaikinės apysakos horizontai: etiudai apie 1960–1975 m. lietuvių tarybinę apysaką. – Vilnius: Vaga, 1976.
Jonas Šimkus: kritika. – Vilnius: Vaga, 1981.
Nuo kaimo iki miesto: kritika. – Vilnius: Vaga, 1983.
Kostas Korsakas: kritika. – Vilnius: Vaga, 1983, 1989.
Apyaušrio blyksniai: kritika. – Vilnius: Vaga, 1987.
Ten, kur Venta: publicistika. – Vilnius: Vaga, 1987.
Spindėjo beržas tolumoj…: sakmė apie Paulių Širvį. – Vilnius: Žuvėdra, 1991, 2006.
Paulius Širvys: biografinė apybraiža. – Kaunas: Dajalita, 2000.
Širdies ir altorių šviesoj: meninė apybraiža apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. – Vilnius: Žuvėdra, 2009.
Amžiaus audrų paviliotas: knyga apie Justą Paleckį. – Vilnius: Žuvėdra, 2010.
Asmenybių gyvenimo perlai: meninės apybraižos. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Išsivadavimas: biografinis romanas apie Vincą Mykolaitį-Putiną. – Vilnius: Žuvėdra, 2013.
Trys mažos nuodėmės: dokumentinė apysaka apie rašytojo Vytauto Kubiliaus gyvenimą. – Vilnius: Žuvėdra, 2015.
…negesk, žiburėli, negesk…: paskutinė gyvenimo diena žymių žmonių likimuose. – Vilnius: Žuvėdra, 2018.
Poeto ir kunigo drama: biografinė knyga apie rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino gyvenimą. – Vilnius: Žuvėdra, 2018.
… negesk, žiburėli, negesk…: antroji papildyta laida. – Paskutinės gyvenimo dienos žymių žmonių likimuose. – Vilnius: Žuvėdra, 2019 m.
Ilgesio elegijos: biografinė knyga apie žymaus lietuvių poeto Jono Aisčio gyvenimo dramą. – Vilnius: Žuvėdra, 2019 m
Tarp šlovės ir ašarų: Biografinė knyga apie žymaus lietuvių rašytojo Antano Vienuolio gyvenimo dramą.- Vilnius, Žuvėdra, 2020 m.
Didžiuliu sopuliu pavirto mano ilgesys…: Biografinė knyga apie rašytojos Alės Rūtos gyvenimo dramą.- Vilnius, Žuvėdra, 2021 m.
Vienatvės ir pragaro spąstuose: Rašytojo Balio Sruogos paskutiniųjų gyvenimo metų drama.- Vilnius, Žuvėdra, 2021 m.

S u d a r ė ,   p a r e n g ė :
Lietuviško žodžio atgarsiai, 2 kn. – Vilnius: Vaga, 1976–1979.
Interviu su rašytojais: rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1980.
J. Šimkus. Žodžiai idėjos draugams: straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vaga, 1986.
M. K. Čiurlionis: leidinys, skirtas 1995 m. paskelbimui Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metais (kartu su R. Norkumi). – Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 1995.
Atgimusios Lietuvos nacionalinių premijų laureatai. – Vilnius: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 1995.
Vilniaus legendos: Vilniaus legendas yra užrašę lietuvių bei lenkų menininkai ir mokslininkai. – Vilnius: Žuvėdra, 1998, 2003.
Margi paukšteliai pasauly skraido: 1700 lietuvių mįslių ir minklių. – Vilnius: Žuvėdra, 1998, 2000.
Užstalės knyga, Kn. 1: naudingi patarimai, populiarios dainos, smagūs žaidimai, šventiniai tostai, eiliuoti linkėjimai (kartu su R. Praninskiene). – Vilnius: Žuvėdra, 1999.
P. Širvys. O parodyt širdies negaliu…: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2000.
Mįslių skrynelė: 3000 lietuvių mįslių ir minklių. – Vilnius: Žuvėdra, 2002, 2007, 2010.
Kuršėnų enciklopedija (kartu su V. Kirkučiu). – Vilnius: Žuvėdra, 2005.
Laimonas Noreika: gyvenime, ekrane, scenoje: knyga-albumas. – Vilnius: Žuvėdra, 2007, 2008.
Amžinai žydėk, Atminimo vyšnia: knyga apie Eugeniją Šimkūnaitę. – Vilnius: Žuvėdra, 2008.
Dešimtmečių akimirkos: knyga-albumas apie Prezidentą Algirdą Brazauską. – Vilnius: Žuvėdra, 2010, 2012.
Kuršėnų krašto žmonės: enciklopedinio pobūdžio leidinys (kartu su V. Kirkučiu). – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Paulius Širvys: eilėraščiai. – Vilnius: Žuvėdra, 2011, 2012.
„Kiekvienas asmuo yra brangesnis už viso pasaulio auksą“: knyga-albumas apie palaimintąjį popiežių Joną Paulių II. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
V. Bubnys. Kad vėjai neišpustytų: rašytojo dienoraščiai, laiškai, dialogai, monologai, portretai, interviu. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
Lietuviško žodžio didžiavyris: knyga apie kalbininką Vytautą Vitkauską. – Vilnius: Žuvėdra, 2012.
V. Mykolaitis-Putinas. Dienoraščiai: rašytojo paskutiniųjų gyvenimo metų (1961–1967) užrašai. – Vilnius: Žuvėdra, 2013.
Padangių nuotykiai gyvenime ir kūryboje: rašytojui, sklandytojui, Signataro sūnui Jonui Dovydaičiui – 100 metų. – Vilnius: Žuvėdra, 2014.
„Mes ir vėl sugrįšim Lietuvon…“: Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, poetas Jonas Strielkūnas gyvenime ir kūryboje: knyga-albumas. – Vilnius: Žuvėdra, 2014.
A. Karosaitė. „…mylėjau, betgi pavargau…“ – Vilnius: Žuvėdra, 2015.
V. Kirkutis. Prie Ventos daug erdvės: publicistika ir poezija. ‒ Vilnius: Žuvėdra, 2016.
E. Šimkūnaitė. Horoskopai: medžių, paukščių, žuvų. ‒ Vilnius: Žuvėdra, 2016.

A p d o v a n o j i m a i :
2013 m. Vinco Mykolaičio-Putino premija už biografinį romaną „Išsivadavimas“.
2019 m. – Jono Aisčio literatūrinė premija už knygą „Ilgesio elegijos“.

I n t e r v i u ,   s t r a i p s n i a i   a p i e :
Asmenybių gyvenimo perlai. Stasio Lipskio jubiliejinis vakaras, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2011 12 11
Stasys Lipskis LRT radijo laidoje „Literatūros akiračiai“, garso įrašas / lrt.lt, 2011 09 04
Dienų ir metų tėkmėje: knyga-albumas apie rašytoją Stasį Lipskį. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.